Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch hatte zu schaffen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren kennen transitiv
kannte(hat) gekannt
nas kirin
nas kirin nas kir(im,î,-,in,in,in)nas kirî
Verb
Konjugieren kennen
kanntegekannt

Türkçe: bilmek
zanîn
zanîn: Hîn bûm, fêr bûn, hay jê jebûn, pê beled bûn, têgihiştin. pê derxistin, nasîn [ Präsens: dizane (3.Pers. Sing.), Imperativ: bizane]
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
ließ nach(hat) nachgelassen
kêm kirin
kêm kir(im,î,-,in,in,in)kêm kirî
Verb
Konjugieren arbeiten transitiv
arbeitetegearbeitet
kar kirin
kar kir(im,î,-,in,in,in)kar kirî;
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
nachließ(hat) nachgelassen
Konjugieren eware kirin
eware kir(im,î,-,in,in,in)eware kirî
Verb
Konjugieren arbeiten
arbeitetegearbeitet

Imparativ,Befehlsform:arbeite!
xebitîn,
bixebite!
Verb
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Konjugieren geben transitiv
gab(hat) gegeben

Phrygisch: da-, Infinitiv: dadón; Persisch: dâdan
Konjugieren dan [vtr]
danda(m,yî,-,n,n,n)dayî
Verb
zu schaffen haben
hatte zu schaffenhat zu schaffen gehabt
çi ... pêketin
çi ... pêket(im,î,-,in,in,in)çi ... pêketî

Präsens: çi ... dikev + Pers.-Pron. ez çi dikevim; tu çi dikevî; ew çi dikeve; em çi dikevin; hûn çi dikevin; ew çi dikevin;
Verb
Konjugieren kennen transitiv
kanntehat gekannt

(Soranî): naskrdn, auch naskin ausgesprochen
nas kirdin (Soranî)
nas kirdin nas kird
Verb
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
teilhaben intransitiv
hatte teilteilgehabt
li ber ketin
li ber ket(im,î,-,in,in,in)li ber ketî
Verb
nicht viel mit ... zu tun haben
hatte nicht viel mit ... zu tunnicht viel mit ... zu tun gehabt
bi ... nexweş bûn
bi ... nexweş bû(m,yî,-,n,n,n)bi ... nexweş bûyî
Verb
eine Audienz haben intransitiv
habenhattegehabt

~, zu jmdm gehen
hatin hizûra
hat(im,î,-,in,in,in) hizûrahatî hizûra

hatin hizûra
Verb
Deklinieren Anweisung -en f
So Art als Richtlinie, Dienstaufgabe zu verstehen
fermanSubstantiv
zuhören transitiv
hörte zuhat zugehört
guhe lêgirtin [trans.] (Soranî): guelegrtn ausgesprochen
guhe lêgirtinguhe lêgirt
Verb
zugeben transitiv
gab zu(hat) zugegeben
mikur kirin
mikur kir(im,î,-,in,in,in)mikur kirî
Verb
zublinzeln transitiv
blinzelte zu(hat) zugeblinzelt
çav kirin
çav kir(im,î,-,in,in,in)çav kirî
Verb
zurufen transitiv
rief zu(hat) zugerufen
gazî kirin
gazî kir(im,î,-,in,in,in)gazî kirî
Verb
zu ihm pron re pron
zu Fuß Adjektiv
Deklinieren Erste-Hilfe f alîkarîya Substantiv
zu Fuß bi niganAdjektiv
zu Fuß bi meşAdjektiv, Adverb
zudrehen transitiv
drehte ... zu(hat) zugedreht
qut kirin
qut kir(im,î,-,in,in,in)qut kirî
Verb
zudrücken transitiv
drückte zu (hat) zugedrückt
guvaştin
guvaşt(im,î,-,in,in,in)guvaştî
Verb
früher oder später derengRedewendung
seit langem veAdjektiv, Adverb
morgens früh
zeitl. Bestimmung
sibê Adverb
zustimmen transitiv
stimmte zu hat zugestimmt
Konjugieren erêkirin
erêkir(im,î,-,in,in,in)erêkirî
Verb
zu Fuß bi Adjektiv, Adverb
Deklinieren Kanzerophobie -n f
Kanzerophobie: (Medizin) Furcht, an Krebs erkrankt zu sein
kanserofobî an qanserofobî fSubstantiv
zu zweit cot bi cot
(zu)spät drang(a)Adverb
zustimmen intransitiv
stimmte zuhat zugestimmt
Konjugieren qayîl bûn
qayîl bû(m,yî,-,n,n,n)qayîl bûyî

qayîl bûn vitr
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuhat zugeschaut
temaşe kirin
temaşe kir(im,î,-,in,in,in)temaşe kirî;
Verb
zuhören transitiv
hörte zu (hat) zugehört
guhdan
guhda(m,yî,-,n,n,n)gudayî
Verb
zulassen transitiv
ließ zuhat zugelassen
dan
rê da, da(m,yî,-,n,n,n)rê daye, da(me,ye,ye,ne,ne,ne)
Verb
Verstopfung haben intransitiv
hatte VerstopfungVerstopfung gehabt
gîrbûn
gîrbû
Verb
Panik haben
hatte PanikPanik gehabt
qurufînVerb
Zweck haben
hatte ZweckZweck gehabt
dilhebûn
dilhebdilhebû
Verb
jmdn nötig haben
jmdn nötig habenhatte jmdn nötigjmdn nötig gehabt
mohtacî yekî bûn
mohtacî yekî bmohtacî yekî bû
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.02.2020 8:11:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon