Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sagte ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
absägen såga av Verb
absagen ge återbud Verb
sagte sa(de)
AG AB
abfärben färga av sig Verb
aussägen såga ut Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
sagen
sagtegesagt
säga, säger, sade, sagt
sa, sadehar sagt
Verb
sägen
sägte
såga, sågade, sågat
~ trä
Verb
sagte sa (von sade von säger)
eine Einladung absagen
sagte ab
tacka nej till en inbjudan Verb
absagen (hat abgesagt)
sagte ab
ge återbud, tacka nejVerb
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
ab und zu, hin und wieder av och till
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abschleifen slipa av Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abrüsten avrusta militVerb
abnötigen avtvinga Verb
abbürsten borsta av Verb
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abberufen hemkalla Verb
abwerten nedvärdera Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abbilden avbilda Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abschrecken avskräcka Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
abbeißen bita av Verb
abdichten isolera, tätaVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.03.2023 15:54:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken