Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schien / kam vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
vor utanför (framför)Präposition
kam kom
vor Christus före Kristus
Angst f vor ängslan f för
fahren vor köra före
vor... Jahren för... år sedan
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
für, vor för
vor (präteritum) för...sedan
vor allem framförallt
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor; fig angesichts införfig
vor, in i
vor (örtlich) framför
vor (zeitl.) för...sedan
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
Viertel vor kvart iDA
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
vor (zwölf) i (tolv)
(vor)bringen komma fram med
vor, angesichts inför
stehen vor stå framför
vor allem främst
Kamm m en kamSubstantiv
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
sie kam hon kom
vor Augen för ögonen
Warnung f vor Glatteis halkvarning -en
Respekt m vor + Dativ respekt en för ngt/ngnSubstantiv
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
vor Wut schnauben
schnaubte
fräsa av ilska
fräste
Verb
nach wie vor alltjämnt
viertel vor zehn kvart i tio
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
vor aller Augen inför allas ögon
vor Wut schnauben fnysa
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
von, aus, vor av
vor einigen Jahren härom året
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vor dem Haus framför huset (befintlighet)
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vor einem Jahr för ett år sedan
nach wie vor nu som förr
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
vor Schreck erstarrt stel av skräckAdjektiv
vor fünf Minuten för fem minuter sedan
vor einiger Zeit för en tid sedan
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.09.2022 21:24:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken