Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch kam zu Hilfe - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Deklinieren Hilfe -n f iarmati (Soranî)Substantiv
Deklinieren Hilfe -n f alikarî f
Tirkî: yardım
inforSubstantiv
Deklinieren Hilfe -n f ardim [Kirmanckî] f
Tirkî: yardım
Substantiv
Deklinieren Hilfe -n f hewar -an f
hewarê
Substantiv
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Hilfe -n f
~, Unterstützung (f/sing)
Deklinieren hewarz - f Substantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:
Substantiv
Deklinieren Erste-Hilfe f alîkarîya Substantiv
entgegenkommen intransitiv
kam entgegenist entgegengekommen
bervehatin
bervehat(im,î,-,in,in,in)bervehatî;
Verb
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
jmdm zu Hilfe kommen intransitiv
zu Hilfe kommenkam zu Hilfe(ist)zu Hilfe gekommen
hatin hawara yekî
hat(im,yî,-,in,in,in)hatî hawara yekî

hatin hawara yekî
Verb
fig zu sich kommen reflexiv
zu sich kommenkam zu sich ist zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
figVerb
zu sich kommen intransitiv reflexiv
kam zu sich(ist) zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
Verb
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
zurufen transitiv
rief zu(hat) zugerufen
gazî kirin
gazî kir(im,î,-,in,in,in)gazî kirî
Verb
zudrücken transitiv
drückte zu (hat) zugedrückt
guvaştin
guvaşt(im,î,-,in,in,in)guvaştî
Verb
zu ihm pron re pron
zu zweit cot bi cot
zu Fuß Adjektiv
zu Fuß bi niganAdjektiv
zustimmen transitiv
stimmte zu hat zugestimmt
Konjugieren erêkirin
erêkir(im,î,-,in,in,in)erêkirî
Verb
(zu)spät drang(a)Adverb
zu Fuß bi meşAdjektiv, Adverb
zuschauen transitiv
schaute zuhat zugeschaut
temaşe kirin
temaşe kir(im,î,-,in,in,in)temaşe kirî;
Verb
zustimmen intransitiv
stimmte zuhat zugestimmt
Konjugieren qayîl bûn
qayîl bû(m,yî,-,n,n,n)qayîl bûyî

qayîl bûn vitr
Verb
morgens früh
zeitl. Bestimmung
sibê Adverb
zudrehen transitiv
drehte ... zu(hat) zugedreht
qut kirin
qut kir(im,î,-,in,in,in)qut kirî
Verb
zublinzeln transitiv
blinzelte zu(hat) zugeblinzelt
çav kirin
çav kir(im,î,-,in,in,in)çav kirî
Verb
zugeben transitiv
gab zu(hat) zugegeben
mikur kirin
mikur kir(im,î,-,in,in,in)mikur kirî
Verb
zuhören transitiv
hörte zuhat zugehört
guhe lêgirtin [trans.] (Soranî): guelegrtn ausgesprochen
guhe lêgirtinguhe lêgirt
Verb
Deklinieren Kanzerophobie -n f
Kanzerophobie: (Medizin) Furcht, an Krebs erkrankt zu sein
kanserofobî an qanserofobî fSubstantiv
zuhören transitiv
hörte zu (hat) zugehört
guhdan
guhda(m,yî,-,n,n,n)gudayî
Verb
zulassen transitiv
ließ zuhat zugelassen
dan
rê da, da(m,yî,-,n,n,n)rê daye, da(me,ye,ye,ne,ne,ne)
Verb
seit langem veAdjektiv, Adverb
Deklinieren Anweisung -en f
So Art als Richtlinie, Dienstaufgabe zu verstehen
fermanSubstantiv
zu Fuß bi Adjektiv, Adverb
früher oder später derengRedewendung
zustande kommen intransitiv
kam zustandeist zustande gekommen
pêhatin
pêhat(im,î,-,in,in,in)pêhati(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
daherkommen intransitiv
kam daherist dahergekommen
diwirdehatin
diwirdehat(im,î,-,in,in,in)diwirdehatî
Verb
Erste-Hilfe f pêşçareSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.02.2019 8:26:29
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon