Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch kam zu sich - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
benehmen reflexiv
sich benehmenbenahm sich{hat} sich benommen
raburûnîştin
raburûnîşt(im,î,-,in,in,in)raburûnîştî
Verb
sich übergeben reflexiv
übergab sich (hat) sich übergeben
xwe vereşîn [refl.]
xwe vereşînxwe vereşî(m,-,-,n,n,n)xwe vereş(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
ansehen transitiv reflexiv
sich ansehen lassenließ sich ansehen(hat) sich ansehen (ge)lassen
kaus hesibandin [trans.]
hesibandinhesiband,hesiband(im,î,-,in,in,in)hesibandî

kaus. Verb (Inf. hesibîn; intransitiv + reflexiv)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Einmischung; das [Sich-]Einmischen -en f têkilî fSubstantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
benehmen irreg. transitiv reflexiv
benehmenbenahm(hat) benommen

(jmd.) behandeln, (jmd. sich gegenüber) benehmen
Konjugieren reftarkirin
reftarkir(im,î,-,in,in,in)reftarkirî
Verb
Deklinieren Versöhnung -en f
Beispiel:1. sich versöhnen
Synonym:1. Frieden, Versöhnung
aştî
Beispiel:1. aştî kirin
Synonym:1. aştî
Substantiv
zu sich kommen intransitiv reflexiv
kam zu sich(ist) zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
Verb
fig zu sich kommen reflexiv
zu sich kommenkam zu sich ist zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
figVerb
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
entgegenkommen intransitiv
kam entgegenist entgegengekommen
bervehatin
bervehat(im,î,-,in,in,in)bervehatî;
Verb
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Deklinieren Esszimmer - n
Zimmer, wo man das Essen zu sich nimmt.
Deklinieren odeyê xwarinê
Çavîya ku lê xwarin tê xwarin.
Substantiv
Deklinieren Adaptabilität -- f
Adaptabilität {lat.-nlat.}: Vermögen, sich zu adaptieren; Anpassungsfähigkeit
adaptabilitê -- f
adaptabilitê an jî adabtabilitê; hevwatê: biyanî {lat.-nlat.}
Substantiv
heben
heben hob gehoben

sich ~,
bilindbûn
bilindbbilindbû
Verb
sich fürchten reflexiv
fürchtete sich sich gefürchtet
bizdoyîn
bizdoyî(m,-,-,n,n,n)

Präsensstamm: bizd ez dibizdim tu dibizdî ew dibizdê em dibizdin hûn dibizdin ew dibizdin
Verb
sich beruhigen transitiv reflexiv
beruhigte sichsich beruhigt
bihna xwe fireh kirin
bihna xwe fireh kir(im,î,-,in,in,in)bihna xwe fireh kirî
Verb
sich unterhalten transitiv reflexiv
unterhielt sich hat sich unterhalten
(xwe) axaftin [refl.]
(xwe) axaftin(xwe) axaft,axaft(im,î,-,in,in,in)(xwe) axafti(ye),(me,yî,ye,ne,ne,n
Verb
sich befinden transitiv reflexiv
befand sichsich befunden
girtin
cî girt(im,î,-,in,in,in)cî girtî
Verb
sich genieren reflexiv
genierte sichsich geniert
ber xwe ketin
ber xwe ket(im,î,-in,in,in)ber xwe ketî
Verb
betrachten transitiv reflexiv
sich betrachtenbetrachtete sich sich betrachtet
berê xwe kirin
berê xwe kir(im,î,-,in,in,in)berê xwe kirî
Verb
sich entspannen transitiv reflexiv
entspannte sichsich entspannt

sich ~;
bêhna xwe berdan
bêhna xwe berda(m,yî,-,n,n,n)bêhna xwe berdayî
Verb
sich streiten transitiv reflexiv
stritt sichsich gestritten
şerkirin
şerkirin şerkir(im,î,-,in,in,in)şerkirî
Verb
(sich) empören transitiv reflexiv
empörenempörteempört
xulîkirin
xulîkir(im,î,-,in,in,in)xulîkirî
Verb
sich bewegen intransitiv reflexiv
bewegte sichsich bewegt
çûn hatin [vrefl]
çûn hatinçûn hat(im,î,-,in,in,in)çûn hatî
Verb
sich wundern intransitiv reflexiv
wunderte sichsich gewundert
heyrîn
heyrheyrî

Präteritum-Stamm: heyr
Verb
sich freuen reflexiv
freute sichsich gefreut
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
sich geloben transitiv reflexiv
gelobte sichsich gelobt
nan û xwe helal kirin
nan û xwe helal kir(im,î,-,in,in,in)nan û xwe helal kirî

Präteritum mit Objekt: nan û xwe helal kir(im,î,-,in,in,in) Partizip Perfekt mit Objekt: nan û xwe helal kiri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
sich ergeben transitiv reflexiv
ergab sich (hat) sich ergeben
dest dan
dest da(m,yî,-,n,n,n)dest dayî
Verb
sich Reflexivpron. hev
sich werfen reflexiv
warf sichsich geworfen
xwe avêtin ser
xwe avêt(im,î,-,in,in,in) serxwe avêtî ser
Verb
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
Deklinieren Behauptung, das [Sich]Behaupten, das Durchsetzen -en f
Behauptung hier: das Sichbehaupten, das Durchsetzen
rêhberî fSubstantiv
sich jmdm widmen reflexiv
sich ... widmenwidmete sich ... sich ... gewidmet
xwe dan bayê kesekî
xwe d bayê kesekîxwe da(me,yî,ye,ne,ne,ne) bayê kesekî
Verb
sich duschen intransitiv reflexiv
duschte sichsich geduscht
xwe duşînVerb
ergeben transitiv
ergab sich(hat) ergeben

sich ~,
radestbûn
radestbû(m,yî,-,n,n,n)radestbûyî
Verb
sich unterhalten transitiv reflexiv
sich unterhalten unterhielt sich(hat) sich unterhalten
misilet kirin
misilet kir(im,î,-,in,in,in)misilet kirî
Verb
ärgern
sich ärgernärgerte sichsich geärgert

sich ~,
tengijînVerb
sich beruhigen intransitiv reflexiv
beruhigte sich sich beruhigt
seqirîn
seqirseqirî
Verb
sich verirren
verirrte sichsich verirrt
winda bûnVerb
sich bewegen
bewegte sichsich bewegt
livînVerb
sich bewegen
bewegte sichsich bewegt
lebitînVerb
konzentrieren intransitiv
konzentriertekonzentriert

sich ~,
lêhûrbûnVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 18.02.2020 8:16:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon