Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam entgegen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
kam kom
entgegen tvärtemot
entgegen emot
entgegen fram emot
Forderungen pl entgegenkommen
kam entgegenist entgegengekommen
tillmötesgå krav pl
tillmötesgickhar tillmötesgått
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
Kamm m en kamSubstantiv
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
sie kam hon kom
ins Rollen kommen
kam
komma i rullning
kom
Verb
entgegen dem Uhrzeigersinn motsols, moturs adv
entgegensehen + Dativ
sah entgegen
motse
motsåg
Verb
entgegennehmen
nahm entgegenhat entgegengenommen
ta emot, motta[ga]
tog emot / mottog
Verb
zurückkommen
kam zurückist zurückgekommen
återkomma
återkomåterkommen
Verb
abhanden kommen
kam abhandeniat abhanden gekommen
komma bort
kom
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
Schlag auf Schlag kommen
kam
dugga tätt
duggade
Verb
in Untersuchungshaft kommen
kam
bli anhållen (jurid. )
blev
rechtVerb
zur Sache kommen
kam
komma till saken
kom
Verb
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
ankommen
kam anist angekommen
ankomma
ankomhar ankommit
Verb
loskommen
kam losist losgekommen
komma loss
kom loss
Verb
in Fahrt kommen
kam
skjuta fart
sköt
Verb
zur Geltung kommen
kam
komma till sin rätt
kom
Verb
zur Besinnung kommen
kam
sansa sig
sansade
Verb
niederkommen mediz
kam niederist niedergekommen
nedkomma
nedkom
medizVerb
mit etwas klarkommen
kam klar
klara av ngt
klarade
Verb
Vorschläge entgegennehmen
nahm entgegenhat entgegengenommen
ta emot förslag
toghar tagit
Verb
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
Kamm m kam (-men, -mar, -marna)Substantiv
zu Schaden kommen
kamist gekommen
komma till skada
komhar kommit
Verb
zu Wort kommen
kamist gekommen
komma till tals, prataVerb
hinaufkommen, heraufkommen
kam hinauf/herauf
komma upp (allmänt)
kom upp
Verb
auf etwas ankommen
kam an
komma an ngt, bero ngt
kom an/berodde på
Verb
ohne etwas auskommen
kam aus
klara sig utan ngt
klarade
Verb
billig davonkommen
kam billig davonist billig davongekommen
slippa billigt undan
slapphar sluppit
Verb
für etwas aufkommen
kam auf
stå för ngt, betala för ngt
stod/betalade
Verb
nicht zu Wort kommen
kam
inte en syl i vädret
fick

inte lyckas sticka emellan med en replik i ett samtal
Redewendung
gut miteinander auskommen
kam aus
samsas bra, komma bra överens
samsades/kom
Verb
mit wenigem auskommen
kam aus
reda sig med lite, klara sig med lite
redde/klarade
Verb
jemandem Wohlwollen entgegenbringen
brachte entgegenhat entgegengebracht
visa välvilja mot ngn
visade
Verb
Kamm m
Pl.: Kämme
en kam, kammen
Pl.: kammar
Substantiv
aufkommen: Wind kommt auf
kam aufist aufgekommen
det börjar blåsameteoVerb
aufkommen
kam aufist aufgekommen

Bsp.: Panik kam auf
uppstå
uppstoduppstått

Ex.: Panik uppstod
Verb
auf bessere Gedanken kommen
kamist gekommen
komma bättre tankar
komhar kommit
Verb
auf etwas stoßen/kommen
stieß/kam
snubbla ngt
snubblade

komma på ngt
Verb
anlangen, ankommen intransitiv
langte an, kam an(ist) angelangt, (ist) angekommen
anlända
anlände
Verb
ankommen; das Ziel erreichen
kam an
komma fram (nå målet)
kom fram
Verb
ohne Auto auskommen
kam ausist ausgekommen
klara sig utan bil
klarade
Verb
auf etwas (Akk.) zurückkommen fig
kam zurück
återkomma till ngt (bildl. )
återkom
figVerb
nicht mitkommen
kam mitist mitgekommen

nicht schaffen
ligga efter
låglegat

inte hinna med
Verb
aus Versehen mitkommen
kam mitist mitgekommen
slinka med av misstag
slank
Verb
allein auskommen, allein zurechtkommen
kam aus/zurecht
reda sig självVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.04.2020 22:57:05
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken