Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch skruvade loss/lös

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abschrauben, losschrauben
schraubte ab/los
skruva loss eller lös
skruvade loss/lös
Verb
den Hund loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa lös hunden
släppte losshar släppt loss
Verb
los, lose lösAdjektiv
aufschrauben (losschrauben) skruva lösVerb
Platzpatronen pl lös ammunition uSubstantiv
frei herumlaufen
lief frei herumist frei herumgelaufen
springa lös
sprang lös
Verb
bewegliches Eigentum n lös egendom urechtSubstantiv
sich freimachen, sich (tüchtig)müsieren slå sig lös
Einzelteil n lös del en, komponent enSubstantiv
ausbrechen
brach ausist ausgebrochen

Bsp.: Die Hölle brach aus
braka loss
brakade lös

Ex.: Helvetet brakade lös
Verb
lösen lös/a, -er, -tVerb
eine Schraube locker haben ha en skruv lösRedewendung
schlottern
schlotterte
slinka, hänga lös
slank / hängde
Verb
loskommen
kam losist losgekommen
komma loss
kom loss
Verb
loshinken
hinkte los
halta i väg, halta iväg
haltade i väg/iväg
Verb
Los n -e lott -en -er u
i ett lotteri
Substantiv
vorwärts! los! på!
los gehen ge sig iväg
Los (Schicksal) n lott en (öde)Substantiv
lösen, er löst, löste, hat gelöst lösa, lös/er, -te -tVerb
entbinden, entbindet, entband, hat entbunden förlösa mediz -lös/er, -te, -tmediz
locker
d.h. nicht fest
lösAdjektiv
sich losreißen
riss sich los
slita sig loss
slet sig loss
Verb
schrauben
schraubte
skruva
skruvade
Verb
Laus f, Pl. Läuse Dekl. lus en, löss pl zooloSubstantiv
Durchfall haben ha lös mage
vara lös i magen
loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa (taget)
släppte
Verb
was ist los? vad står på? vad har hänt?
nur drauf los! bara på!
sich loslösen
löste sich los
lossna, av; frigöra sigVerb
Geld loseisen
eiste los
frigöra pengar
frigjorde
finanVerb
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
ich habe Durchfall jag är lös i magen, jag har diarrémediz
loslösen lösgöra verb lös/gjorde -gjort, verb lossa -de -tVerb
was ist los? was gibt´s? vad står på?
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
bli kvitt ngn
blev kvitt
Verb
jemanden/etwas los sein slippa ngn/ngt, vara kvitt ngn/ngtVerb
etwas loswerden
wurde losist losgeworden
bli av med ngt
blev avhar blivit av
Verb
Wann geht es los? När börjar det?
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
ab,los,fort,weg ifrån
Schicksal n, Geschick n, Los n, Verhängnis n öde (-t; -n)Substantiv
das Los werfen, losen lotta -rVerb
das Große Los ziehen vinna högsta vinsten
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
slippa ifrån gn, bli kvitt ngn
slapp/blev
Verb
was ist denn (los)? vad nu då?
morgen geht's los! i morgon bär det av!
Bettwanze, Hauswanze -n f vägglus en -löss plzooloSubstantiv
Kommaschildlaus f -läuse pl kommasköldlus en -löss plzooloSubstantiv
freikommen
kam frei

z.B. wenn man irgendwo festsitzt
komma loss
kom loss
Verb
festschrauben
schraubte fest
skruva fast
skruvade fast
Verb
loskommen, sich befreien komma loss
was ist los mit dir? vad kommer åt dig?
was ist mit dir (los)? vad är det med dig?
einen Witz loslassen
ließ loshat losgelassen
dra en vits/ett skämt
droghar dragit
Verb
losgehen: Dann gehen wir los! går vi!
Auf die Plätze, fertig, los! Spr Klara, färdiga, gå!Spr
auflösen
löste auf
lösa upp, lös/er -te -t, upplösa, upphäva, upphäv/er -de -tVerb
Kopflaus f Pl. -läuse huvudlus -en, pl. -lössmediz, zooloSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.01.2022 6:32:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken