Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch skar - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
rosa skärAdjektiv
aufschneiden (Brot, Wurst u. ä. ); Perfekt: hat aufgeschnitten
schnitt auf
skära upp
skar upp
Verb
den Rückzug abschneiden
schnitt ab
skära av återtåget
skar av
militVerb
die Meinungen gingen auseinander meningarna skar sigRedewendung
(Finger-) Handschuh m -e
aus Leder/Gummi
handske -en -skar uSubstantiv
etwas ausschneiden
schnitt aushat ausgeschnitten

mit einem Messer
skära ut
skar uthar skurit ut
Verb
beschneiden mediz Imperfekt: beschnitt, Perfekt: hat beschnitten omskära, -skär, -skar, -skuritmedizVerb
schneiden skära, skär, skar, skuritVerb
die Hochzeitstorte anschneiden
schnitt anhat angeschnitten
skära upp bröllopstårtan
skar upphar skurit upp
Verb
einen Kolbenfresser bekommen ugs
bekam
skära ihop
skar

om motor
technVerb
schneiden
schnittgeschnitten

mit Messer
skära
skarskuren

Präsens: skär Supinum: skurit
Verb
schneiden skära skär skar skurit skurenVerb
jemandem (Dativ) den Hals abschneiden
schnitt abhat abgeschitten
skära halsen av ngn
skar avhar skurit av
Verb
die Ausgaben kürzen, reduzieren
kürzte/reduzierte
skära ner/ned utgifterna
skar
finanVerb
alle über einen Kamm scheren
scherte
skära alla över en kam
skar
Verb
sie vertragen sich nicht mehr skära sig: Det skar sig mellan demRedewendung
einschränken, begrenzen, beschneiden fig kringskära, pres. kring/skär, verb -skar -skurit, adj kringskuren kringskurnafigVerb
sich schneiden
schnitt

Bsp.: Ich habe mir in den Daumen geschnitten
skära sig
skar

Ex.: Jag har skurit mig i tummen
Verb
Deklinieren Inselchen - n holme u
liten ö, vanligen o­bebodd. Exempel: badholme, fågelholme, klippholme, holmar och skär
Substantiv
Gewindebohrer m
Ein Gewindebohrer ist ein Bohrer zur Erzeugung gewindetragender Bohrungen in verschiedene Werkstoffe. Das Gewindebohren zählt laut DIN 8580 als zerspanendes Bohrverfahren zur Hauptgruppe Trennen. Ebenfalls bekannt sind die Bezeichnungen Mutterbohrer und Schraubbohrer.
gängtapp u
Gängtapp är ett skärande verktyg, oftast tillverkat av verktygsstål eller snabbstål (HSS). Gängtappar används till att skära invändiga gängor med (oftast i metall) och är vanliga inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Med tappen skär man gängor i runda hål (invändiga gängor), så att man sedan kan sätta i en skruv i hålet.
Substantiv
Selbstbinder, Mähbinder m
Ein Mähbinder (oder Bindemäher beziehungsweise umgangssprachlich Binder) ist ein Landmaschine zur Ernte von Getreide. Entwickelt wurde der Mähbinder 1872 durch den US-Amerikaner Charles Withington. Er war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende der 1960er Jahre in Deutschland verbreitet und wurde dann durch den Mähdrescher verdrängt. Der Mähbinder übernimmt – wie der Name schon sagt – das Mähen des Getreides sowie das Bündeln und Binden der Getreidehalme zu Garben. Die gebundenen Garben legt der Mähbinder auf dem Feld ab.
självbindare
Självbindare är en maskin som uppfanns 1875. Den har en knivbalk som skär av säden, en haspel lägger ner säden på en matta som sedan för den till en knytare som sätter ett snöre runt det så det blir en kärve. Kärven kastas ut från maskinen och samlas upp för torkning och sedermera tröskning.
landw, technSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.04.2020 14:20:15
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken