Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch brachte / machte durcheinander

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Dekl. Durcheinander - n tevhevî fSubstantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander n xir û cir
mf
Substantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander n xirecir fSubstantiv
Dekl. Macht Mächte f zeft [Sing. Gen.-Akk.: -zeftê; Pl. Gen.-Akk.: -zeftan] fSubstantiv
Dekl. Macht Mächte f Zexmî fSubstantiv
Dekl. Macht M f qudret fSubstantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander n
Synonym:Chaos {n}
Wirrwarr {n}
geremol f
Synonym:geremol {f}
geremol {f}
Substantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander (f/pl) n xircir fSubstantiv
Dekl. Macht M f
~, Stärke (f)
Kraft (f)
hêz fSubstantiv
durcheinander
Türkçe: karışık
tevlihev
tevlihev: 1. Li nav hev bûn û ketina tiştan. 2. Bela wela, li nav hev ketî, bê pergal,bê dûzan. 3. Tişta bi hêsanî naye fehmkirin. 4. tewkirî: Mirovê hinek dîn Tirkî: karışık
Adverb
kaputt machen transitiv
machte kaputt(hat) kaputt gemacht

entzweien (entzwei brechen, zerbrechen)
kaus şikandin (Soranî): şkandn ausgesprochen
şikandinşikand(im,î,-,in,in,in)şikandî

kausatives Verb
Verb
wütend machen transitiv
wütend machen machte wütendwütend gemacht
har kirin
har kirin har kir(im,î,-,in,in,in)har kirî

Rê li ber harbûnê vekirin; ji harbûnê bûn sedem.
Verb
starr machen transitiv
machte starrstarr gemacht
qerimînVerb
toll machen transitiv
machte tolltoll gemacht
har kirin
har kir(im,î,-,in,in,in)har kirî

Rê li ber harbûnê vekirin; ji harbûnê bûn sedem.
Verb
mitbringen
brachte mitmitgebracht
lagaldahenan
lagaldahen
Verb
rasend machen transitiv
machte rasendrasend gemacht
har kirin
har kir(im,î,-,in,in,in)har kirî

Rê li ber harbûnê vekirin; ji harbûnê bûn sedem.
Verb
wach machen transitiv
machte wachwachgemacht
li xwey kirin
li xwey kir(im,î,-,in,in,in)li xwey kirî
Verb
begreiflich machen transitiv
machte begreiflichbegreiflich gemacht
bi serî kirin
bi serî kir(im,î,-,in,in,in)bi serî kirî
Verb
lustig machen
machte lustiglustig gemacht
pêkenînVerb
aufmerksam machen transitiv
machte aufmerksamaufmerksam gemacht
îşare kirin
îşare kir(im,î,-,in,in,in)îşare kirî

Präsens ez dikim; tu dikî; ew dike; em dikin; hûn dikin; ew dikin;
Verb
Dekl. Chaos -- n
~ (n), Durcheinander (n), Wirrwarr (n) [griech.]
geremol fSubstantiv
durcheinander bringen transitiv
brachte durcheinanderhat durcheinander gebracht

(alte Schreibweise: durcheinanderbringen
herimandin kaus.
herimandinherimand(im,î,-,in,in,in)herimandî

Stamm: herimîn
Verb
geräumig machen transitiv
machte geräumighat geräumig gemacht
bervekirin
bervekirin bervekir(im,î,-,in,in,in)bervekirî
Verb
frisch machen transitiv
machte frischhat frisch gemacht
teze kirin
teze kir(im,î,-,in,in,in)teze kirî
Verb
verrückt machen, sich verrückt machen transitiv reflexiv
verrückt machenmachte verrücktverrückt gemacht
dîn kirin [vtr] / dîn xwe kirin (yek) [vrefl]
dîn kirindîn kir(im,î,-,in,in,in)dîn kirî
Verb
Stimmung machen
machte StimmungStimmung gemacht
saz bûn
saz bsaz bû
Verb
klein machen transitiv
machte klein(hat) klein gemacht
tîs-tîsî kirin
tîs-tîsî kir(im,î,-,in,in,in)tîs-tîsî kirî
Verb
aufmerksam machen transitiv
machte aufmerksam(hat) aufmerksam gemacht
eşaret kirin
eşaret kir(im,î,-,in,in,in)eşaret kirî
Verb
verlegen machen
machte verlegenhat verlegen gemacht
berxweketin
berxweket(im,î,-,in,in,in)berxweketiye,keti(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
gewahr machen transitiv
machte gewahr(hat) gewahr gemacht
doz kirin
doz kir(im,î,-,in,in,in)doz kirî
Verb
abbringen transitiv
brachte ... ab(hat) abgebracht
kaus texilandin
texilandintexiland(im,î,-,in,in,in)texilandî
Verb
weitläufig machen transitiv
machte weitläufighat weitläufig gemacht
bervekirin [vtr]
bervekirinbervekir(im,î,-,in,in,in)bervekiriye,bervekiri(me,yî,ne,ne,ne)
Verb
warm machen transitiv
machte warmhat warm gemacht
germkirin [trans.]
germkiringermkir,kir(im,î,-,in,in,in)germkiriye, germkiri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
wahnsinnig machen transitiv reflexiv
machte wahnsinnighat wahnsinnig gemacht
dîn kirin
dîn kir(im,î,-,in,in,in)dîn kirî;
Verb
abmachen transitiv
machte ab(hat) abgemacht
tirxan kirin
tirxan kir(im,î,-,in,in,in)tirxan kirî
Verb
bekannt machen transitiv
machte bekannt(hat) bekanntgemacht
aşkere kirin
aşkere kir(im,î,-,in,in,in)aşkere kirî
Verb
begreiflich machen transitiv
machte begreiflichhat begreiflich gemacht
bi serî kirin
bi serî kir(im,î,-,in,in,in)bi serî kirî;
Verb
traurig machen transitiv
machte traurig(hat) traurig gemacht
melûl kirin
melûl kir(im,î,-,in,in,in)melûl kirî
Verb
erkenntlich machen transitiv
machte erkenntlichhat erkenntlich gemacht
kaus. nasandin
nasandin nasand(im,î,-,in,in,in)nasandî
Verb
bequem machen transitiv
machte bequem(hat) bequem gemacht
rihet kirin
rihet kir(im,î,-,in,in,in)rihet kirî
Verb
zusammen machen transitiv
machte zusammen(hat) zusammengemacht
kom kirin
kom kir(im,î,-,in,in,in)kom kirî
Verb
abmachen transitiv
machte ab(hat) abgemacht
kirin
jê kir(im,î,-,in,in,in)jê kirî
Verb
nass machen
machte nass(hat) nass gemacht
tar kirdin Soranî
tar kirdintar kird(...)tar kirdû
Verb
nass machen transitiv
machte nasshat nass gemacht
şil kirin
şil kir(im,î,-,in,in,in)şil kirî
Verb
selig machen transitiv
machte selighat selig gemacht
rehmetî kirin
rehmetî kirin rehmetî kir(im,î,-,in,in,in)rehmetî kirî;
Verb
offenkundig machen transitiv
machte offenkundighat offenkundig gemacht
kaus nişandin
nişandinnişand(im,î,-,in,in,in)nişandî;

Präsens: di + nişîn + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez dinişînim; 2. Pers. Sing. tu dinişînî; 3. Pers. Sing. ew dinişîne; 1. Pers. Pl. em dinişînin; 2. Pers. Pl. hûn dinîşinin; 3. Pers. Pl. ew dinîşinin;
Verb
deutlich machen transitiv
machte deutlich(hat) deutlich gemacht
aşkere kirin
aşkere kir(im,î,-,in,in,in)aşkere kirî;
Verb
Umkehr machen transitiv
machte UmkehrUmkehr gemacht
kaus vegerandin
vegerandinvegerand(im,î,-,in,in,in)vegerandî
Verb
aufmerksam machen transitiv
machte aufmerksamhat aufmerksam gemacht
serwext kirin
serwext kirin serwext kir(im,î,-,in,in,in)serwext kirî
Verb
kehrtmachen transitiv
machte kehrthat kehrtgemacht
kaus fitilandin
fitilandinfitiland(im,î,-,in,in,in)fitilandî

fitilîn
Verb
sauber machen transitiv
machte sauber(hat) sauber gemacht
paqij kirin
paqij kir(im,î,-,in,in,in)paqij kirî
Verb
anbringen transitiv
brachte an(hat) angebracht
şiri kirin
şiri kir(im,î,-,in,in,in)şiri kirî
Verb
hervorbringen transitiv
brachte hervorhat hervorgebracht
kaus derxistin holê
derxistin holêderxist(im,î,-,in,in,in) holêderxistî holê;
Verb
beibringen transitiv
brachte bei(hat)beigebracht
kaus pêfêrandin
pêfêrandinpêfêrandpêfêrandiye

kausatives Verb
Verb
vorwärts bringen transitiv
brachte vorwärtshat vorwärts gebracht
şênkirin [trans.]
şênkirinşênkir,kir(im,î,-,in,in,in)şênkiriye,kiri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
beibringen transitiv
brachte beihat beigebracht
fêrkirdin (Soranî): ferkrdn ausgesprochen
fêrkirdinfêrkird
Verb
mitbringen
brachte mithat mitgebracht
diyarî dan [trans.] (Soranî)
diyarî pê dandiyarî pê da
Verb
vorwärts bringen transitiv
brachte vorwärtshat vorwärts gebracht
pêşve birin [trans.]
pêşve birinpêşve bir(im,î,-,in,in,in)pêşve birî; {Perfekt} pêşve biri(me,yî,y
Verb
hervorbringen transitiv
brachte hervorhat hervorgebracht
kaus deranîn [vtr]
deranîn
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.04.2021 19:26:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken