Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch har krupit upp(för) - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
hinaufkriechen
kroch hinaufist hinaufgekrochen
krypa upp(för)
kröp upp(för)har krupit upp(för)
Verb
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
die Treppen hinaufsteigen
stieg hinaufist hinaufgestiegen
kliva upp för trapporna
klev upphar klivit upp
Verb
Schüttgutschaufel f
Anbaugerät för Frontstapler
skopa u
tillsatsaggregat för truckar, för transport av massgods + skrot
Substantiv
für, vor för
für, denn för
weil förDA
dem Feind weichen
wichist gewichen
vika för fienden
vekhar vikit
Verb
der Versuchung / der Verlockung unterliegen
unterlagist unterlegen
falla för frestelsen
föllhar fallit
Verb
Was hat ... für eine Vorwahl? Vad har ... för riktnummer?
zu wenig för lite
kämpfen für kämpa för
für immer för evigt
zu klein för liten
Kreuze an kryssa för
um ... (Genitiv) willen för ... skull
vor (zeitl.) för...sedan
im Moment, zur Zeit för tillfället
für immer för alltid
immerzu för jämnan
wofür för vad
erschlaffen (för)slappasVerb
zur Kenntnis f för kännedomSubstantiv
fr jmd singen sjunger för
allzu för
alltför
zu hell för ljust
zu viel/e för mycket
weil för att
vorstehen fig stå förfig
zu lang för lång
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
zum Teufel! för fan!
danke für tack för
zu ("mehr als") för (Adv.)
versperren, schließen stänga för
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
zu viel för mycketAdverb
für mich för mig
vor
Zeitlich: vor zehn Jahren
för ... sedan
Was für... Vad... för
zu wenige för
bekannt wegen + Genitiv känd för
zu breit för bred
einer nach dem anderen, nach und nach undan för undan
Auge um Auge öga för öga
vor Augen för ögonen
Dafür för detAdverb
zu nahe för nära
zu groß för storDA
Angst f vor ängslan f för
für etw. stehen stå för
vor...
Bsp.: vor 10 Jahren
för ... sedan
für Geld för pengar
denn för (Konj.)
zu dunkel för mörkt
vor (präteritum) för...sedan
quarzen ugs
quarztehat gequarzt

Slangausdruck für rauchen
pysa
pystehar pyst

slangord för röka
Verb
Was hast du für eine Telefonnummer? Vad har du för telefonnummer?
den Kämpfen zum Opfer fallen
fielist gefallen
falla offer för striderna
f�llhar fallit
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 14.10.2019 2:49:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon