Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ging weg - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Weg -e m Deklinieren väg u Substantiv
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
ging verb gick verb
Weg m väg -en -arSubstantiv
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
weg undanAdverb
hinten, weg borta
weg sein borta
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
weg (gehen) bort
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
weg (sein) borta
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
weit weg långt borta
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
fortgehen, weggehen, abhauen ugs
ging fort/weg / haute ab
ge sig av
gav sig av
Verb
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
auf dem Weg väg
fort, weg, hin iväg
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
leer ausgehen
ging aus
bli lottlös
blev
Verb
spazieren gehen
gingist gegangen
promenera, promenerar promenerade promenerat
promenerade
Verb
rausgehen
ging rausist rausgegangen
ut, går ut, gick ut, gått ut
dvs. lämna ett rum, en byggnad
Verb
hervorgehen
ging hervorist hervorgegangen
framgå, -gick, -gåttVerb
vorgehen
ging vorist vorgegangen

Uhr
före
gick

om klocka
Verb
spazieren gehen
gingist gegangen
ta en promenad
toghar tagit
Verb
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
kaputt gehen
ging kaputtist kaputt gegangen
paja -r
pajadepajat

pajar (Präs.)
Verb
einen Weg einschlagen slå in en väg
ein schmaler Weg en smal väg
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
die Ruhe weg haben vara lugn som en filbunkeRedewendung
Risiken pl eingehen
ging einist eingegangen
ta risker plVerb
in die Insolvenz gehen
ging
sättas (försättas) i konkurs
(för)sattes
wirtsVerb
schlafen gehen, zu Bett gehen
ging
och lägga sig
gick och la(de) sig
Verb
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
wegschließen, einschließen
hat weg-/ eingeschlossen
låsa inVerb
der Weg, die Richtung led -en -er
der Weg ist schmal vägen är smal
von hier weg, fort härifrån
ab,los,fort,weg ifrån
der Weg wird schmal vägen blir smal
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
uneben: ein unebener Weg en knagglig väg
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
Weg m (Fahrradweg, Fußgängerweg, Wanderweg) m Deklinieren stråk (cykelstråk, gångstråk, vandrarstråk) n Substantiv
den Weg finden
fandhat gefunden
hitta vägen
hittade
Verb
durchgehen (Pferd)
ging durchist durchgegangen
skena
skenade

om häst
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 06.12.2019 14:10:33
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon