Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch släppte loss

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
sich losreißen slita sig loss Verb
locker
d.h. nicht fest
lösAdjektiv
los, lose lösAdjektiv
freikommen
z.B. wenn man irgendwo festsitzt
komma loss Verb
loskommen, sich befreien komma loss
ausbrechen
Bsp.: Die Hölle brach aus
braka loss
Ex.: Helvetet brakade lös
Verb
loskommen komma loss Verb
Los (Schicksal)
n
lott en (öde)Substantiv
Platzpatronen
pl
lös ammunition
u
Substantiv
los gehen ge sig iväg
vorwärts! los! på!
bewegliches Eigentum
n
lös egendom
u
rechtSubstantiv
frei herumlaufen springa lös Verb
aufschrauben (losschrauben) skruva lösVerb
veröffentlichen (Single, Album) ge ut, släppa (skiva, album) Verb
in die Gänge kommen, in die Hufe kommen tummen lossRedewendung
Blattlaus f -läuse bladlus -en -löss
u
zooloSubstantiv
Kommaschildlaus f -läuse pl kommasköldlus en -löss plzooloSubstantiv
Bettwanze, Hauswanze -n
f
vägglus en -löss plzooloSubstantiv
abschrauben, losschrauben skruva loss eller lös Verb
abkoppeln
z.B. einen Anhänger/Waggon ~
koppla av (ifrån, loss)
t.ex. ~ ett släp/en vagn
Verb
alle Hemmungen über Bord werfen släppa loss (~ alla hämningar) Verb
nur drauf los! bara på!
was ist los? vad står på? vad har hänt?
Los n -e lott -en -er
u

i ett lotteri
Substantiv
schlottern slinka, hänga lös Verb
sich freimachen, sich (tüchtig)müsieren slå sig lös
Schwarze Bohnenlaus en -läuse pl betbladlus, bönbladlus en -löss plzooloSubstantiv
Kopflaus f Pl. -läuse huvudlus -en, pl. -lössmediz, zooloSubstantiv
in die Hufe kommen, in die Gänge kommen
etwas endlich angehen/fertigstellen/beenden
tummen ur, tummen loss (talesätt)
efter mycket tvekan eller tidsspillan påbötja/avsluta/färdigställa något
Redewendung
jemanden/etwas los sein slippa ngn/ngt, vara kvitt ngn/ngtVerb
eine Schraube locker haben ha en skruv lösRedewendung
das Los werfen, losen lotta -rVerb
das Große Los ziehen vinna högsta vinsten
was ist los? was gibt´s? vad står på?
ab,los,fort,weg ifrån
was ist denn (los)? vad nu då?
Wann geht es los? När börjar det?
Durchfall haben ha lös mage
vara lös i magen
Einzelteil
n
lös del en, komponent enSubstantiv
lösen lös/a, -er, -tVerb
morgen geht's los! i morgon bär det av!
losmachen lösgöra, göra loss, lossa Verb
losgehen: Dann gehen wir los! går vi!
Auf die Plätze, fertig, los! Spr Klara, färdiga, gå!Spr
was ist los mit dir? vad kommer åt dig?
lösen, er löst, löste, hat gelöst lösa, lös/er, -te -tVerb
was ist mit dir (los)? vad är det med dig?
Schicksal n, Geschick n, Los n, Verhängnis
n
öde (-t; -n)Substantiv
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Was ist los? / Wie geht's? Hur är det fatt?
entbinden, entbindet, entband, hat entbunden förlösa mediz -lös/er, -te, -tmediz
Es geht um 9 Uhr los. Den borjar klockan nio.
ich habe Durchfall jag är lös i magen, jag har diarrémediz
Fang endlich an! Nun mach mal! Nun aber los! Sätt i gång nu!
Börja!
loslösen lösgöra verb lös/gjorde -gjort, verb lossa -de -tVerb
auflösen lösa upp, lös/er -te -t, upplösa, upphäva, upphäv/er -de -tVerb
seiner Phantasie freien Lauf lassen släppa loss sin fantasi Verb
jemanden nicht aus den Augen lassen inte släppa ngn med blicken Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.11.2023 1:02:26
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken


sapxsi