Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hatte vor

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
vor utanför (framför)Präposition
ich hatte jag hade
Viertel vor kvart iDA
vor; fig angesichts införfig
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor (präteritum) för...sedan
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Fieber haben
hatte
ha feber
hade
medizVerb
Angst f vor ängslan f för
(vor)bringen komma fram med
für, vor för
Höhenangst haben
hatte
vara höjdrädd
var
Verb
haben
hattehat gehabt
ha, har hade haftVerb
vor Augen för ögonen
vor, in i
vor (örtlich) framför
vor (zwölf) i (tolv)
vor, angesichts inför
stehen vor stå framför
vor allem främst
Glück haben
hatte
ha tur
hade
Verb
Angst haben, sich ängstigen vor + Dativ
hatte / ängstigste sich
vara rädd för
var rädd
Verb
vor einer Woche för en veckan sedan
vor zwei Wochen för två veckor sedan
vor zwei Jahren för två år sedan
vor Angst zittern
zitterte
darra av rädsla
darrade
Verb
vorgehen
ging vorist vorgegangen

Uhr
före
gick

om klocka
Verb
systematisch vorgehen
ging vor
systematiskt till väga
gick
Verb
vor einem Jahr för ett år sedan
vor Gebrauch m schütteln! omskakas väl!
vor Wut kochen
kochte
koka av ilska
kokade
Verb
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
vor höherer Instanz f inför högere rättSubstantiv
vor etwas schützen
schützte
skydda för/från ngt
skyddade
Verb
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
ich habe vor jag kommer att
vor; voran, voraus framför
10 vor 8 tio i åtta
Angst haben vor vara rädd för
nach vorne vor fram
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
Gründonnerstag, vor Karfreitag skärtorsdag -en
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
vor einem Jahr för ett år sedan
vor, hervor, raus fram
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
zu (vor Infinitiv) att
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
nach wie vor alltjämt
vor einigen Jahren häromåret
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.10.2021 3:08:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken