Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schnitt ab - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Schnitt archi m sektion narchiSubstantiv
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
AG AB
die Zufuhr abschneiden
schnitt ab
avskära tillförseln
avskar
Verb
den Rückzug abschneiden
schnitt ab
skära av återtåget
skar av
militVerb
gut abschneiden
schnitt gut abhat gut abgeschnitten
klara sig bra, ligga bra tillVerb
schlecht abschneiden
schnitt abhat abgeschnitten
klara sig illa, ligga illa tillVerb
abschneiden
schnitt abhat abgeschnitten

die Haare ~
klippa av
klippte av

~ håret
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
schneiden
schnittgeschnitten

mit Messer
skära
skarskuren

Präsens: skär Supinum: skurit
Verb
Schnitt m -e klipp -et (med sax)
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
Schnitt -e m Snitt-et, Skåra-nSubstantiv
Schneiden n, Schnitt m klippning-en-arSubstantiv
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
die Spitze der Zigarrre abschneiden
schnitt ab
snoppa cigarren
snoppade
Verb
jemandem (Dativ) den Hals abschneiden
schnitt abhat abgeschitten
skära halsen av ngn
skar avhar skurit av
Verb
Aktiengesellschaft f --en (AG) aktiebolag -et (AB)recht, wirtsSubstantiv
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
ich hebe ab jag tar ut
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.11.2020 21:31:15
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken