Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch mätte fel

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
sich vermessen
vermaß sichhat sich vermessen
mäta fel
mätte fel
Verb
abmessen
maß abhat abgemessen
mäta av
mätte
Verb
messen, er misst
maßhat gemessen
mäta, mäter
mättehar mätt
Verb
messen mäta, mätte, mättVerb
falsch, verkehrt fel
messen mäta, mäter, mätte, mättVerb
vermessen
vermaßhat vermessen
mäta upp (ut)
mättehar mätt
Verb
Matte -n f matta -n -orSubstantiv
mein Fehler mitt fel
Fehler m fel, -et, -Substantiv
Fehler, Schnitzer, Mißgriff [auch unv. Adj., Adv. und Vorsilbe] fel-et-=
fehlschlagen, sich vergreifen, danebengreifen musik slå felmusikVerb
viele Fehler många fel
unrichtig, falsch, adj adv, verkehrt, unrecht fig orätt, felfig
kein Fehler inget fel
grundverkehrt, völlig verkehrt helt felAdjektiv
sich verrechnen
verrechnete sich
räkna fel
räknade fel
Verb
sich verschreiben (beim Schreiben einen Fehler machen); Perfekt: verschrieben skriva felVerb
Fehler m fel -et -Substantiv
sich irren, falsch liegen ha fel
ha, harhadehaft
Verb
richtig
nicht falsch
rätt (inte fel)Adjektiv
sich verwählen (Telefon)
verwählte sich
slå fel nummer
slog
Verb
fehlschlagen
schlug fehlist fehlgeschlagen
fallera (slå fel)
fallerade
musikVerb
Fehler, Mangel fel, felet, fel, felen
einen Fehler beheben
behobhat behoben
avhjälpa ett fel
avhjälpteavhjälpt
Verb
Das ist falsch. Det är fel.
einen Fehler beheben
behobhat behoben
åtgärda ett fel
åtgärdade
Verb
technisches Versagen n, technischer Fehler m tekniskt missöde et, tekniskt fel etSubstantiv
Mathe matte -n (skolämne)Substantiv
Mathematik f
Kurzform: Mathe
matematik -en, matte -n - =Substantiv
Ich habe mich verrechnet. Jag har räknat fel.
aufs falsche Pferd setzen satsa fel hästRedewendung
Schnitzer m - (Fehler) bock, -en, -ar (fel)Substantiv
jemandem (Dativ) seine Fehler nachsehen
sah nach
överse med ngns fel
översåg
Verb
kaputt sein vara sönder/trasig, vara fel
Das war nicht mein Fehler. Det var inte mitt fel.
Meine Uhr geht falsch Min klocka går galet/fel
Das ist nicht meine Schuld. Det är inte mitt fel.
fehlerhaft sein vara, är, var fel
sich eines Fehlers bewusst sein vara medveten om ett fel
sich vertippen (PC, Schreibmaschine)
vertippte sich
skriva fel (på PC, skrivmaskin)
skrev fel
Verb
Was ist nicht in Ordnung? Vad är det som är fel?
Frauchen n - (Hundebesitzerin) matte, -n, -ar ugs (kvinnlig hundägare)Substantiv
er ist sicher nicht da han måtte inte vara där
da irrst du wohl ein bisschen, da liegst du wohl ein bisschen falsch där har du nog lite felRedewendung
Die Polizei ist auf der falschen Spur polisen är inne fel spår
Falsch verbunden Ni har ringt till fel nummer
missgestimmt; mürrisch kinkig; vräsig; smågnällig; vaknad fel sidanAdjektiv
sich versprechen
versprach sichhat sich versprochen
göra en felsägning, säga fel
gjorde/sa(de)
Verb
Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich verwählt Åh, ursäkta, har jag kommit fel
hineinschlüpfen, sich einschleichen
schlüpfte hinein / schlich sich ein

bildlich z.B. in Bezug auf Fehler
slinka in
slank in

bildligt t.ex. om fel
Verb
schief sned, sluttande,lutande; skev; (bildligt) oriktig, fel[aktig]Adjektiv
verbessern, berichtigen
verbesserte/berichtigte

einen Text ~, jemanden ~, einen Fehler ~
rätta -de -t
~ en text, ngn, ett fel
Verb
mir ist ein Fehler (in der Rechnung) unterlaufen ett fel har insmugit sig i min räkning
Geisterfahrer, Falschfahrer m - (in falscher Fahrrichtung auf der Autobahn) spökförare -n (fordonsförare som kör i fel körriktning en dubbelfilig väg)VerkSubstantiv
sich versehen (sich irren)
versah sichhat sich versehen

Bsp.: Ich habe mich bei der genauen Quellenangabe leider versehen.
se fel, missta sig
såg fel/misstog sig

Ex.: Jag har tyvärr misstagit mig med den exakta källhänvisningen.
Verb
Gewährleistung f
Die Gewährleistung, Mängelhaftung oder Mängelbürgschaft bestimmt Rechtsfolgen und Ansprüche, die dem Käufer im Rahmen eines Kaufvertrags zustehen, bei dem der Verkäufer eine mangelhafte Ware oder Sache geliefert hat.
garanti u
En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar.
rechtSubstantiv
Maserknolle f
Maserknolle, fälschlich auch als Wurzelholz bezeichnet ist ein Wucherung am Baum, die ein gemasertes Holz ergibt.
vril, masurknöl u
Vril eller masurknöl (även i olika dialekter kallad "tjuk", "knos" eller "kosa") är en utväxt på träd, där träfibrerna går åt olika håll istället för att gå lodrätt. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen av ett genetiskt fel. Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt.
botanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.09.2022 1:39:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken