Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch (ist)zu Hilfe gekommen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram b(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
Deklinieren Hilfe -n f ardim [Kirmanckî] f
Tirkî: yardım
Substantiv
Deklinieren Hilfe -n f iarmati (Soranî)Substantiv
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
reifen intransitiv
reifteist gereift
kemilîn
kemilîn
Verb
schütteln intransitiv
schüttelteist geschüttelt
hezîn
hezî(m,-,-,n,n,n)hez(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram bû(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
reiten intransitiv
rittist geritten
swarbûn [intrans.] (Soranî)
swarbûnswarbswarbû
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Deklinieren Hilfe -n f alikarî f
Tirkî: yardım
inforSubstantiv
Deklinieren Hilfe -n f hewar -an f
hewarê
Substantiv
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Drogen -;- f
ist bereits im Plural
muxadarat (Soranî)Substantiv
Deklinieren Hilfe -n f
~, Unterstützung (f/sing)
Deklinieren hewarz - f Substantiv
faken intransitiv
fakteist gefakt

ausgesprochen: [feɪk]
fetbazînVerb
Deklinieren Seite f
Buchseite ist hier gemeint
rûpelSubstantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
aussterben intransitiv
starb aus(ist)ausgestorben
qirbûn
qirbû(m,yî,-,n,n,n)qirbûyî
Verb
verschwinden intransitiv
verschwand(ist) verschwunden
windabûn
windabû(m,yî,-,n,n,n)windabûyî
Verb
erblühen intransitiv
erblühte(ist) erblüht
geşebûn [intrans.]
geşebûngeşebû(m,yî,-,n,n,n)geşebûyî
Verb
erstarken intransitiv
erstarkte(ist) erstarkt
bihêzbûn [intrans.]
bihêzbûnbihêbû(m,yî,-,n,n,n)bihêbûyî
Verb
entzücken intransitiv
entzückte(ist) entzückt
şakeşbûn [intrans.]
şakeşbûnşakeşbû(m,yî,-,n,n,n)şakeşbûyî
Verb
füllen intransitiv
füllte(ist) gefüllt
tijî bûn
tijî bû(m,yî,-,n,n,n)tijî bûyî
Verb
sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
ergrauen intransitiv
ergraute(ist) ergraut
gewirbûn [intrans.]
gewirbûngewirbû(m,yî,-,n,n,n)gewirbûyî
Verb
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
fliehen intransitiv
floh (ist)geflohen
hellhatin (Soranî): halatn ausgesprochen
hellhatinhellhathellhatû
Verb
zählen
zählte(hat) (ist) gezählt
hejmartin
hejmarthejmartî
Verb
Deklinieren Erbe -n m
der Nachlassempfänger ist gemeint
mîratgir (Soranî) miratgr ausgesprochen mSubstantiv
jmdm zu Hilfe kommen intransitiv
zu Hilfe kommenkam zu Hilfe(ist)zu Hilfe gekommen
hatin hawara yekî
hat(im,yî,-,in,in,in)hatî hawara yekî

hatin hawara yekî
Verb
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Deklinieren Erste-Hilfe f alîkarîya Substantiv
zu sich kommen intransitiv reflexiv
kam zu sich(ist) zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
Verb
fig zu sich kommen reflexiv
zu sich kommenkam zu sich ist zu sich gekommen
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
figVerb
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
entkommen intransitiv
entkamist entkommen
jêrevîn
jêrevî(m,-,-,n,n,n)
Verb
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
gelangen intransitiv
gelangte ist gelangen
pêgihêştin
pêgihêşt(im,î,-,in,in,in)pêgihêştî
Verb
erfahren intransitiv
erfuhr ist erfahren
zanînVerb
Deklinieren Schloss Schlösser (f) n
(das Gebäude ist gemeint)
qonax fSubstantiv
bestätigen intransitiv
bestätigte(ist) (hat) bestätigt
testîq bûn [intrans.]
testîq bûntestîq bû(m,yî,-,n,n,n)testîq bûyî
Verb
Deklinieren Medizin -en f
die Medizin zum Einnehmen ist gemeint
dermanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.02.2020 16:08:28
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken