Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch bekam/gab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren bekommen
bekambekommen
(får)
fickhar fått

erhålla
Verb
Berufserfahrung f bekommen
bekamhat bekommen
arbetslivserfarenhet en
fickhar fått
Verb
geben
gabhat gegeben
ge
gavhar givit/gett
Verb
Trinkgeld geben
gab
ge dricks, ugs /vard.: dricksa
gav / dricksade
Verb
nachgeben
gab nachhat nachgegeben
vika viker vek vikit
ge efter
Verb
preisgeben
gab preis
prisge
prisgav
Verb
Schlagseite bekommen
bekam
slagsida
fick
navigVerb
grünes Licht bekommen / geben
bekam/gabhat bekommen/gegeben
/ ge klartecken
fick/gavhar fått/gett

bildligt
figVerb
einen Korb bekommen
bekam
korgen
fick
Redewendung
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
eine Ohrfeige bekommen
bekam
en snyting
fick
Verb
erhalten, bekommen
erhielt/bekamhat erhalten/bekommen
erhålla (erhåller), -r
erhöll/fickhar erhållit/fått
Verb
eine Abfuhr bekommen ugs
bekam
bli nobbad
blev
Verb
eine Lebensmittelvergiftung bekommen
bekamhat bekommen
matförgiftas
matförgiftades
Verb
kalte Füße bekommen
bekamhat bekommen
kalla fötter
fickhar fått

Bli rädd, ana oråd
Verb
einen Kolbenfresser bekommen ugs
bekam
skära ihop
skar

om motor
technVerb
eine Geldbuße bekommen
bekam
bli bötfälld
blev
rechtVerb
ungebetenen Besuch bekommen
bekamhat bekommen
ovälkommet besök
fickhar fått
Verb
entwarnen, Entwarnung geben
entwarnte / gab
blåsa faran över
blåste
Verb
einen Schuss abgeben
gab ab
skjuta ett skott
sköt
Verb
jemandem (Dativ) Recht geben
gab
ge ngn rätt
gav
Verb
zurückgeben, wiedergeben
gab zurück/wieder
återge, ge tillbaka
(åter)gav
Verb
seine Stimme abgeben
gab ab
lägga sin röst
lade
politVerb
ein Sperrguthaben freigeben
gab frei
frisläppa ett spärrkonto
frisläppte
Verb
die Steuererklärung abgeben
gab ab
deklarera
deklarerade

avge deklaration, redovisa för sin inkomst
Verb
jemandem zu denken geben
gab
ge ngn en tankeställare
gav
Verb
fortgeben, verschenken
gab fort / verschenkte
ge bort
gav bort
Verb
veröffentlichen, bekanntmachen
veröffentlichte / gab bekannt
offentliggöra
offentliggjorde
Verb
zurückgeben, herausgeben
gab zurück / heraus
ge tillbaka
gav tillbaka
Verb
einem einen Klaps geben
gab
daska [till] ngn
daskade
Verb
eine Gewinnwarnung herausgeben
gab heraus
vinstvarna -r -de -twirtsVerb
Warnschüsse pl abgeben
gab abhat abgegeben
avfyra varningsskott pl
avfyrade
Verb
abgeben (Schuss)
gab abhat abgegeben
avlossa (skott)
avlossade
Verb
abgeben (absondern)
gab ab / sonderte ab
avge
avgav
Verb
einem einen Tritt geben
gab
sparka till ngn
sparkade
Verb
gestehen, zugeben
gestand/gab zu
medge [medgiva], -gav, -gett [givit] (tillstå)Verb
jdm., etw. nachgeben
gab nach
ge vika för ngt
gav vika
Verb
seinen Teil abbekommen
bekam abhat abbekommen
sin beskärda delVerb
einen Stern verliehen bekommen
bekam
förlänas en stjärna
förlänades
Verb
jemandem gut (schlecht) bekommen
bekamist bekommen
bekomma ngn väl (illa)
bekomhar bekommit
Verb
etwas zu denken bekommen
bekam
sig en tankeställare
fick
Verb
Angst bekommen vor + Dativ
bekam
blir -r rädd för ngt/ngn
blev
Verb
eine Gehaltserhöhung/Lohnerhöhung bekommen
bekam
påökt (på lön)
fick
finanVerb
jeder bekam einen Apfel de fick ett äpple var
Zähne bekommen, zahnen
bekam/zahnte
tändermedizVerb
einen Zahlungsaufschub gewährt bekommen
bekam
anstånd
fick

t.ex. med betalning av fakturor
finanVerb
erblicken, zu Gesicht bekommen
erblickte / bekam
syn
fick
Verb
neue Aktien ausgeben
gab aushat ausgegeben
släppa ut nya aktier
släppte ut
finan, wirtsVerb
nachgeben (in einer Sache ~)
gab nach
ge med sig, ge sig, ge efter (om en sak)Verb
es gibt, gab, hat gegeben det finns, fanns, har funnits
sich mit ... zufriedengeben
gab sich zufriedenhat sich zufriedengegeben
nöja sig med, nöj/er -de -tVerb
abgeben (eine Erklärung)
gab abhat angegeben
ge (förklaring)
gav
Verb
eingeben (in Computer)
gab einhat eingegeben
mata in
matade in
Verb
abgeben, fällen (Urteil)
gab ab / fällte
fälla (omdöme, dom)
fällde
Verb
herausgeben (Buch); ausgeben
gab (her)aus
utge
utgav
Verb
eine Wetterwarnung herausgeben
gab heraushat herausgegeben
utfärda en vädervarning
urfärdade
meteoVerb
etwas in den Griff bekommen
bekam
grepp om ngt
fick
Verb
aufgeben, er gibt auf
gab aufhat aufgegeben
ge upp, ger upp
gav upphar givit upp
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.12.2022 6:37:32
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken