Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam weg - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
kam kom
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
Weg m väg -en -arSubstantiv
weg undanAdverb
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
Kamm m en kamSubstantiv
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
weg sein borta
weg (gehen) bort
hinten, weg borta
weg (sein) borta
weit weg långt borta
sie kam hon kom
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
Schlag auf Schlag kommen
kam
dugga tätt
duggade
Verb
loskommen
kam losist losgekommen
komma loss
kom loss
Verb
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
ins Rollen kommen
kam
komma i rullning
kom
Verb
zurückkommen
kam zurückist zurückgekommen
återkomma
återkomåterkommen
Verb
ankommen
kam anist angekommen
ankomma
ankomhar ankommit
Verb
zur Geltung kommen
kam
komma till sin rätt
kom
Verb
ein schmaler Weg en smal väg
abhanden kommen
kam abhandeniat abhanden gekommen
komma bort
kom
Verb
niederkommen mediz
kam niederist niedergekommen
nedkomma
nedkom
medizVerb
in Fahrt kommen
kam
skjuta fart
sköt
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
zur Besinnung kommen
kam
sansa sig
sansade
Verb
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
auf dem Weg väg
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
zur Sache kommen
kam
komma till saken
kom
Verb
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
fort, weg, hin iväg
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
in Untersuchungshaft kommen
kam
bli anhållen (jurid. )
blev
rechtVerb
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
einen Weg einschlagen slå in en väg
vom Weg abkommen
kam abist abgekommen

z.B. bei Glatteis
åka av vägen
åkte avhar åkt av

t.ex. pga. halka
Verb
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
Weg m (Fahrradweg, Fußgängerweg, Wanderweg) m Dekl. stråk (cykelstråk, gångstråk, vandrarstråk) n Substantiv
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 07.07.2020 5:17:52
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken