Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch brannt ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
abfärben färga av sig Verb
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
ab und zu, hin und wieder av och till
abbürsten borsta av Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abrüsten avrusta militVerb
abnötigen avtvinga Verb
absägen såga av Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
absagen ge återbud Verb
hau ab! dra åt helvete!
abwerten nedvärdera Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abberufen hemkalla Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
(ab)holen hämta
(ab)waschbar tvättbar
abschleifen slipa av Verb
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abschrecken avskräcka Verb
ab jetzt härefter
abbilden avbilda Verb
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abbeißen bita av Verb
ich hebe ab jag tar ut
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
er hebt ab han tar ut
abraten avråda Verb
abreißen
riss abhat abgerissen
riva av
rev avhar rivit av
Verb
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.03.2023 1:35:33
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken