Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch versuchte jmdn zu helfen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
versuchen jmdn zu helfen
versuchte jmdn zu helfenversucht ....
qesidîn
qesidqesidî
Verb
versuchen transitiv
versuchteversucht
kirin ku
kir(im,î,-,in,in,in) kukirî ku
Verb
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:
Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
jmdn zufallen intransitiv
jmdn zufallenfiel jmdn zuist jmdn zugefallen
bi dest yekî ketin
bi dest yekî ket(im,î,-,in,in,in)bi dest yekî ketî
Verb
jmdn verdächtigen transitiv
jmdn verdächtigenundefinedverdächtigte jmdn
şik birin ser yekî
şik bir ser yekî
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
jmdn amüsieren transitiv
jmdn amüsierenamüsierte jmdnjmdn amüsiert
kêfa kesekî kirin
kêfa kesekî kir(im,î,-,in,in,in)kêfa kesekî kirî
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
versuchen
versuchtehat versucht
hewle dan (Soranî): hauldan
hewle dan
Verb
Konjugieren helfen transitiv
half(hat) geholfen
Konjugieren alîkarî kirin
alîkarî kir(im,î,-,in,in,in)alîkarî kirî

bike! Imperativ
Verb
versuchen transitiv
versuchtehat versucht
taqîkirdinewe (Soranî): taqikkrdnawa ausprechen
taqikrdnawa
Verb
jmdn brauchen
jmdn brauchenbrauchte jmdnjmdn gebraucht
mohtacî yekî bûn
mohtacî yekî bmohtacî yekî bû
Verb
jmdn erfreuen transitiv
jmdn erfreuenerfreute jmdnjmdn erfreut
kêfa kesekî kirin
kêfa kesekî kir(im,î,-,in,in,in)kêfa kesekî kirî
Verb
vertreten transitiv
vertrat(hat) vertreten

jmdn. vertreten
cîh girtin
cîh girt(im,î,-,in,in,in)cîh girtî
Verb
jmdn belustigen transitiv
jmdn belustigenbelustigte jmdnjmdn belustigt
kêfa kesekî kirin
kêfa kesekî kir(im,î,-,in,in,in)kêfa kesekî kirî
Verb
jmdn brauchen
jmdn brauchenbrauchte jmdnjmdn gebraucht
momtacî yekî bûn
momtacî yekî bmomtacî yekî bû
Verb
versuchen transitiv
versuchtehat versucht
kaus cêribandin [trans.]
cêribîncêriband(im,î,-,in,in,in)cêribandi(ye),(me,yî,ye,ne,ne,ne)

Präsensstamm: cêribîn Präsensbildung: di + cêribîn + Personalendungen; ez dicêribînim; tu dicêribînî; ew dicêribîne; em dicêribînin; hûn dicêribînin; ew dicêribînin;
Verb
(sich) flüchten zu jmdn reflexiv
flüchtete (sich) zu jmdn(hat) (sich) geflüchtet zu jmdn
ketin bextê yekî [intrans.]
ketin bextê yekîket(im,î,-,in,in,in) bextê yekîketî bextê yekî
Verb
(zu)spät drang(a)Adverb
zudrehen transitiv
drehte ... zu(hat) zugedreht
qut kirin
qut kir(im,î,-,in,in,in)qut kirî
Verb
zustimmen intransitiv
stimmte zuhat zugestimmt
Konjugieren qayîl bûn
qayîl bû(m,yî,-,n,n,n)qayîl bûyî

qayîl bûn vitr
Verb
zudrücken transitiv
drückte zu (hat) zugedrückt
guvaştin
guvaşt(im,î,-,in,in,in)guvaştî
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuhat zugeschaut
temaşe kirin
temaşe kir(im,î,-,in,in,in)temaşe kirî;
Verb
zu Fuß bi meşAdjektiv, Adverb
zu zweit cot bi cot
zurufen transitiv
rief zu(hat) zugerufen
gazî kirin
gazî kir(im,î,-,in,in,in)gazî kirî
Verb
zustimmen transitiv
stimmte zu hat zugestimmt
Konjugieren erêkirin
erêkir(im,î,-,in,in,in)erêkirî
Verb
zu Fuß bi niganAdjektiv
zu Fuß Adjektiv
zu ihm pron re pron
zu Fuß bi Adjektiv, Adverb
Konjugieren helfen transitiv
half(hat,habe)geholfen
iarmatidan (Soranî)
iarmatidaniarmatid
Verb
zublinzeln transitiv
blinzelte zu(hat) zugeblinzelt
çav kirin
çav kir(im,î,-,in,in,in)çav kirî
Verb
zulassen transitiv
ließ zuhat zugelassen
dan
rê da, da(m,yî,-,n,n,n)rê daye, da(me,ye,ye,ne,ne,ne)
Verb
zugeben transitiv
gab zu(hat) zugegeben
mikur kirin
mikur kir(im,î,-,in,in,in)mikur kirî
Verb
jmdn gewähren lassen transitiv intransitiv
jmdn gewähren lassenließ jmdn gewähren(hat)jmdn gewähren lassen
ji kesekî (vegerîn) vegeriyan
ji kesekî vegerji kesekî vegerî
Verb
jmdn auslaugen transitiv
laugte jmdn aushat jmdn ausgelaugt
Synonym:
kaus kesekî betilandin
kesekî betilandin kesekî betiland(im,î,-,in,in,in)... betilandî;
Synonym:
Verb
jmdn abhalten transitiv
jmdn abhaltenhielt jmdn abjmdn abhalten
hilatin
lê hilat(im,î,-,in,in,in)lê hilatî
Verb
jmdn nachstellen transitiv
jmdn nachstellenstellte jmdn nachjmdn nachgestellt
qesda yekî kirin
qesda yekî kir(im,î,-,in,in,in)qesda yekî kirî
Verb
Deklinieren Antipathie -n f
Antipathie {gr.}: (Abneigung, Widerwille), eine Antipathie gegen jmdn./etwas haben
Deklinieren antîpatî f Substantiv
zuhören transitiv
hörte zuhat zugehört
guhe lêgirtin [trans.] (Soranî): guelegrtn ausgesprochen
guhe lêgirtinguhe lêgirt
Verb
jmdn nötig haben
jmdn nötig habenhatte jmdn nötigjmdn nötig gehabt
mohtacî yekî bûn
mohtacî yekî bmohtacî yekî bû
Verb
jmdn ansprechen transitiv
sprach jmdn anjmdn angesprochen
qesda yekî kirin
qesda yekî kir(im,î,-,in,in,in)qesda yekî kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.07.2019 18:39:24
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon