Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch çû av - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
küssen zur Begrüßung
küssen ...küsste ...geküsst ...
çûn rûyê
ç rûyêçû rûyê
Verb
streiten
strittgestritten
bi hev çûn
bi hev çbi hev çû
Verb
weg çû (Soranî)Adverb
eingehen, einlaufen intransitiv
eingehenging einist eingegangen
çûna av (Soranî): çuna au ausgesprochen
çûna avçû av
Verb
schrumpfen intransitiv
schrumpfteist geschrumpft
çûna av (Soranî): çuna au ausgesprochen
çûna avçû av
Verb
Wasser n AvSubstantiv
Wasser n av mSubstantiv
Wasser n avSubstantiv
ausgehen intransitiv
ging aus(ist) ausgegangen
xeva çûn
xeva çû(m,yî,-,n,n,n)xeva çûyî
Verb
ähneln [ähnlich sein] reflexiv
ähnelnähneltehat geähnelt
çûn
lê çû(m,yî,-,n,n,n)lê çûyî
Verb
ähnlich wirken intransitiv
wirkte ähnlich(hat) ähnlich gewirkt
çûn
lê çû(m,yî,-,n,n,n)lê çûyî
Verb
begleiten, wandeln intransitiv
begleitete, wandeltebegleitet, gewandelt
erd çûn
erd çûn erd çû(m,yî,-,n,n,n)erd çûyî
Verb
ähneln intransitiv
ähneltegeähnelt
hev çûn
hev çû(m,yî,-,n,n,n)hev çûyî
Verb
abhandenkommen intransitiv
abhanden kommenkam abhandenabhanden gekommen
ji dest çûn
ji dest çû(m,yî,-,n,n,n)ji dest çûyî
Verb
von jmdn/einem/einander abweichen intransitiv
abweichenwich abist abgewichen

von jmdn. abweichen
ji hev çûn
ji hev çû(m,yî,-,n,n,n)ji hev çûyî
Verb
untergehen intransitiv
ging unterist untergegangen

z.B. die Sonne geht unter, nicht in Form von Ertrinken gemeint
çûn ava [vitr]
çûn avaçû(m,yî,-,n,n,n) avaçû(me,yî,ye,ne,ne,ne) ava

çûn ava
Verb
verschwunden sein intransitiv
war verschwundenist verschwunden gewesen
ji dest çûn [vitr]
ji dest çûnji dest çû(m,yî,ye,ne,ne,ne)ji dest çû(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
außer sich geraten intransitiv reflexiv
geriet außer sich ist außer sich geraten

irreg. Verb
ji xwe çûn
ji xwe çû(m,yî,-,n,n,n)ji xwe û(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
aus sich (heraus) gehen intransitiv reflexiv
ging aus sich (heraus)ist aus sich (heraus) gegangen
ji (derve) xwe çûn
ji (derve) xwe çû(m,yî,-,n,n,n)ji (derve) xwe çû(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
entgleiten intransitiv
entglittist entglitten

aus den Händen rutschen, gleiten, verloren gehen
ji dest çûn
ji dest çû(m,î,-,n,n,n)ji dest çû(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
beruhigen reflexiv
sich beruhigenberuhigte sichhat sich beruhigt
ber dil da çûn [refl.]
ber dil da çûnber dil da çû(m,yî,-,n,n,n)ber dil da çû(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
Tropfen für Tropfen wird das Wasser zu einem Meer Av dilop dilop dibe go.SprRedewendung
Wer rastet, der rostet!
wörtlich: Wasser verfault in den Tümpeln!
Av di gola da digemire!Redewendung
beweglich çû (Soranî)Adjektiv
Das Wasser und das Feuer ruhen, der Feind jedoch nicht. Av û agir razin, dijmin ranaze.SprRedewendung
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Dekl. Sabber ugs., Speichel m -- m
~ (m), Speichel (m); Türkçe: salya
gilêz an girêz - f
gilêz {an jî} girêz: Av û tûka ji dev diherike. Tirkî: salya
Substantiv
Reis soviel wie Sand (Erde), Butter soviel wie das Meer, wer jedoch keine Freunde hat, so ist all das vergänglich Êrd birinç be, av rûn be, ku xwedî tune be xelas dibeRedewendung
Dekl. Tanker - m tankêr
tankêr: {fr.}, wesayîtên ku pê şile(av, benzîn û wd)tê kişandin
SubstantivEN HR
Dekl. Sabber (m), Speichel m -- m
~ (m), Speichel (m); Türkçe: salya
girêz f
girêz an jî gilêz: Av û tûka ji dev diherike. Tirkî: salya
Substantiv
Dekl. Hydrologie -- f
Wissenschaft, Lehre vom Wasser, seinen Arten, Eigenschaften und seinen Erscheinungsformen über, auf und unter der Erdoberfläche und ihren natürlichen Zusammenhängen
Dekl. hîdrolojî f
hîdrolojî: zanîsta li ser av; Bêşa zanyarî ya ku bi herawayê li ser avê lêkolîna dike.
Substantiv
Dekl. Dusche -n f
Synonym:1. Kurzwort im Kurdischen: dûş
avdûş m
avdûş, dûş: wesayîtên ku pê şile(av, benzîn û wd)tê kişandin
Synonym:1. kurtebêja: dûş
Substantiv
Dekl. Insel -n f
Insel: Ringsum vom Wasser umgebenes Stück Land. Türkçe: ada
Dekl. girav an ade - f
girav: Erdê hemî derdorên wî av in. Erdê ku di nava gol û deryayê da; Tirkî: ada
Substantiv
sieden intransitiv
siedetegesiedet

Türkçe: kaynamak
kelîn intr.
kelîn

kelîn: 1. Av û şileyên piştî germbûnê dikeve asta hilm û gulmê. Mînak: Av di 100 °C'de dikele. 2. Xwarinên gîhîştiye asta xaşandin û pirajtinê. Tirkî: kaynamak
Verb
Dekl. Abort -e m
[lat.] (med. Fehlgeburt, Schwangerschaftsabbruch) [schweiz.] ~ (m; 2.Fall Genitiv:-[e]s, Plural: -e), Toilette (schweiz.)
Synonym:1. Abort, Toilette; 2. Kanal, Wasserrinne; 3. Gießkanne, Wassereimer
avrêj / avrêş: zu av = Wasser, zu rêştin = ausgießen, ausschütten;
avrêj f
avrêj
Synonym:1. - 3. avrêj (Kurdisch); (Tunceli / Türkei: avrêj = Ziegenhaut), avrinç {Muş/Türkei}
Substantiv
weggehen intransitiv
(weg)gehenging (weg)(weg)gegangen
Konjugieren çûyin
ççû
Verb
Dekl. Wassermelone -n f
Türkçe: karpuz
Dekl. zebeş an zeveş zebeş[an], zeveş[an] f
zebeş {an jî} zeveş: 1.Rehekek e kulîlkên wê zer û pelê wê kesk hinek jî hişk e (Botanîk: Citrullus vulgaris). 2. Fêkiya vê reheke ye ku qaşikê wê kesk û hundirê wê sor e, fêkiyek gelek bi av û tam şêrîne. Tirkî: karpuz
Substantiv
Dekl. Otter; Lutra Zoologie -e m
Otter: Otter {m}: Zu den Mardern gehörendes, im und am Wasser lebendes kleines Säugetier mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen, langem Schwanz und dichtem, glänzendem Fell. Otter: mittelhochdeutsch ot(t)er, althochdeutsch ottar, eigentlich = Wassertier im Kurdischen Wasserhund seg (Hund; hundeähnlich, von den Hunden abstammend bzw. gehörig [Säugetier]) av Wasser
segav; Lutra m
segav: Heywanek ji malbata kûzane, li der û dorên çem rûbaran dijî, heywanek ajnêvan e û ji bo postên wan tê girtin.
zooloSubstantiv
Dekl. Brunnen m
Brunnen: a)Technische Anlage zur Gewinnung von Grundwasser (auch Regenwasser auffangen); b)[künstlerisch gestaltete] Einfassung, Ummauerung eines Brunnens mit Becken zum Auffangen des Wassers; c) Wasser einer Quelle, besonders Heilquelle
Türkçe: kuyu
bîr (avê)
²bîr / Brunnen: 1. çala kur a ku ji bo ku ava baranê tê da bicive hatiye şê kirin. 2. kanîyên biçûk ên ku li ser hezekan hatiye vedandin. 3. hezekên ku zêdetir tê da av heye û giraniyê ber bi xwe dikşîne
Substantiv
trinken transitiv
trank(hat) getrunken

Türkçe: içmek
Konjugieren vexwarin
vexwar(im,î,-,in,in,in)vexwarî

vexwarin: daqurdanina av an jî vexwarinek din;
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.10.2020 15:43:45
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken