Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch zor birî

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Strafkodex aufstellen
stellte Strafkodex aufStrafkodex aufgestellt
cizê birîn
cizê bircizê birî
Verb
Recht sprechen transitiv
sprach Rechthat Recht gesprochen
cizê birîn
cizê bircizê birî
Verb
Dekl. Kraft Kräfte f
Synonym:Gewalt
Gewaltsamkeit {f}
Brachialgewalt {f}
Unterdrücken {n}
Dekl. zor zor f
Synonym:zor
zordestî
zordestî
zor
SubstantivAZ
überwältigen transitiv
überwältigen überwältigte hat überwältigt
zor birin
zor birin zor bir(im,î,-,in,in,in)zor birî;
Verb
Strafmaß bestimmen
bestimmte StrafmaßStrafmaß bestimmt

RECHT
cizê birîn
cizê bircizê birî

RECHT
Verb
Dekl. Augenbraue -n f birî an birih; mSubstantiv
aufgeben
gab aufaufgegeben
hêvî birîn
hêvî jê birhêvî jê birî
Verb
bezwingen transitiv
bezwanghat bezwungen
Synonym:bezwingen, besiegen, überwältigen, überwinden, schlagen
zor birin
zor birin zor bir(im,î,-,in,in,in)zor birî;
Synonym:zor birin [vtr]
Verb
schlagen transitiv
schlagen schlughat geschlagen
zor birin
zor bir(im,î,-,in,in,in)zor birî;
Verb
überwinden transitiv
überwinden überwandhat überwunden
Synonym:bezwingen, besiegen, überwältigen, überwinden, schlagen
zor birin
zor bir(im,î,-,in,in,in)zor birî;
Synonym:zor birin [vtr]
Verb
gehoben besiegen transitiv
besiegenbesiegtehat besiegt
Synonym:bezwingen, besiegen, überwältigen, überwinden, schlagen
zor birin
zor bir(im,î,-,in,in,in)zor birî
Synonym:zor birin [vtr]
Verb
Dekl. Grundgedanke -n m bîrî sarakî (Soranî)Substantiv
Dekl. Unterdrückung, das Unterdrücken -en f zor zor fSubstantiv
schwierig zorAdjektivTR
Dekl. Gewalt -en f zor zor fSubstantiv
(sich) verbeugen transitiv reflexiv
verbeugte (sich)(hat) (sich) verbeugt

~, niederwerfen
sich niederwerfen beim Gebet, sich verbeugen beim Gebet (Verben: niederwerfen, verbeugen)
sucde birin
sucdebir(im,î,-,in,in,in)sucde birî;

sucde birin
sucde birin (Verb)
Verb
jmds Schicksal teilen
jmds Schicksal teilenteilte jmds Schicksal(hat) jmds Schicksal geteilt
bextê kesekî birîn
bextê kesekî birî(m,-,-,n,n,n)
Verb
über jmds Schicksal entscheiden transitiv
jmds Schicksal entscheidenentschied jmds Schicksal(hat) über jmds Schicksal entschieden
bextê kesekî birîn
bextê kesekî birî(m,-,-,n,n,n)
Verb
besiegt, bezwungen, geschlagen, überwältigt, überwunden [Partizip II]
Partizip Perfekt
zor birîAdjektiv
Braune f birih m
birî (m/sing), biru (m/sing)
Substantiv
aufgeben
gab aufhat aufgegeben
hêvî birîn [intrans.]
hêvî jê birînhêvî jê birî(m,-,-,n,n,n)
Verb
abfärben
färbtehat gefärbt

Sinn: bunt, farbig werden [Farbe (ab)geben]
mittelhochdeutsch verwen, althochdeutsch farawen
reng birin
reng jê bir(im,î,-,in,in,in)reng jê birî
Verb
sich selbst verteidigen transitiv reflexiv
verteidigte sich selbst(hat) sich selbst verteidigt
dest birin xwe
dest bir(im,î,-,in,in,in) xwedest birî xwe;
Verb
viel zor (Soranî)Adjektiv
Vielen Dank zor spas
î
Zwang Zwänge m zor (Soranî)Substantiv
verpflichtet fig, Kraft aufgewandt, Kraft aufgewendet, bedrängt [Partizip II]
Partizip Perfekt
zor dayîfigAdjektiv
extrem zor (Soranî)Adjektiv
schwierig zor (Soranî)Adjektiv
benutzen transitiv
benutztehat benutzt
sûdjêbirin
sûd jê birinsûd jê bir(im,î,-,in,in,in)sûd jê birî
Verb
Gerechtigkeit üben
übte Gerechtigkeithat Gerechtigkeit geübt
cizê birîn
cizê birî(m,-,-,n,n,n)cizê bir(îme,yî,ye,îne,îne,îne)
Verb
toll zor çaka (Soranî)Adjektiv
beerben transitiv
beerbtehat beerbt
mîrasbirin [trans.]
mîrasbirinmîrasbir(im,î,-,in,in,in)mîrasbiriye,biri(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
ahnen transitiv
ahntehat geahnt

~, Verdacht schöpfen, vermuten
şik birin
şik bir,bir(im,î,-,in,in,in)şik birî; {Perfekt} şik biri(me,yî,ye,ne
Verb
vorwärts bringen transitiv
brachte vorwärtshat vorwärts gebracht
pêşve birin [trans.]
pêşve birinpêşve bir(im,î,-,in,in,in)pêşve birî; {Perfekt} pêşve biri(me,yî,y
Verb
unterdrücken transitiv
unterdrücktehat unterdrückt
zor kirin
zor kirin zor kir(im,î,-,in,in,in)zor kirî;
Verb
jmdn unnahbar sein intransitiv
unnahbar seinwar unnahbar ist unnahbar gewesen
ji pozê kesekî ne birîn [intrans.]
ji pozê kesekî mû ne birînji pozê kesekî mû ne birî(m,-,-,n,n,n))ji pozê kesekî mû ne birî(me,yî,ye,
Verb
fig verpflichten transitiv
verpflichten verpflichteteverpflichtet
zor dan [vtr]
zor danzor da(m,yî,-,n,n,n)zor dayî
figVerb
sich aufdrängen reflexiv
drängte sich aufhat sich aufgedrängt
zor kirin
zor lê kir(im,î,-,in,in,in)zor lê kirî;
Verb
strafbewehrt
Recht (Rechtsprache mit Strafe bedroht)
cizê birîrechtAdjektiv
vorwärts gebracht [Partizip II]
Partizip der Vergangenheit
pêşve birîAdjektiv
bedrängen transitiv
bedrängten(hat) bedrängt

jemanden bedrängen
zor dan [vtr]
zor pê danzor pê da(m,yî,-,n,n,n)zor pê dayî
Verb
Kraft aufwenden [irreg. Verb] transitiv
Kraft aufwendenwandte/wendete Kraft aufKraft aufgewandt/aufgewendet
zor dan [vtr]
zor danzor da(me,yî,ye,ne,ne,ne)zor dayî
Verb
Kraft aufwenden transitiv
wendete/wandte Kraft aufhat Kraft aufgewendet/aufgewandt
zor dan
zor da,da(m,yî,-,n,n,n)zor daye,da(me,ye,ye,ne,ne,ne)
Verb
entwenden; Raub /Diebstahl begehen transitiv
entwendenentwendetehat entwendet
dizî birin [vtr]
dizî birindizî bir(im,î,-,in,in,in)dizî birî;

Präsensstamm: dizî ... b Präsens: dizî + di + b + Pers.-Pron. ez dizî dibim tu dizî dibî; ew dizî dibe; em dizî dibin; hûn dizî dibin; ew dizî dibin;
Verb
am besten können wir das, was wir nie gelernt haben (Kurdish Sorani) ew shitaney ke ême zor chakyan dazanîn ew shitanen ke fêrman nekrawinSubstantiv
leicht
leicht: 1. a) von geringen Gewicht, nicht schwer. 2. etwas, dass keine große Anstrengung, keinen großen Einsatz erfordert; nicht schwierig, einfach, unkompliziert 3. schnell und ohne Schwierigkeiten; 4. (besonders von Speisen o. Ä.) bekömmlich, gut verträglich, nicht belastend; heiter, unbeschwert; Türkçe: hafif
sivik
sivik: 1. Di weznê de giraniya kêm. 2.Tişta kirina wê ne zor e. 3. Di meş û bezê de lezgînî. 4.Tewkirî: Kesên tevgerên wan di şûna xwe de nîne, ne baqilane ye. Tirkî: hafif
Adjektiv
Dekl. Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Dekl. hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Dekl. Notruf -e m
Türkçe: imdat
hewar Kurmancî hawar Soranî f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: imdat
Substantiv
Dekl. Schrei -e m
Türkisch: "Hilfe!"
hewar [Kurmancî]; (Soranî: hawar ausgesprochen) f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Tîrkî: "İmdat!"
Substantiv
Dekl. Hilfe -n f
~ (f), Hilferuf (m), Hilfeschrei (m), Notruf (m), Ruf (m), Alarm (m); Türkçe: "Imdat!"/imdat "Hilfe!"/Hilfe,Not
Dekl. hewar an hawar Soranî - f
hawar (Soranî), hewar (K); 1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: "İmdat!"/ imdat
Substantiv
Dekl. Schwierigkeit fig. -en f alozî f
alozî {an jî} alûzî: Rewşa zor û zehmet.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.01.2023 17:52:53
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken