Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch mätte fel

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
sich verrechnen räkna fel Verb
sich vermessen mäta fel Verb
Matte -n
f
matta -n -orSubstantiv
falsch, verkehrt fel
Fehler
m
fel, -et, -Substantiv
Fehler, Schnitzer, Mißgriff [auch unv. Adj., Adv. und Vorsilbe] fel-et-=
fehlschlagen, sich vergreifen, danebengreifen musik slå felmusikVerb
sich verschreiben (beim Schreiben einen Fehler machen); Perfekt: verschrieben skriva felVerb
Fehler
m
fel -et -Substantiv
unrichtig, falsch, adj adv, verkehrt, unrecht fig orätt, felfig
viele Fehler många fel
grundverkehrt, völlig verkehrt helt felAdjektiv
sich irren, falsch liegen ha fel Verb
mein Fehler mitt fel
kein Fehler inget fel
richtig
nicht falsch
rätt (inte fel)Adjektiv
einen Fehler beheben åtgärda ett fel Verb
einen Fehler beheben avhjälpa ett fel Verb
sich verwählen (Telefon) slå fel nummer Verb
Das ist falsch. Det är fel.
Mathe matte -n (skolämne)Substantiv
Fehler, Mangel fel, felet, fel, felen
fehlschlagen fallera (slå fel) musikVerb
messen mäta, mätte, mättVerb
messen mäta, mäter, mätte, mättVerb
Mathematik
f

Kurzform: Mathe
matematik -en, matte -n - =Substantiv
sich versehen (sich irren)
Bsp.: Ich habe mich bei der genauen Quellenangabe leider versehen.
se fel, missta sig
Ex.: Jag har tyvärr misstagit mig med den exakta källhänvisningen.
Verb
technisches Versagen n, technischer Fehler
m
tekniskt missöde et, tekniskt fel etSubstantiv
Ich habe mich verrechnet. Jag har räknat fel.
aufs falsche Pferd setzen satsa fel hästRedewendung
Schnitzer m - (Fehler) bock, -en, -ar (fel)Substantiv
jemandem (Dativ) seine Fehler nachsehen överse med ngns fel Verb
Meine Uhr geht falsch Min klocka går galet/fel
Das war nicht mein Fehler. Det var inte mitt fel.
Das ist nicht meine Schuld. Det är inte mitt fel.
sich eines Fehlers bewusst sein vara medveten om ett fel
fehlerhaft sein vara, är, var fel
Was ist nicht in Ordnung? Vad är det som är fel?
sich versprechen göra en felsägning, säga fel Verb
kaputt sein vara sönder/trasig, vara fel
sich vertippen (PC, Schreibmaschine) skriva fel (på PC, skrivmaskin) Verb
Geisterfahrer, Falschfahrer m - (in falscher Fahrrichtung auf der Autobahn) spökförare -n (fordonsförare som kör i fel körriktning en dubbelfilig väg)VerkSubstantiv
Frauchen n - (Hundebesitzerin) matte, -n, -ar ugs (kvinnlig hundägare)Substantiv
da irrst du wohl ein bisschen, da liegst du wohl ein bisschen falsch där har du nog lite felRedewendung
Die Polizei ist auf der falschen Spur polisen är inne fel spår
Falsch verbunden Ni har ringt till fel nummer
missgestimmt; mürrisch kinkig; vräsig; smågnällig; vaknad fel sidanAdjektiv
Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich verwählt Åh, ursäkta, har jag kommit fel
mir ist ein Fehler (in der Rechnung) unterlaufen ett fel har insmugit sig i min räkning
schief sned, sluttande,lutande; skev; (bildligt) oriktig, fel[aktig]Adjektiv
er ist sicher nicht da han måtte inte vara där
abmessen mäta av Verb
verbessern, berichtigen
einen Text ~, jemanden ~, einen Fehler ~
rätta -de -t
~ en text, ngn, ett fel
Verb
vermessen mäta upp (ut) Verb
hineinschlüpfen, sich einschleichen
bildlich z.B. in Bezug auf Fehler
slinka in
bildligt t.ex. om fel
Verb
Gewährleistung
f

Die Gewährleistung, Mängelhaftung oder Mängelbürgschaft bestimmt Rechtsfolgen und Ansprüche, die dem Käufer im Rahmen eines Kaufvertrags zustehen, bei dem der Verkäufer eine mangelhafte Ware oder Sache geliefert hat.
garanti
u

En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar.
rechtSubstantiv
Maserknolle
f

Maserknolle, fälschlich auch als Wurzelholz bezeichnet ist ein Wucherung am Baum, die ein gemasertes Holz ergibt.
vril, masurknöl
u

Vril eller masurknöl (även i olika dialekter kallad "tjuk", "knos" eller "kosa") är en utväxt på träd, där träfibrerna går åt olika håll istället för att gå lodrätt. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen av ett genetiskt fel. Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt.
botanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.05.2023 12:36:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken