Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch slappnade/kopplade av

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
enorm viel/e, massenweise
Bsp.: ~ Fußball/Dinosaurier/Zucker/Bilder/Äpfel
massor av
Ex: ~ fotboll/dinosaurier/socker/äpplen
entrinden barka av Verb
Konjugieren aussteigen stiger avVerb
ausschalten stänga avVerb
aussteigen -r avVerb
abspritzen spruta avVerb
Konjugieren aussteigen
aus dem Buss/Zug u.ä. ~
kliva av
~ bussen, tåget o dyl.
Verb
abpflücken plocka avVerb
Konjugieren aussteigen stiga avVerb
von den Lehrern av lärarna
abstellen (ausschalten)
elektrische Geräte
slå av
stänga av
Verb
ausspannen koppla av Verb
absägen såga av Verb
verkümmern, dahinwelken, (da)hinsiechen tyna av
Mangel m an saknad av
abmessen mäta av Verb
ausnutzen njuta av, njuter, njöt, njutitVerb
abhaken
z.B. auf einer Liste
pricka av, bocka av
t.ex. på lista
Verb
humorvoll adj full av humor
zum Schluss von
am Schluss/Ende + Genitiv
i slutet av
ausziehen
Kleidung
ta av sig
om klädeplagg
Verb
Mangel an en avsaknad av
aus welchem Grund, aus welcher Ursache, weshalb, warum av vilken orsak
verdunkeln, geheim halten (bildl. ) mörklägga (äv. bildl. )
unter der Regie von i regi av
auf der Basis von basis av
von etwas Kenntnis nehmen ta del av Verb
ab und zu, hin und wieder av och till
abbiegen svänga av, svänger
i trafiken, väg
VerkVerb
von, aus, vor av
von (einer Menge) av
aus, von av
das Joch abschütteln kasta av sig oketRedewendung
aufgrund + Genitiv, auf Grund von + Dativ pga (på grund av)
sich ausziehen, zog sich aus, hat sich ausgezogen klä, -r av sigVerb
mit der Aufgabe überfordert sein inte klara av uppgiften
ein Mann von Stand en man av stånd
jemandem etwas ablocken locka av ngn ngt
Auslastung
f

z.B. ~ einer Maschine
utnyttjande et av kapaciteten
t.ex. om en maskin
Substantiv
Trümmerhaufen
m
ruinhög en, hög av spillrorSubstantiv
aus dem richtigen Holz geschnitzt sein gjord av rätt sorts virkeRedewendung
das ist nett von dir, das ist lieb von dir det var bussigt av dig
Das war freundlich von Dir. Det var snällt av dig.
abschalten
Auch bildlich!
(elektr.) koppla av (ifrån); (bildl.) koppla av elektVerb
eine (ganze) Reihe f von Lügen pl ett pärlband av lögner pl
Endspurt m (auch bildl. ) slutspurt -en (äv. bildl. )
Ausschreibung f wirts infordran av anbud -et (ekonomi)wirtsSubstantiv
Kartenvorverkauf +e
m
förköp et av biljetter plSubstantiv
abstumpfen trubba av Verb
abziehen
entfernen, z..B. Preissschild
dra av
avlägsna
Verb
taub werden
bei einem Schlaganfall
domna av
vid stroke
medizVerb
abhobeln hyvla av Verb
absetzen
etwas von der Steuer absetzen (in der Steuererklärung)
dra av
vid deklaration
finanVerb
abschleifen slipa av Verb
aus Kostengründen av kostnadsskäl
abdämmen dämma avVerb
(ab)sperren, abstellen stänga av
nachlassen (lässt nach), schwächer werden, abnehmen
z.B. in Bezug auf Wind, Wirtschaftswachstum, Immobilienmarkt
mattas (av)
Deponens; ge med sig, försvagas, avta
Verb
abschalten, ausschalten stänga av
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.10.2023 18:11:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken