Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch ließ jmdn / einem zuteil werden - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren kennen transitiv
kannte(hat) gekannt
nas kirin
nas kirin nas kir(im,î,-,in,in,in)nas kirî
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren kennen
kanntegekannt

Türkçe: bilmek
zanîn
zanîn: Hîn bûm, fêr bûn, hay jê jebûn, pê beled bûn, têgihiştin. pê derxistin, nasîn [ Präsens: dizane (3.Pers. Sing.), Imperativ: bizane]
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren arbeiten transitiv
arbeitetegearbeitet
kar kirin
kar kir(im,î,-,in,in,in)kar kirî;
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren arbeiten
arbeitetegearbeitet

Imparativ,Befehlsform:arbeite!
xebitîn,
bixebite!
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
ließ nach(hat) nachgelassen
kêm kirin
kêm kir(im,î,-,in,in,in)kêm kirî
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
nachließ(hat) nachgelassen
Konjugieren eware kirin
eware kir(im,î,-,in,in,in)eware kirî
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
schütteln transitiv
schütteln lassenließ schüttelnhat schütteln gelassen
kaus rijandin [vtr]
rijandinrijand(im,î,-,in,in,in)rijandî

Präsens: di + rijîn + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez dirijînim; 2. Pers. Sing. tu dirijînî; 3. Pers. Sing. ew dijirîne; 1. Pers. Pl. em dijirînin; 2. Pers. Pl. hûn dijirînin; 3. Pers. Pl. ew dijirînin;
Verb
ansehen transitiv reflexiv
sich ansehen lassenließ sich ansehen(hat) sich ansehen (ge)lassen
kaus hesibandin [trans.]
hesibandinhesiband,hesiband(im,î,-,in,in,in)hesibandî

kaus. Verb (Inf. hesibîn; intransitiv + reflexiv)
Verb
Deklinieren Bruchlandung -en f
(mit einem Flugzeug)
dafirîn fSubstantiv
tropfen (lassen) transitiv
tropfen / tropfen lassentropfte / ließ tropfenhat getropft / tropfen gelassen
kaus dilopandin (Soranî): dlpondn ausgesprochen
dilopandin dilopanddilopandî

kausatives Verb
Verb
Deklinieren Existenz -en f
~, (Da)sein (n), Werden (n)
Deklinieren buyîn Sup. (bûyîn) f Substantiv
Konjugieren geben transitiv
gab(hat) gegeben

Phrygisch: da-, Infinitiv: dadón; Persisch: dâdan
Konjugieren dan [vtr]
danda(m,yî,-,n,n,n)dayî
Verb
jmdn gewähren lassen transitiv intransitiv
jmdn gewähren lassenließ jmdn gewähren(hat)jmdn gewähren lassen
ji kesekî (vegerîn) vegeriyan
ji kesekî vegerji kesekî vegerî
Verb
jmdn aufschmeißen lassen [österr.] transitiv
jmdn aufschmeißen lassen ließ jmdn aufschmeißen hat jmdn aufschmeißen lassen
kaus kesek[-ê;î] fedîkar derxistin
kesek[-ê;î] fedîkar derxistinkesek[-ê;î] fedîkar derxist(im,î,-,in,in,in)...derxistî;
Verb
jmdn gewähren lassen transitiv
jmdn gewähren lassenließ jmdn gewährenhat jmdn gewähren gelassen
ji kesekî vegeriyanVerb
von jmdn ablassen intransitiv
von jmdn ablassen ließ von jmdn abvon jmdn abgelassen
ji kesekî (vegerîn) vegeriyan
ji kesekî vegerji kesekî vegerî
Verb
jmdn zukommen lassen transitiv
jmdn zukommen lassenließ jmdn zukommen(hat) jmdn zukommen gelassen
nasîbê yekî kirin
nasîbê yekî kir(im,-,in,in,in)nasîbê yekî kirî
Verb
fortsetzen lassen transitiv
ließ fortsetzen(hat) fortsetzen lassen
kaus domandin [vtr]
domandindomand(im,î,-,in,in,in)domandî

kausatives Verb
Verb
besetzen lassen transitiv
ließ besetzenhat besetzen lassen
kaus dagîrsandin
dagîrsandindagîrsand(im,î,-,in,in,in)dagîrsandî
Verb
fallen lassen
fallen lassen ließ fallen hat fallen lassen
kaus ketin û xistin
ketin û xistinketin û xistketî û xistî
Verb
einlassen transitiv
ließ ein eingelassen
têhêştin
têhiştintêhişt(im,î,-,in,in,in)têhiştî
Verb
ausdörren (lassen) transitiv
ausdörren lassenließ ausdörrenausgedörren lassen
Konjugieren kaus qewirandin
qewirandinqewirand(im,î,-,in,in,in)qewirandî

qewirandin vtr als auch kausativ
Verb
teilhaben lassen transitiv
ließ teilhabenhat teilhaben lassen
kaus beşandin
beşandinbeşand(im,î,-,in,in,in)beşandî

kausatives Verb; intransitiv beşîn
Verb
wertschätzen lassen transitiv
ließ wertschätzenhat wertschätzen lassen
kaus. nirxandin
nirxandinnirxand(im,î,-,in,in,in)nirxandî
Verb
wissenlassen transitiv
ließ wissenhat wissenlassen
kaus zanandin
zanandinzanand(im,î,-,in,in,in)zanandî
Verb
verwelken lassen transitiv
ließ verwelkenhat verwelken lassen
kaus çilmisandin
çilmisandinçilmisand(im,î,-,in,in,in)çilmisandî

Präsens: diçilmisîn + Personalendungen ez diçilmisînim; tu diçilmisînî; ew diçilmisîne; em diçilmisînin; hûn diçilmisînin; ew diçilmisînin;
Verb
verblühen lassen transitiv
ließ verblühen hat verblühen lassen
kaus çilmisandin
çilmisandinçilmisand(im,î,-in,in,in)çilmisandî;

Präsens: diçilmisîn + Personalendungen ez diçilmisînim; tu diçilmisînî; ew diçilmisîne; em diçilmisînin; hûn diçilmisînin; ew diçilmisînin;
Verb
einfallen lassen transitiv
ließ einfallenhat einfallen lassen
kaus xopandin
xopandinxopand(im,î,-,in,in,in)xopandî
Verb
entfernen lassen transitiv
ließ entfernenhat entfernen lassen
kaus dûr xistin
dûr xistindûr xist(im,î,-,in,in,in)dûr xistî;
Verb
ausreifen lassen transitiv
ausreifenließ ausreifenhat ausreifen lassen
kaus kemilandin
kemilandinkemiland(im,î,-,in,in,in)kemilandî;

kausatives Verb Präsens: kemilîn; Präsensbildung: di + kemilîn + Personalendungen; ez dikemilînim; tu dikemilînî; ew dikemilîne; em dikemilînin; hûn dikemilînin; ew dikemilînin;
Verb
verschrumpeln lassen transitiv
verschrumpeln lassen ließ verschrumpelnhat verschrumpeln lassen
kaus qurmiçandin
qurmiçandin qurmiçand(im,î,-,in,in,in)qurmiçandî;
Verb
leben lassen transitiv
ließ leben(hat) leben lassen
kaus jandin
jandinjand(im,î,-,in,in,in)jandî

kaus. Verb
Verb
schmelzen lassen transitiv
ließ schmelzen(hat) schmelzen lassen
kaus hilandin [trans.]
hilandinhiland,hiland(im,î,-,in,in,in)hilandî

kaus. Verb normales Verb Präteritum - Infinitiv hilîn (schmelzen, intransitiv)
Verb
bespitzeln lassen transitiv
ließ bespitzeln (hat) bespitzeln lassen
kaus qelizandin [trans.]
qelizandinqelizand,qelizand(im,î,-,in,in,in)qelizandî

kausatives Verb, Infinitiv qelizîn (intransitiv)
Verb
beben lassen transitiv
ließ bebenhat beben lassen
kaus lerzandin [trans.]
lerzandinlerzandlerzandiye

kausatives Verb
Verb
zerbröckeln lassen transitiv
ließ zerbröckeln(hat) zerbröckeln lassen
kaus hûrandin [trans.]
hûrandinhûrand,hûrand(im,î,-,in,in,in)hûrandî

kausatives Verb
Verb
antworten lassen transitiv
ließ antwortenhat antworten lassen
kaus bersivandin
bersivandinbersivand(im,î,-,in,in,in)bersivandî;
Verb
beschreiben lassen transitiv
ließ beschreiben(hat) beschreiben lassen
kaus wesifandin [trans.]
wesifandinwesifand(im,î,-,in,in,in)wesifandî

kausatives Verb
Verb
gelangen lassen transitiv
ließ gelangenhat gelangen lassen
kaus. gihandin
gihandingihand(im,î,-,in,in,in)gihandî
Verb
beiseitelassen transitiv
ließ beiseitebeiseitegelassen
xewle dan
xewle da(m,yî,-,n,n,n)xewle dayî

xewle dan vtr
Verb
brennen lassen transitiv
ließ brennenbrennen gelassen
kaus şewtandin
şewtandinşewtand(im,î,-,in,in,in)şewtandî
Verb
allein lassen
ließ alleinallein gelassen
gerîn
jê ger
Verb
hindurchgehen lassen transitiv
ließ hindurchgehen(hat) hindurchgehen lassen
kaus bihurandin
bihurandinbihurand(im,î,-,in,in,in)bihurandî

kausatives Verb
Verb
passieren lassen transitiv
ließ passieren hat passieren lassen
kaus bihurandin
bihurandinbihurandbihurandiye

kausatives Verb
Verb
auslassen
ließ ausausgelassen
firfazVerb
beschneiden transitiv
beschneiden lassenließ beschneiden(hat) beschneiden lassen
xetenekirdin (Soranî): xatanakrdn ausgesprochen
xetenekirdinxetenekird
Verb
regnen lassen transitiv
ließ regnen(hat) regnen lassen
Konjugieren kaus barandin
barandinbarand,barand(î,-,in,in,in)barandî

kausatives Verb
Verb
beschreiben lassen transitiv
ließ beschreiben(hat) beschreiben lassen
kaus dîvesandin [trans.]
dîvesandindîvesand(im,î,-,in,in,in)dîvesandî

kausatives Verb, Infinitiv normale Verbform: dîvesîn
Verb
erschüttern lassen transitiv
ließ erschüttern(hat) erschüttern lassen
kaus hejandin [trans.]
hejandin hejand(im,î,-,in,in,in)hejandî
Verb
reifen lassen transitiv
ließ reifen(hat) reifen lassen
kaus kemilandin [vtr]
kemilandin kemiland(im,î,-,in,in,in)kemilandî

kausatives Verb Präsens: kemilîn; Präsensbildung: di + kemilîn + Personalendungen; ez dikemilînim; tu dikemilînî; ew dikemilîne; em dikemilînin; hûn dikemilînin; ew dikemilînin;
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2019 5:39:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon