Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hade för sig - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
sich interessieren für + Akk.
interessierte sig
intressera sig för
intresserade sig
Verb
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
Unfug m treiben
triebhat getrieben
ha något hyss et för sig
hade
Verb
Schüttgutschaufel f
Anbaugerät för Frontstapler
skopa u
tillsatsaggregat för truckar, för transport av massgods + skrot
Substantiv
machen,meinen,treiben,s. einbilden ha för sig
jeder für sich var för sig
beunruhigt sein über oroa sig för
zugreifen hugga för sigVerb
für, vor för
weil förDA
für, denn för
sich an den Kopf fassen
fasste
ta sig för pannan
tog
figVerb
an und für sich i och för sig
sich bedienen ta -r för sig
getrennt bezahlen
bezahlte
betala var för sig
betalade
Verb
vor sich hinbrummen muttra för sig självVerb
sich eine Kugel durch (in) den Kopf jagen
jagte
skjuta sig för pannan
sköt
Verb
einen guten Blick für etwas haben
hatte
ha blick för ngt
hade
Verb
an [und für] sich i och för sig
sich entschließen zu + Dativ, sich entscheiden für + Akk. bestämma sig för ngt
es über sich bringen, sich bequemen (zu) komma sig för (med)Verb
nachfragen
fragte nach

um Informationen zu bekommen
höra efter, höra sig för
hörde
Verb
glauben ha för sig
tro
Verb
etwas scheuen
scheute
dra sig för ngt
drog
Verb
vor sich hinflüstern
flüsterte hin
viska för sig själv
viskade
Verb
sich für etwas aussprechen
sprach sich aushat sich ausgesprochen
uttala sig för ngt
uttalade sig
Verb
für sich selbst sprechen tala för sig själv
sich (Akk) jemandem (Dativ) vorstellen
stellte sich vor
presentera sig sig för ngn
presenterade sig
Verb
vorstehen fig stå förfig
vor (präteritum) för...sedan
zu dunkel för mörkt
für mich för mig
zu hell för ljust
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
Angst f vor ängslan f för
zu groß för storDA
für etw. stehen stå för
Dafür för detAdverb
denn för (Konj.)
für Geld för pengar
vor...
Bsp.: vor 10 Jahren
för ... sedan
für immer för alltid
vor (zeitl.) för...sedan
erschlaffen (för)slappasVerb
weil för att
zu viel/e för mycket
immerzu för jämnan
allzu för
alltför
fr jmd singen sjunger för
zur Kenntnis f för kännedomSubstantiv
im Moment, zur Zeit för tillfället
um ... (Genitiv) willen för ... skull
vor Augen för ögonen
kämpfen für kämpa för
zu klein för liten
für immer för evigt
zu lang för lång
zu wenig för lite
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.03.2019 11:52:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon