Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kam ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen komma kommer kom kommit framVerb
ankommen hamnaVerb
kam kom
abfärben
färbte ab
färga av sig
färgade
Verb
abschreiben
schrieb ab
nedskriva, avskriva
ned-/avskrev
finan, wirtsVerb
AG AB
die Tat leugnen, ableugnen
leugnete (ab)
neka till gärningen
nekade
Verb
abwerten
wertete ab
nedvärdera
nedvärderade
Verb
abbuchen
buchte ababgebucht

Bankkonto
debitera
debiteradedebiterat
Verb
abbeizen
beizte ab
luta av
lutade av

lägga i eller behandla med lut
Verb
abschleifen
schliff ab
slipa av
slipade av
Verb
abschmecken
schmeckte ab
avsmaka, smaka av
avsmakade, smakade av
Verb
hau ab! dra åt helvete!
abseihen
seihte ab
sila av, bort, ifrån
silade
Verb
abrichten
richtete ab
dressera, tränaVerb
abschirmen
schirmte ab
skärma av, avskärmaVerb
abästen
ästete ab
kvista avVerb
abrüsten
rüstete ab
avrusta
avrustade
militVerb
Kamm m en kamSubstantiv
abnötigen
nötigte ab
avtvinga
avtvingade
Verb
abspülen
spülte ab
spola av, skölja
spolade , sköljde
Verb
abwarten
wartete ab
avvakta, invänta
avvaktade, inväntade
Verb
abgrenzen
grenzte ab
avgränsa
avgränsade
Verb
abbürsten
bürstete ab
borsta av
borstade av
Verb
abmelden
meldete ab
avregistrera, Person auch: avanmäla
avregistrerade/avanmälde
Verb
abberufen
berief ab
hemkalla
hemkallade
Verb
absagen
sagte ab
ge återbud
gav
Verb
absägen
sägte ab
såga av
sågade av
Verb
(Ab-)Sengen n svedning uSubstantiv
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
abhärten
härtete ab
avhärda -r (göra härdig)
avhärdade
Verb
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
kommen
kamist gekommen
komma kommer kom kommitVerb
zustande kommen
kam
komma till stånd
kom
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurechtkommen
kam zurechtist zurechtgekommen
klara sig
klarade sig

reda sig
Verb
sie kam hon kom
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen
trennte ab
skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abfassen
fasste ab
upprätta
avfatta
Verb
abbilden
bildete ab
avbilda
avbildade
Verb
abklemmen
klemmte ab
klämma ihop
klämde ihop
Verb
abschrecken
schreckte ab
avskräcka
avskräckte
Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen
wälzte ab
välta av (över)
vältade av
figVerb
abhobeln
hobelte ab
hyvla av
hyvlade av
Verb
abtrocknen
trocknete ab
torka av
torkade av
Verb
vom Thema abkommen/abschweifen
kam ab / schweifte ab
avvika från ämnet
avvek
Verb
heimlich abhören
hörte ab
bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen
schaffte abhat abgeschafft
avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
abblenden
blendete ab

Auto
blända av
bländade av

bil
Verb
Personal abbauen
baute ab
avveckla personal
avvecklade
Verb
jemanden abhängen
hängte ab
dra ifrån ngn
drog ifrån
sportVerb
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.09.2021 12:39:58
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken