Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hatte vor - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
vor utanför (framför)Präposition
haben
hattehat gehabt
ha, har hade haftVerb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
fahren vor köra före
Fieber haben
hatte
ha feber
hade
medizVerb
vor... Jahren för... år sedan
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
(vor)bringen komma fram med
vor (präteritum) för...sedan
vor allem framförallt
vor (zeitl.) för...sedan
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor; fig angesichts införfig
Viertel vor kvart iDA
Angst f vor ängslan f för
vor Augen för ögonen
Höhenangst haben
hatte
vara höjdrädd
var
Verb
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
vor (örtlich) framför
vor, in i
vor allem främst
Glück haben
hatte
ha tur
hade
Verb
ich hatte jag hade
Angst haben, sich ängstigen vor + Dativ
hatte / ängstigste sich
vara rädd för
var rädd
Verb
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
vor Angst zittern
zitterte
darra av rädsla
darrade
Verb
vor zwei Wochen för två veckor sedan
gelähmt (vor Schreck) lamslagen (av skräck)Adjektiv
vor Gebrauch m schütteln! omskakas väl!
vor zwei Jahren för två år sedan
vor einem Monat för en månad sedan
vor einem Jahr för ett år sedan
vorgehen
ging vorist vorgegangen

Uhr
före
gick

om klocka
Verb
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
ungeschützt vor + Dativ oskyddad mot ngn/ngtAdjektiv
jemanden vorlassen
ließ vor
släppa ngn före; Verkehr/trafik: ge ngn företräde
släppte/gav
Verb
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
ich habe vor jag kommer att
vor; voran, voraus framför
10 vor 8 tio i åtta
Angst haben vor vara rädd för
nach vorne vor fram
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
Gründonnerstag, vor Karfreitag skärtorsdag -en
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
vor einem Jahr för ett år sedan
vor, hervor, raus fram
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
zu (vor Infinitiv) att
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
nach wie vor alltjämt
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.11.2019 6:04:28
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon