Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lag

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ohne Ausnahme, ausnahmslos, auf der ganzen Linie; ugs: durch die Bank över lag
över hela linjen
Adverb
laut Gesetz enligt lag
Mannschaft
f
lag (ett)Substantiv
übertreten, gegen etwas verstoßen
ein Gesetz übertreten gegen ein Gesetz/eine Regel verstoßen
kränka, överträda
~ en lag/regel
Verb
ein Gesetz erlassen utfärda en lag Verb
ein Gesetz verabschieden anta en lag rechtVerb
Mannschaft f --en (Sport) lag -et -= (idrott)Substantiv
eine Mannschaft vernichtend schlagen krossa ett lag sportVerb
eine Mannschaft aufstellen ta ut ett lag
Partikelverb; Betonung liegt auf "ut"
sportVerb
Not kennt kein Gebot Nöden har ingen lag
Ordspråk
Spr
Recht sprechen skipa (lag och) rätt Verb
Gesetz n -e lag -en -ar (juridik)
u
rechtSubstantiv
in launiger Runde, in der Gesellschaft lustiger Freunde i glada vänners lagRedewendung
den Weg des geringsten Widerstands gehen följa minsta motståndets lag
Talesätt
Redewendung
die meisten (z.B. Menschen) ... (t.ex. människor) över lag...
Team n -s, Gruppe f -n lag -et -= (t.ex. arbetslag)Substantiv
umgehen (Gesetz, Vorschrift u.ä.)
Betoningen ligger på -ge-!
kringgå (en lag, föreskrift o. dyl.) Verb
Team n -s team -et, (arbets)lag -et, grupp -enSubstantiv
Hallig f --en mycket låg ö i Nordsjön som översvämmas vid stormflodergeogrSubstantiv
jemandem (Dativ) zur Last fallen ligga ngn till last
Vara till besvär för någon
Verb
niedrig låg
om höjd, temperatur, pris o.d.
Adjektiv
noch in den Anfängen (Windeln) stecken vara/ligga i sin linda Verb
brachliegen landw, auch fig ligga i träda (även bildligt) fig, landwVerb
tief djup, lågAdjektiv
Kohleintensität
f

hohe/niedrige ~
kolintensitet
u

hög/låg ~
wirtsSubstantiv
nicht mitkommen
nicht schaffen
ligga efter
inte hinna med
Verb
niedrig låg -t -aAdjektiv
niedrig låg, lägre, lägstAdjektiv
herumliegen ligga -er, lågVerb
mit lauter (leiser) Stimme
m
med hög (låg) röst
u
Substantiv
liegen ligga ligger låg legatVerb
liegen ligga ligger låg legatVerb
liegen (ohne Objekt) ligga ligger låg legat
Rangniederer
m

jemand, der einen niedrigen Rang bekleidet
ranglägre
u

ngn som innehar låg rang
Substantiv
liegen bleiben ligga ligger låg legat kvarVerb
Ladenhüter
m

Ladenhüter, auch Langsamdreher, genannt, sind umgangssprachlich Waren aller Art und Güte, welche nur schwer oder gar nicht verkäuflich sind.
hyllvärmare
u

Varor med extremt låg omsättningshastighet
Substantiv
niedrig, niedriger, am niedrigsten, der/die/das niedrigste låg, lägre, lägst, den/det lägstaAdjektiv
Loch n (in Bezug auf Zimmer), Schuppen m (in Bezug auf Haus in erbärmlichem Zustand) Dekl. kyffe
n

rum eller bostad av mycket låg kvalitet
Substantiv
vor Anker liegen ligga för ankar navigVerb
liegen ligga, -er Verb
auf der Lauer liegen ligga lur Verb
Klarwassersee m -n
Bezeichnung für Seen, deren Wasser im Gegensatz zu den Braunwasserseen nicht durch Huminstoffe gefärbt ist
klarvattensjö en -ar
näringsfattig (oligotrof) sjö med mycket klart vatten och låg artrikedom
bioloSubstantiv
in Trümmern liegen ligga i spillror Verb
jemandem (Dativ) zu Füßen liegen ligga för någons fötter
(bildligt)
figVerb
liegen ligga, ligger Verb
offen zutage liegen ligga i öppen dag Verb
Malerklebeband, Abdeckband, Malerkrepp
n

Das Malerklebeband (in der Schweiz und in Österreich "Abdeckband" genannt) wird zum Abkleben von Fenster- und Türrahmen oder anderen Gegenständen zum Schutz vor ungewolltem Farbkontakt verwendet.
maskeringstejp
u

används till maskering vid målning (d.v.s. täcka ytor där färg inte ska hamna). Oftast en spröd papperstejp med låg vidhäftning
Substantiv
Pflugsohle
f

Bei der Pflugsohle, auch Pflugsohlenverdichtung, handelt es sich um den Übergang von einem bearbeiteten Oberboden zu einem durch das Pflügen verdichteteren Bodenbereich, in die Tiefe, in welche der Pflug reicht.
plogsula
u

Plogsula kallas den packade zon som är närmast under plöjningsdjupet. Plogsulan kännetecknas av stor markpackning, med relativt låg vattengenomsläpplighet och få makroporer, vilket gör det svårt för rötterna att passera plogsulan.
landwSubstantiv
Fachwerk n
Ein Fachwerk ist eine Konstruktion aus mehreren Stäben, die an beiden Enden miteinander verbunden sind. Jeder Stab ist Bestandteil mindestens eines Faches, also eines Drei- oder Mehrecks aus Stäben. Durch dieses Prinzip entstehen in den einzelnen Elementen nur Druck- und Zugkräfte. Ihm wird im Bauwesen auch eine hohe Erdbebensicherheit zugesprochen.
fackverk n
Fackverk är en benämning på dels den teknik som används i korsvirkeshus, där utrymmet mellan de korsade stockarna fylls ut med fyllnadsmaterial (trä, sten, tegel, lera eller dylikt), dels den konstruktions- och dimensioneringsmetod som används för bärverk i till exempel broar, där man önskar låg vikt i kombination med god bärighet.
Substantiv
Kreditrating, Rating
n

Ein Rating oder Kreditrating (englisch für ‚Bewertung‘ oder ‚Einstufung‘) ist im Finanzwesen eine Einschätzung der Bonität eines Schuldners. Häufig werden die Ratings durch eigens hierauf spezialisierte Ratingagenturen in Form von Ratingcodes von A bis D vergeben.
kreditrating
u

För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna har idag olika skalor beroende på vem som förmedlar dem. Det finns följande skalor: från AAA till C, där AAA är bäst och från 1 till 5, där 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och är därmed bäst.
finan, wirtsSubstantiv
Losanleihe, Prämienanleihe
f

Die Losanleihe (auch Lotterieanleihe oder Prämienanleihe) ist eine meist niedriger als marktüblich verzinste Anleihe, die erst bei Auslosung fällig wird und bei der zum Ausgleich für die zuvor entgangenen Zinsen außerdem eine einmalige Prämie gezahlt wird.
premieobligation
u

Premieobligation är en typ av statsobligation där räntan samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna. Före 1990 års skattereform var premieobligationer ett fördelaktigt sparsätt för privatpersoner eftersom beskattningen på utdelade vinster var låg. Vinster från utlottningen är idag skattefria men eftersom beskattningen av andra kapitalvinster numera är lägre än före skattereformen, samtidigt som den ränta som lottas är lägre än på andra sparformer (till exempel 2 % för 2006) är premieobligationer idag mindre attraktiva. De bör ses som lottsedlar där man är garanterad att få insatsen tillbaka och kostnaden för lotten blir därmed inflationens urholkning av insatsen under löptiden.
finanSubstantiv
auf (aus) dem letzten Loch n pfeifen, in den letzten Zügen liegen sjunga sista versen
Talesätt
Verb
auf der Hand liegen ligga i öppen dag, stå klart figVerb
führen, in Führung liegen leda sportVerb
im Sterben liegen vara döende, ligga för dödenVerb
Trägheitsprinzip n, Trägheitsgesetz, Inertialgesetz
n

das erste newtonsche Gesetz
tröghetslagen (best. Form!)
Newtons första lag
Substantiv
ungeschrieben
eine ~e Regel, ein ~es Gesetz
oskriven
en ~ regel, en ~ lag
Adjektiv
außer Kraft setzen
ein Gesetz ~
sätta ur kraft, annulera
sätta en lag ur kraft
rechtVerb
Jemandem die Daumenschrauben anziehen oder ansetzen
Bis in die Neuzeit war es üblich, im hochnotpeinlichen Verhör durch das Quetschen von Fingern die Wahrheit zu erpressen. Erst die Aufklärung machte diesen Verhörmethoden in zivilisierten Staaten ein Ende.
dra åt tumskruvarna
Tumskruv är ett tortyrredskap som användes för att tvinga och pressa fram bekännelser. Tummen placeras mellan de båda järnblecken och skruvarna dras åt. I Sverige förbjöds tortyr enligt lag 1772.
Redewendung
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.10.2023 7:43:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken