Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch schliff ab

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abschleifen slipa av Verb
abfärben färga av sig Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
ab und zu, hin und wieder av och till
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
hau ab! dra åt helvete!
abrüsten avrusta militVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abästen kvista avVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abrichten dressera, tränaVerb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abwerten nedvärdera Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
absagen ge återbud Verb
absägen såga av Verb
abberufen hemkalla Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abnötigen avtvinga Verb
abbürsten borsta av Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
abschrecken avskräcka Verb
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
Schliff m -e slipning en -arSubstantiv
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abbilden avbilda Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
ab jetzt härefter
(ab)holen hämta
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
abdichten isolera, tätaVerb
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
abbeißen bita av Verb
abberufen
berief abhat abgerufen
hädankallareligVerb
er hebt ab han tar ut
ich hebe ab jag tar ut
ab dem + Datum från och med + datum
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.03.2023 0:08:22
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken