Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch gab ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
abfärben färga av sig Verb
AG AB
einen Schuss abgeben
gab ab
skjuta ett skott Verb
seine Stimme abgeben lägga sin röst politVerb
die Steuererklärung abgeben deklarera
avge deklaration, redovisa för sin inkomst
Verb
abgeben (absondern) avge Verb
abgeben (Schuss) avlossa (skott) Verb
Warnschüsse pl abgeben avfyra varningsskott pl Verb
abgeben, fällen (Urteil) fälla (omdöme, dom) Verb
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abgeben (eine Erklärung)
gab abhat angegeben
ge (förklaring)
gav
Verb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abspülen spola av, skölja Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
ab jetzt härefter
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab)holen hämta
abschrecken avskräcka Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abbilden avbilda Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
(ab)holen hämta -ar
(ab)waschbar tvättbar
abschleifen slipa av Verb
preisgeben prisge Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abberufen hemkalla Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abtrocknen torka av Verb
abhobeln hyvla av Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abwerten nedvärdera Verb
absägen såga av Verb
absagen ge återbud Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
hau ab! dra åt helvete!
abbürsten borsta av Verb
abnötigen avtvinga Verb
abrüsten avrusta militVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abästen kvista avVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abrichten dressera, tränaVerb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
Trinkgeld geben
gab
ge dricks, ugs /vard.: dricksa
gav / dricksade
Verb
geben
gabhat gegeben
ge
gavhar givit/gett
Verb
nachgeben
gab nachhat nachgegeben
vika viker vek vikit
ge efter
Verb
ein Angebot/Gebot auf etwas abgeben
gab ab
lägga ett bud ngt, ugs /card.: buda
la(de) /budade
Verb
Alkohol illegal abgeben (verkaufen) an + Akk. langa sprit till ngn Verb
vorgeben föregiva Verb
(ab-, auf-) prallen studsa Verb
Aktiengesellschaft f --en (AG) aktiebolag -et (AB)recht, wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.03.2023 5:13:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken