Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam los

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
los, lose lösAdjektiv
loskommen
kam losist losgekommen
komma loss
kom loss
Verb
locker
d.h. nicht fest
lösAdjektiv
kam kom
abschrauben, losschrauben
schraubte ab/los
skruva loss eller lös
skruvade loss/lös
Verb
den Hund loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa lös hunden
släppte losshar släppt loss
Verb
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
Los (Schicksal) n lott en (öde)Substantiv
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
vorwärts! los! på!
loshinken
hinkte los
halta i väg, halta iväg
haltade i väg/iväg
Verb
Los n -e lott -en -er u
i ett lotteri
Substantiv
Kamm m en kamSubstantiv
aufschrauben (losschrauben) skruva lösVerb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
Platzpatronen pl lös ammunition uSubstantiv
frei herumlaufen
lief frei herumist frei herumgelaufen
springa lös
sprang lös
Verb
bewegliches Eigentum n lös egendom urechtSubstantiv
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
los gehen ge sig iväg
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
sie kam hon kom
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
sich losreißen
riss sich los
slita sig loss
slet sig loss
Verb
abhanden kommen
kam abhandeniat abhanden gekommen
komma bort
kom
Verb
niederkommen mediz
kam niederist niedergekommen
nedkomma
nedkom
medizVerb
in Fahrt kommen
kam
skjuta fart
sköt
Verb
Einzelteil n lös del en, komponent enSubstantiv
sich freimachen, sich (tüchtig)müsieren slå sig lös
sich loslösen
löste sich los
lossna, av; frigöra sigVerb
Geld loseisen
eiste los
frigöra pengar
frigjorde
finanVerb
loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa (taget)
släppte
Verb
ins Rollen kommen
kam
komma i rullning
kom
Verb
zurückkommen
kam zurückist zurückgekommen
återkomma
återkomåterkommen
Verb
nur drauf los! bara på!
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
zur Besinnung kommen
kam
sansa sig
sansade
Verb
zur Sache kommen
kam
komma till saken
kom
Verb
in Untersuchungshaft kommen
kam
bli anhållen (jurid. )
blev
rechtVerb
Schlag auf Schlag kommen
kam
dugga tätt
duggade
Verb
zur Geltung kommen
kam
komma till sin rätt
kom
Verb
ankommen
kam anist angekommen
ankomma
ankomhar ankommit
Verb
was ist los? vad står på? vad har hänt?
Wann geht es los? När börjar det?
was ist los? was gibt´s? vad står på?
etwas loswerden
wurde losist losgeworden
bli av med ngt
blev avhar blivit av
Verb
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
lösen lös/a, -er, -tVerb
jemanden/etwas los sein slippa ngn/ngt, vara kvitt ngn/ngtVerb
schlottern
schlotterte
slinka, hänga lös
slank / hängde
Verb
was ist denn (los)? vad nu då?
ab,los,fort,weg ifrån
morgen geht's los! i morgon bär det av!
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
bli kvitt ngn
blev kvitt
Verb
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
slippa ifrån gn, bli kvitt ngn
slapp/blev
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.01.2022 23:32:24
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken