Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch drängte fort/weg / verdrängte - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
fortdrängen, wegdrängen, verdrängen (auch bildlich)
drängte fort/weg / verdrängte
tränga undan
trängde

även bildligt
Verb
Deklinieren Weg -e m Deklinieren väg u Substantiv
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
sich zusammendrängen
drängte zusammen
tränga ihop sig
trängde
Verb
fort, weg, hin iväg
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
Weg m väg -en -arSubstantiv
fort undan
weg undanAdverb
ab,los,fort,weg ifrån
von hier weg, fort härifrån
sich nach vorn drängen
drängte
tränga sig fram
trängde
Verb
jemanden zur Seite drängen
drängte
tränga ngn åt sidan
trängde
Verb
sich jemandem aufdrängen
drängte sich auf
tränga sig ngn
trängde sig på
Verb
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
wegstoßen, fortstoßen
stieß weg/forthat weg-/fortgestoßen
stöta bort
stötte bort
Verb
fortjagen, wegscheuchen
jagter fort / scheuchte weg
köra bort
körde bort

~ ngn
Verb
hinausdringen; hinausdrängen + AO
drang/drängte hinaus
tränga ut
trängde ut
Verb
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
weg sein borta
hinten, weg borta
weg (sein) borta
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
weg (gehen) bort
weit weg långt borta
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
fortschaffen
schaffte fort
forsla bort
forslade bort
Verb
sehr (wahnsinnig) schnell väldigt fort
jemanden etwas aufdrängen
drängte auf

stärker: jemanden etwas aufzwingen
påtvinga ngn ngt
påtvingade
Verb
zurückdrängen + AO, zurückdringen (intransitiv)
drängte/drang zurück
tränga tillbaka
trängde
Verb
kein Laut drängte über seine Lippen inte ett ljud trängde över hans läppar
verjagen, wegjagen, fortjagen
verjagte / jagte weg/fort
jaga bort
jagade bort
Verb
weg, fort
Zustand, z.B. er ist weg
borta
fortgehen, weggehen, abhauen ugs
ging fort/weg / haute ab
ge sig av
gav sig av
Verb
jemanden in die Ecke drängen
drängte

auch bildlich
tränga ngn i hörnet
trängde
Verb
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
auf dem Weg väg
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
einen Weg einschlagen slå in en väg
ein schmaler Weg en smal väg
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
fort von daheim hemifrån
es geht schnell det går fort
schnell, schneller, am schnellsten fort, fortare, fortastAdverb
schnell
Bsp.: schnell fahren
fort
Ex.: köra fort
AdjektivNO
(fort)dauern, währen stå
etwas fortziehen, etwas wegziehen transitiv
zog fort/weg

z.B. die Hand wegziehen
dra undan ngt
t.ex. ~ handen
Verb
jemandem noch ein Stück Torte aufnötigen / aufdrängen
nötigte auf / drängte auf
truga ngn att ta en bit tårta till
trugade
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.07.2019 12:06:59
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon