Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sagte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
sagte sa(de)
AG AB
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
aussägen
sägte aus
såga ut
sågade ut
Verb
sagte sa (von sade von säger)
sagen
sagtegesagt
säga, säger, sade, sagt
sa, sadehar sagt
Verb
sägen
sägte
såga, sågade, sågat
~ trä
Verb
eine Einladung absagen
sagte ab
tacka nej till en inbjudan
tackade nej
Verb
absagen (hat abgesagt)
sagte ab
ge återbud, tacka nejVerb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
abbiegen
bog abist abgebogen
svänga av, svänger
svängdesvängt

i trafiken, väg
VerkVerb
ich hebe ab jag tar ut
Hau ab! Verschwinde! Stick!
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
Aktiengesellschaft f --en (AG) aktiebolag -et (AB)recht, wirtsSubstantiv
abgleichen
glich abhat abgeglichen
stämma av
stämde av
Verb
abwerten
wertete ab

Währung
devalvera
devalverade

valata
finanVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abdichten
dichtete abhat abgedichtet
isolera, tätaVerb
abbeißen
biss abhat abgebissen
bita av
bet avbitit av
Verb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.09.2022 20:25:12
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken