Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sperrte ab

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abfärben färga av sig Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abbürsten borsta av Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abrüsten avrusta militVerb
absagen ge återbud Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
abberufen hemkalla Verb
abschleifen slipa av Verb
absägen såga av Verb
abwerten nedvärdera Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abnötigen avtvinga Verb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
abschrecken avskräcka Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abbilden avbilda Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abspülen spola av, skölja Verb
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
ab jetzt härefter
ich hebe ab jag tar ut
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
abbeißen bita av Verb
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abdichten isolera, tätaVerb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
abraten avråda Verb
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
Überstunden pl abbummeln ta kompledigt, ta ut komptid Verb
er hebt ab han tar ut
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.03.2023 2:29:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken