Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch kam zu Hilfe - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Deklinieren Hilfe -n f iarmati (Soranî)Substantiv
Deklinieren Hilfe -n f alikarî f
Tirkî: yardım
inforSubstantiv
Deklinieren Hilfe -n f ardim [Kirmanckî] f
Tirkî: yardım
Substantiv
Deklinieren Hilfe -n f hewar -an f
hewarê
Substantiv
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Hilfe -n f
~, Unterstützung (f/sing)
Deklinieren hewarz - f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Deklinieren Erste-Hilfe f alîkarîya Substantiv
entgegenkommen intransitiv
kam entgegenist entgegengekommen
bervehatin
bervehat(im,î,-,in,in,in)bervehatî;
Verb
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
jmdm zu Hilfe kommen intransitiv
zu Hilfe kommenkam zu Hilfe(ist)zu Hilfe gekommen
hatin hawara yekî
hat(im,yî,-,in,in,in)hatî hawara yekî

hatin hawara yekî
Verb
zu sich kommen intransitiv reflexiv
kam zu sich(ist) zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
Verb
fig zu sich kommen reflexiv
zu sich kommenkam zu sich ist zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
figVerb
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
zuhören transitiv
hörte zu (hat) zugehört
guhdan
guhda(m,yî,-,n,n,n)gudayî
Verb
früher oder später derengRedewendung
zuschauen transitiv
schaute zuhat zugeschaut
temaşe kirin
temaşe kir(im,î,-,in,in,in)temaşe kirî;
Verb
zustimmen intransitiv
stimmte zuhat zugestimmt
Konjugieren qayîl bûn
qayîl bû(m,yî,-,n,n,n)qayîl bûyî

qayîl bûn vitr
Verb
(zu)spät drang(a)Adverb
zu zweit cot bi cot
Deklinieren Kanzerophobie -n f
Kanzerophobie: (Medizin) Furcht, an Krebs erkrankt zu sein
kanserofobî an qanserofobî fSubstantiv
morgens früh
zeitl. Bestimmung
sibê Adverb
zurufen transitiv
rief zu(hat) zugerufen
gazî kirin
gazî kir(im,î,-,in,in,in)gazî kirî
Verb
seit langem veAdjektiv, Adverb
zudrücken transitiv
drückte zu (hat) zugedrückt
guvaştin
guvaşt(im,î,-,in,in,in)guvaştî
Verb
zublinzeln transitiv
blinzelte zu(hat) zugeblinzelt
çav kirin
çav kir(im,î,-,in,in,in)çav kirî
Verb
zudrehen transitiv
drehte ... zu(hat) zugedreht
qut kirin
qut kir(im,î,-,in,in,in)qut kirî
Verb
zu Fuß bi meşAdjektiv, Adverb
zu Fuß bi niganAdjektiv
zu Fuß Adjektiv
zu ihm pron re pron
zu Fuß bi Adjektiv, Adverb
zulassen transitiv
ließ zuhat zugelassen
dan
rê da, da(m,yî,-,n,n,n)rê daye, da(me,ye,ye,ne,ne,ne)
Verb
Deklinieren Anweisung -en f
So Art als Richtlinie, Dienstaufgabe zu verstehen
fermanSubstantiv
zuhören transitiv
hörte zuhat zugehört
guhe lêgirtin [trans.] (Soranî): guelegrtn ausgesprochen
guhe lêgirtinguhe lêgirt
Verb
zustimmen transitiv
stimmte zu hat zugestimmt
Konjugieren erêkirin
erêkir(im,î,-,in,in,in)erêkirî
Verb
zugeben transitiv
gab zu(hat) zugegeben
mikur kirin
mikur kir(im,î,-,in,in,in)mikur kirî
Verb
herunterkommen intransitiv
kam herunter(ist) herunter gekommen
Konjugieren daketin
daket(im,î,-,in,in,in)daketî
Verb
loskommen intransitiv
kam losist losgekommen
filitînVerb
Erste-Hilfe f pêşçareSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.02.2020 6:33:03
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken