Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch durcheinander bringen / machen

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Dekl. Durcheinander Durcheinander n xirecir fSubstantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander n xir û cir
mf
Substantiv
Dekl. Durcheinander - n tevhevî fSubstantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander (f/pl) n xircir fSubstantiv
Dekl. Durcheinander Durcheinander n
Synonym:Chaos {n}
Wirrwarr {n}
geremol f
Synonym:geremol {f}
geremol {f}
Substantiv
versprechen transitiv
versprach (hat) versprochen

Versprechen machen (wortwörtich)
soz kirin
soz kir(im,î,-,in,in,in)soz kirî
Verb
durcheinander
Türkçe: karışık
tevlihev
tevlihev: 1. Li nav hev bûn û ketina tiştan. 2. Bela wela, li nav hev ketî, bê pergal,bê dûzan. 3. Tişta bi hêsanî naye fehmkirin. 4. tewkirî: Mirovê hinek dîn Tirkî: karışık
Adverb
Dekl. Opfer Opfer n
Beispiel:1. opfern {Verb}, ein Opfer bringen {Verb}
Synonym:1. Opfer
qurban
Beispiel:1. qurban kirin {Vtr}
Synonym:1. qurban, feda; Persisch: qorbān, fedā
SubstantivZ0
durcheinander bringen, durcheinander machen transitiv
durcheinander bringen / machenbrachte / machte durcheinander(hat) durcheinander gebracht /gemacht
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
kaputt machen transitiv
machte kaputt(hat) kaputt gemacht

entzweien (entzwei brechen, zerbrechen)
kaus şikandin (Soranî): şkandn ausgesprochen
şikandinşikand(im,î,-,in,in,in)şikandî

kausatives Verb
Verb
durcheinander bringen lassen transitiv
ließ durcheinander bringen(hat) durcheinander bringen gelassen
kaus heyirandin [trans.]
heyirandinheyirand(im,î,-,in,in,in)heyirandî

kausatives Verb von Inf. heyirîn
Verb
Konjugieren machen transitiv
machte(hat,habe)gemacht
duristkirin
duristkir,kir(im,î,-,in,in,in)duristkiriye,kiri(me,yî,ne,ne,ne)
Verb
reinigen, reine machen ugs. transitiv
reinigenreinigtehat gereinigt
pak kirin
pak kir(im,î,-,in,in,in)pak kirî
Verb
aufmerksam machen transitiv
machte aufmerksamaufmerksam gemacht
îşare kirin
îşare kir(im,î,-,in,in,in)îşare kirî

Präsens ez dikim; tu dikî; ew dike; em dikin; hûn dikin; ew dikin;
Verb
wütend machen transitiv
wütend machen machte wütendwütend gemacht
har kirin
har kirin har kir(im,î,-,in,in,in)har kirî

Rê li ber harbûnê vekirin; ji harbûnê bûn sedem.
Verb
rasend machen transitiv
machte rasendrasend gemacht
har kirin
har kir(im,î,-,in,in,in)har kirî

Rê li ber harbûnê vekirin; ji harbûnê bûn sedem.
Verb
wach machen transitiv
machte wachwachgemacht
li xwey kirin
li xwey kir(im,î,-,in,in,in)li xwey kirî
Verb
toll machen transitiv
machte tolltoll gemacht
har kirin
har kir(im,î,-,in,in,in)har kirî

Rê li ber harbûnê vekirin; ji harbûnê bûn sedem.
Verb
begreiflich machen transitiv
machte begreiflichbegreiflich gemacht
bi serî kirin
bi serî kir(im,î,-,in,in,in)bi serî kirî
Verb
lustig machen
machte lustiglustig gemacht
pêkenînVerb
Dekl. Chaos -- n
~ (n), Durcheinander (n), Wirrwarr (n) [griech.]
geremol fSubstantiv
starr machen transitiv
machte starrstarr gemacht
qerimînVerb
durcheinander bringen transitiv
brachte durcheinanderhat durcheinander gebracht

(alte Schreibweise: durcheinanderbringen
herimandin kaus.
herimandinherimand(im,î,-,in,in,in)herimandî

Stamm: herimîn
Verb
unpassierbar machen transitiv
machte unpassierbarhat unpassierbar gemacht

Präsens: di + xitimîn ez dixitimînim; tu dixitimînî; ew dixitimîne; em dixitimînin; hûn dixitimînin; ew dixitimînin;
Konjugieren kaus xitimandin
xitimandinxitimand(im,î,-,in,in,in)xitimandî;
Verb
klein machen transitiv
machte klein(hat) klein gemacht
tîs-tîsî kirin
tîs-tîsî kir(im,î,-,in,in,in)tîs-tîsî kirî
Verb
weitläufig machen transitiv
machte weitläufighat weitläufig gemacht
bervekirin [vtr]
bervekirinbervekir(im,î,-,in,in,in)bervekiriye,bervekiri(me,yî,ne,ne,ne)
Verb
sauber machen transitiv
machte sauber(hat) sauber gemacht
paqij kirin
paqij kir(im,î,-,in,in,in)paqij kirî
Verb
Stimmung machen
machte StimmungStimmung gemacht
saz bûn
saz bsaz bû
Verb
traurig machen transitiv
machte traurig(hat) traurig gemacht
melûl kirin
melûl kir(im,î,-,in,in,in)melûl kirî
Verb
bekannt machen transitiv
machte bekannt(hat) bekanntgemacht
aşkere kirin
aşkere kir(im,î,-,in,in,in)aşkere kirî
Verb
frisch machen transitiv
machte frischhat frisch gemacht
teze kirin
teze kir(im,î,-,in,in,in)teze kirî
Verb
Umkehr machen transitiv
machte UmkehrUmkehr gemacht
kaus vegerandin
vegerandinvegerand(im,î,-,in,in,in)vegerandî
Verb
nass machen
machte nass(hat) nass gemacht
tar kirdin Soranî
tar kirdintar kird(...)tar kirdû
Verb
offenkundig machen transitiv
machte offenkundighat offenkundig gemacht
kaus nişandin
nişandinnişand(im,î,-,in,in,in)nişandî;

Präsens: di + nişîn + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez dinişînim; 2. Pers. Sing. tu dinişînî; 3. Pers. Sing. ew dinişîne; 1. Pers. Pl. em dinişînin; 2. Pers. Pl. hûn dinîşinin; 3. Pers. Pl. ew dinîşinin;
Verb
aufmerksam machen transitiv
machte aufmerksamhat aufmerksam gemacht
serwext kirin
serwext kirin serwext kir(im,î,-,in,in,in)serwext kirî
Verb
selig machen transitiv
machte selighat selig gemacht
rehmetî kirin
rehmetî kirin rehmetî kir(im,î,-,in,in,in)rehmetî kirî;
Verb
nass machen transitiv
machte nasshat nass gemacht
şil kirin
şil kir(im,î,-,in,in,in)şil kirî
Verb
wahnsinnig machen transitiv reflexiv
machte wahnsinnighat wahnsinnig gemacht
dîn kirin
dîn kir(im,î,-,in,in,in)dîn kirî;
Verb
deutlich machen transitiv
machte deutlich(hat) deutlich gemacht
aşkere kirin
aşkere kir(im,î,-,in,in,in)aşkere kirî;
Verb
geräumig machen transitiv
machte geräumighat geräumig gemacht
bervekirin
bervekirin bervekir(im,î,-,in,in,in)bervekirî
Verb
verlegen machen
machte verlegenhat verlegen gemacht
berxweketin
berxweket(im,î,-,in,in,in)berxweketiye,keti(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
aufmerksam machen transitiv
machte aufmerksam(hat) aufmerksam gemacht
eşaret kirin
eşaret kir(im,î,-,in,in,in)eşaret kirî
Verb
warm machen transitiv
machte warmhat warm gemacht
germkirin [trans.]
germkiringermkir,kir(im,î,-,in,in,in)germkiriye, germkiri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
verrückt machen, sich verrückt machen transitiv reflexiv
verrückt machenmachte verrücktverrückt gemacht
dîn kirin [vtr] / dîn xwe kirin (yek) [vrefl]
dîn kirindîn kir(im,î,-,in,in,in)dîn kirî
Verb
erkenntlich machen transitiv
machte erkenntlichhat erkenntlich gemacht
kaus. nasandin
nasandin nasand(im,î,-,in,in,in)nasandî
Verb
vorwärts bringen transitiv
brachte vorwärtshat vorwärts gebracht
şênkirin [trans.]
şênkirinşênkir,kir(im,î,-,in,in,in)şênkiriye,kiri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
vorwärts bringen transitiv
brachte vorwärtshat vorwärts gebracht
pêşve birin [trans.]
pêşve birinpêşve bir(im,î,-,in,in,in)pêşve birî; {Perfekt} pêşve biri(me,yî,y
Verb
bequem machen transitiv
machte bequem(hat) bequem gemacht
rihet kirin
rihet kir(im,î,-,in,in,in)rihet kirî
Verb
begreiflich machen transitiv
machte begreiflichhat begreiflich gemacht
bi serî kirin
bi serî kir(im,î,-,in,in,in)bi serî kirî;
Verb
zusammen machen transitiv
machte zusammen(hat) zusammengemacht
kom kirin
kom kir(im,î,-,in,in,in)kom kirî
Verb
Vorwürfe machen transitiv
machte Vorwürfehat Vorwürfe gemacht
Konjugieren lome kirin
lome kir(im,î,-,in,in,in)lome kirî
Verb
gewahr machen transitiv
machte gewahr(hat) gewahr gemacht
doz kirin
doz kir(im,î,-,in,in,in)doz kirî
Verb
fertig machen transitiv
machte fertig(hat) fertig gemacht

eine Sache fertig machen, zu ende bringen
tewaw kirdin (Soranî): tauwaukrdn ca. ausgesprochen
tewaw kirdintewaw kird(...)tewaw kirdû

(Kurmançî) kuta tiştekî kirin
Verb
reinigen transitiv
reinigtehat gereinigt

sauber machen
pak kirdinewe [trans.] (Soranî):pakkrdnawa ausgesprochen
pak kirdinewe
Verb
Schulden machen transitiv
machte Schuldenhat Schulden gemacht
kaus deynstandin
deynstandindeynstanddeynstandiye

Präteritum-Infinitiv:deynstîn
Verb
anfeuern, Feuer machen transitiv
anfeuernfeuerte anangefeuert
agir kirin
agir kir,kir(im,î,-,in,in,in)agir kirî
Verb
bekümmern (Kummer machen) transitiv
bekümmernbekümmerte(hat) bekümmert
melûl kirin
melûl kir(im,î,-,in,in,in)melûl kirî
Verb
jmdn zufrieden machen transitiv
jmdn zufrieden machenmachte jemanden zufriedenjmdn zufrieden gemacht
besa kesekî kirin
besa kesekî kir(îm,î,-,in,in,in)besa kesekî kirî
Verb
entdecken transitiv
entdeckte(hat) entdeckt

Entdeckungen machen
eyankirin
eyankir(im,î,-,in,in,in)eyankirî

Präsens 1.Pers.EZ dikim 2.Pers.EZ dikî 3.Pers.EZ dike 1.Pers.MZ dikin 2.Pers.MZ dikin 3.Pers.MZ dikin
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 08.12.2021 0:38:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken