Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch nasandin

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
erkenntlich machen transitiv
machte erkenntlichhat erkenntlich gemacht
kaus. nasandin
nasandin nasand(im,î,-,in,in,in)nasandî
Verb
bezeichnen transitiv
bezeichnete(hat) bezeichnet
kaus nasandin [trans.]
nasandinnasand(im,î,-,in,in,in)nasandî
Verb
definieren transitiv
definierte(hat) definiert

Türkçe: tanımlamak
salix dan
salix da(m,yî,-,n,n,n)salix dayî

salix dan (Verbstamm: dan): Ji bo nasandin û têgihîştina kesekî an jî tiştekî derbarê wê de agahiyên zêde dayîn û durf û taybetîyê wê rave kirin, nîşan dayîn; Tirkî: tanımlamak
Verb
Dekl. Tabelle lat. -n f
Tabelle; {lat.} "Täfelchen, Merktafel" 1. a) listenähnliche Zusammenstellung von Zahlenmaterial, Fakten, Namen, u. a.; Übersicht [Zahlen]tafel, Liste; b) (Sport) Tabelle (a), die die Rangfolge von Mannschaften, Sportlern entsprechend den von ihnen erzielten Ergebnissen wiedergibt
Türkçe: tabela (cetvel)
Dekl. tabela lat. ît. - f
tabela; hevwatê: biyanî {lat.}; 1. parçeyên textîn an jî hesiniye ku li ser nivîs an jî wêneyên nasandin û salixdayîna tiştan heye 2. li Nexwaşxanan kaxîzên ku Rojane tê de derman û û xwarina nexaş tê nivîsîn 3. lewhe
lat.Substantiv
Dekl. Erklärung, Definition f, Deutung f -en f
Türkçe; izah, tanım, tarif
salox an salix m
salox {an jî} salix: Ji bo nasandin û têgihîştinê ravekirin nîşandayîna durf û taybetîyên kesekî an jî tiştekî. salix dan l Ji bo nasandin û têgihîştina kesekî an jî tiştekî derbarê wê de agahiyên zêde dayînû durf û taybetîyê wê rave kirin nîşan dayîn. Tirkî: izah, tanım, tarif
Substantiv
Dekl. Austellung -en f
Türkçe: sergi
raberîgeh -
raberîgeh: 1. ji bo temaşekirin, nasandin û firotanî raberiya tiştên wek wêneyan, heykelan, karên destan, pirtûkan û tiştên bazirganiyê; 2. a) ciyê taybetî û kifşkirî yê raberiya tiştên wek wêneyan, heykelan, karên destan, pirtûkan û tiştên bazirganiyê; b) ciyê taybetî û kifşkirî yê ku ji bo temaşe kirina û kirîna mirovan, tê da tiştên wisa tên danîn û ji mirovan ra tên raberkirin, li ber dîtina mirovan tên rakirin, ji wan ra tên diyarkirin, bi wan tên nîşandan;
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2021 16:28:29
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken