Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schoss nieder/ab / knallte ab - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Person/Vogel: niederschießen, Flugzeug: abschießen, fig abknallen ugs
schoss nieder/ab / knallte ab
skjuta ner
sköt ner

person, fågel, flygplan o.d.
figVerb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
nieder ned, ner
AG AB
jemanden abschießen; jemanden abknallen ugs
schoss/knallte an
skjuta ner ngn, knäppa ngn ugs
sköt/knäppte
Verb
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
(ab)holen hämta -ar
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
(ab)waschbar tvättbar
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
tiefliegend, nieder lågläntgeogrAdjektiv
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
niedermetzeln, niedermähen, abmähen, mähen
metzelte/mähte nieder/ab
meja (ner)
mejade (ner)
Verb
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
abreisen
reiste abist abgereist
avresa
avrestehar avrest
Verb
abschnüren
schnürte ab

auch{mediz}
snöra av
snörde av

även med.
Verb
ablenken
lenkte ab

bildlich
avlänka
avlänkade

bildligt
Verb
(ab-, auf-) prallen
prallte
studsa
studsade
Verb
abstreiten
stritt abhat abgestritten
bestrida, förneka
bestred/förnekadehar bestridit/förnekat
Verb
(ab)geholt werden hämtas
abhauen ugs
haute abist abgehauen
smita, sticka (försvinna, lämna ett ställe)
smet/stackhat smitit/stuckit
Verb
schießen
schossgeschossen

Ball, mit Schusswaffe
skjuta
skötskjutit

med skjutvapen, i bollspel
Verb
abfeuern
feuerte ab

Schüsse ~
avfyra, avlossa
avfyrade/avlossade

~ skott
militVerb
Überstunden pl abbummeln
bummelte ab
ta kompledigt, ta ut komptid
tog (ut)
Verb
abstumpfen (auch fig )
stumpfte ab
avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln
segelte abist abgesegelt
avgå
avgick

om segelfartyg
navigVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2019 13:47:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon