Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch körde / for - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Schlangenlinien pl fahren
fuhr
köra vingligt
körde
Verb
überfahren
überfuhrhat überfahren
köra över
körde över
VerkVerb
im betrunkenenen Zustand fahren
fuhr
köra rattonykter
körde
Verb
jemanden hinausjagen, hinausschmeißen, an die Luft setzen
jagte/schmiss hinaus
köra ut ngn
körde ut
Verb
fahren, Examen: durchrasseln köra, kör, körde
überfahren
überfuhrhat überfahren
köra över
körde överhar kört över
VerkVerb
jemanden totfahren
fuhr tothat totgefahren
köra ihjäl ngn
körde ihjäl
Verb
fortjagen, wegscheuchen
jagter fort / scheuchte weg
köra bort
körde bort

~ ngn
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
hart arbeiten, schuften
arbeitete/schuftete
köra hårt
körde

jobba hårt
Verb
Konjugieren fahren
fuhrist gefahren

selbst am Steuer sitzen
köra, kör
kördehar kört
Verb
fahren (aktiv), er fährt
fuhrist/hat gefahren
köra, han kör
kördekört
Verb
jemanden umfahren, jemanden über den Haufen fahren
fuhr um / überfuhrhat umgefahren/überfahren

Betonung liegt auf "um-"! Betoningen ligger på "um-"!
köra omkull ngn
körde
Verb
weil förDA
für, denn för
für, vor för
davonfahren
fuhr davonist davongefahren
köra iväg (kör), fara iväg
körde / forhar kört/farit
Verb
Konjugieren fahren köra, kör, körde, körtVerb
selbst fahren köra, kör, körde, kört
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
kämpfen für kämpa för
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
zu hell för ljust
vorstehen fig stå förfig
vor (zeitl.) för...sedan
um ... (Genitiv) willen för ... skull
Kreuze an kryssa för
zu wenig för lite
für immer för evigt
zu klein för liten
vorhalten hålla förVerb
für immer för alltid
im Moment, zur Zeit för tillfället
wofür för vad
erschlaffen (för)slappasVerb
zur Kenntnis f för kännedomSubstantiv
fr jmd singen sjunger för
allzu för
alltför
immerzu för jämnan
zu viel/e för mycket
weil för att
Angst f vor ängslan f för
für mich för mig
zu lang för lång
zu groß för storDA
bekannt wegen + Genitiv känd för
für etw. stehen stå för
danke für tack för
zu ("mehr als") för (Adv.)
versperren, schließen stänga för
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
zu viel för mycketAdverb
bekannt für känd förAdjektiv
Auge um Auge öga för öga
vor
Zeitlich: vor zehn Jahren
för ... sedan
Was für... Vad... för
zu wenige för
wegen + Genitiv verurteilt dömd förAdjektiv
zu breit för bred
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.10.2019 21:43:50
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon