Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch ist zu Boden gefallen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Deklinieren Gefallen Gefallen m xatir
mf
Substantiv
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
reiten intransitiv
rittist geritten
swarbûn [intrans.] (Soranî)
swarbûnswarbswarbû
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram bû(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
schütteln intransitiv
schüttelteist geschüttelt
hezîn
hezî(m,-,-,n,n,n)hez(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram b(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
reifen intransitiv
reifteist gereift
kemilîn
kemilîn
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Deklinieren Boden Böden m xak
mf
Substantiv
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Seite f
Buchseite ist hier gemeint
rûpelSubstantiv
faken intransitiv
fakteist gefakt

ausgesprochen: [feɪk]
fetbazînVerb
Deklinieren Drogen -;- f
ist bereits im Plural
muxadarat (Soranî)Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
zählen
zählte(hat) (ist) gezählt
hejmartin
hejmarthejmartî
Verb
aussterben intransitiv
starb aus(ist)ausgestorben
qirbûn
qirbû(m,yî,-,n,n,n)qirbûyî
Verb
ergrauen intransitiv
ergraute(ist) ergraut
gewirbûn [intrans.]
gewirbûngewirbû(m,yî,-,n,n,n)gewirbûyî
Verb
fliehen intransitiv
floh (ist)geflohen
hellhatin (Soranî): halatn ausgesprochen
hellhatinhellhathellhatû
Verb
erblühen intransitiv
erblühte(ist) erblüht
geşebûn [intrans.]
geşebûngeşebû(m,yî,-,n,n,n)geşebûyî
Verb
erstarken intransitiv
erstarkte(ist) erstarkt
bihêzbûn [intrans.]
bihêzbûnbihêbû(m,yî,-,n,n,n)bihêbûyî
Verb
entzücken intransitiv
entzückte(ist) entzückt
şakeşbûn [intrans.]
şakeşbûnşakeşbû(m,yî,-,n,n,n)şakeşbûyî
Verb
füllen intransitiv
füllte(ist) gefüllt
tijî bûn
tijî bû(m,yî,-,n,n,n)tijî bûyî
Verb
Konjugieren sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
verschwinden intransitiv
verschwand(ist) verschwunden
windabûn
windabû(m,yî,-,n,n,n)windabûyî
Verb
Deklinieren Erbe -n m
der Nachlassempfänger ist gemeint
mîratgir (Soranî) miratgr ausgesprochen mSubstantiv
zu Boden fallen
fiel zu Bodenist zu Boden gefallen
erdê ketin
erdê ket(im,î,-,in,in,in)erdê ketî
Verb
Konjugieren fallen intransitiv
fiel(ist) gefallen
kevtin (Soranî): kautn ausgesprochen
kevtin
Verb
Konjugieren fallen intransitiv
fiel ist gefallen
berbûnewe (Soranî): berbûnawa ausgesprochen
berbûnewe
Verb
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Schloss Schlösser (f) n
(das Gebäude ist gemeint)
qonax fSubstantiv
gefallen
gefielhat gefallen
pêxoşbûn
(Soranî)
Verb
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Medizin -en f
die Medizin zum Einnehmen ist gemeint
dermanSubstantiv
gelangen intransitiv
gelangte ist gelangen
pêgihêştin
pêgihêşt(im,î,-,in,in,in)pêgihêştî
Verb
fortschreiten intransitiv
schritt fortist fortgeschritten
pêşkeftin
pêşkeft(im,î,-,in,in,in)pêşkeftî
Verb
geschehen intransitiv
geschahist geschehen
qewimîn
Präsensstamm: qewim Präsens: di + qewim + Personalendungen ez diqewimim; tu diqewimî; ew diqewime; em diqewimin; hûn diqewimin; ew diqewimin;
Verb
bestätigen intransitiv
bestätigte(ist) (hat) bestätigt
testîq bûn [intrans.]
testîq bûntestîq bû(m,yî,-,n,n,n)testîq bûyî
Verb
erfahren intransitiv
erfuhr ist erfahren
zanînVerb
entgegenkommen intransitiv
kam entgegenist entgegengekommen
bervehatin
bervehat(im,î,-,in,in,in)bervehatî;
Verb
entkommen intransitiv
entkamist entkommen
jêrevîn
jêrevî(m,-,-,n,n,n)
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.10.2019 21:48:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon