Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch bär

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Bär m Dekl. björn -en -ar u zooloSubstantiv
Dekl. Beere -n f Dekl. bär -et -= Substantiv
Bar, Kneipe f Dekl. bar -en -er u Substantiv
Beeren auslesen
hat ausgelesen
rensa bärVerb
Beeren putzen
putzte
snoppa bär
snoppade
Verb
Bar, Theke bar -en -er
die Anstrengungen pl tragen Früchte pl ansträngningarna pl bär fruktRedewendung
Bar f -s, Ausschank m bar -en, -erSubstantiv
brummen
brummte

Motor, Bär
brumma
brummade

om motor, björn
Verb
ein Teddy / ein Bär Dekl. en nalle u Substantiv
bloß, nackt
Bsp.: nackte Erde
bar
Ex.: ~ jord
Adjektiv
unbedeckt bar
einander wie ein Ei dem anderen gleichen vara lika som bär
tragen
trughat getragen
bära bär bar buritVerb
es geht schief det bär åt skogen
(er)tragen,halten bära,bär,bar,burit
tragen, er trägt, trug, hat getragen bära, bär, bar, buritVerb
tragen bära bär bar buritVerb
Trägt die Einkaufstüten vom Einkauf Bär hem kassarna från mataffären
abstreifen (z. B. Beeren)
streifte ab
repa av (t.ex. bär)
repade av
Verb
sich sehr ähnlich sehen att vara lika som bär
tragen bära bär bar burit burenVerb
alle Wege führen nach Rom alla vägar bär till RomRedewendung
morgen geht's los! i morgon bär det av!
Bahre f bår,en uSubstantiv
bar (Barzahlung f ) kontant (kontantbetalning en )finan
Theke f (Geschäft), Tresen m (Kneipe, Bar u.ä.) disk en -ar
butiks~, bar~
Substantiv
Pilze und Beeren im Wald sammeln
sammelte
plocka svamp och bär i skogen
plockade
Verb
beinhalten
beinhaltete
innebära, -bar, -buritVerb
Bahre, Tragbahre f bår -en -ar uSubstantiv
sich lohnen, sich rechnen
lohnte/rechnete sich

finanziell
bära sig
bar sig

ekonomiskt
Verb
Früchte pl tragen
trug
bära frukt (bildligt)
bar
figVerb
unter freiem Himmel under bar himmel
Waffen tragen
trughat getragen
bära vapen
barhar burit
Verb
Ich zahle bar Jag betalar kontant
auf dem Trockenen sitzen fig stå bar backefigRedewendung
auf frischer Tat f ertappt werden
wurde
tas bar gärning
togs
Verb
Trauer(kleidung) tragen
truggetragen
bära sorg
barburit

om kläder
Verb
Waffenträger - m vapendragare u
ung man som bär krigares vapen och hjälper honom
geschSubstantiv
jemanden auf frischer Tat ertappen
ertappte
ta ngn bar gärning
tog
Verb
aufwändig påkostad, flott, dyr(bar), lyxigAdjektiv
jemanden Huckepack (d.h. auf dem Rücken) tragen
trughat getragen
bära ngn ryggen
barhar burit
Verb
nackt, z.B. ein nackter Oberkörper naken, bar, t.ex. en bar överkroppAdjektiv
halten (im Sinne von Belastbarkeit, z.B. eine Eisdecke)
hielthat gehalten
bära (t.ex. om is)
barhar burit
Verb
in der Kneipe/Bar/im Club rumhängen hänga (-er, -de, -t) krogen
jemandem (Dativ) grollen wegen + Genitiv
grollte
bära agg, hysa agg mot ngn för ngt
bar/hyste
Verb
Nachtklub m -s, Bar f -s, Nachtlokal n -e, Tanzen: Discothek f, Disco f nattklubb, -en, -arSubstantiv
Gründung f, Fundament n
konstruktive und statische Ausbildung des Übergangs vom Bauwerk zum Boden
grundläggning -en -ar u
en bärande del som överför lasten från en byggnad eller anläggning till undergrunden. Grundläggningen omfattar såväl byggnadsgrunden eller fundamentet som den del av undergrunden som bär lasten.
archiSubstantiv
Großmarssegel n
Teil der Takelage eines Segelschiffes. Oberhalb des Mastkorbes am Großmast wurde eine weitere Stpiere (Marsstenge) befestigt, die das (Groß-)Marssegel trug.
stormärssegel u
Del av skeppsriggen. Ovanför mastkorgen på stormasten befästade man en stång som bar (stor-)märsseglet.
Substantiv
Kasel f
Die Kasel oder Casel (von lat. casula ,Häuschen‘, auch planeta oder paenula) ist ein liturgisches Gewand, das ursprünglich den ganzen Körper umhüllte.
mässhake u
Mässhake (latin cásula – "litet hus", fornsvenska messehakel)[1] är ett överplagg som prästen bär över alban och stolan vid nattvardsfirande. Mässhaken är ett ärmlöst plagg som hängs över axlarna och tidigare hakades ihop baktill. Mässhakens färg följer de liturgiska färgerna.
religSubstantiv
Kettenlinie f
Eine Kettenlinie (auch Seilkurve, Katenoide oder Kettenkurve) ist eine mathematische Kurve, die den Durchhang einer an ihren Enden aufgehängten Kette unter Einfluss der Schwerkraft beschreibt.
kedjekurva u
En kedjekurva är den form en böjlig kedja eller kabel får av tyngdkraften då den hänger fritt mellan två stöd. Vid stöden uppbär kedjan den största tyngden och lutar där kraftigast. Mot kedjans mitt avtar lutningen allt mer eftersom kedjan bär mindre och mindre av sin egen vikt.
Substantiv
Weißblaue Belgier pl
Die belgische Rinderrasse Weißblaue Belgier (WBB) ist vor allem durch eine starke Muskelfülle gekennzeichnet. In den meisten Fällen können die Kühe auf natürlichem Wege keine Kälber gebären und benötigen einen Kaiserschnitt. In einigen Ländern ist die Haltung dieser Rasse verboten.
belgisk blå
Belgisk blå, eller Belgian Blue, är nötkreatur särskilt framavlade för högsta möjliga köttproduktion. Rasen har en mycket välutvecklad muskulatur. Orsaken är att rasen bär på en hög frekvens av en dubbeluppsättning av naturlig mutation som inaktiverar myostatin, ett protein som hämmar muskeltillväxt. Rasen har varit kontroversiell i många länder och den har av kritiker ibland kallats "monstertjur".
landw, zoolo
Dampfkessel m
Ein Dampfkessel ist ein geschlossenes beheiztes Gefäß oder ein Druckrohrsystem, das dem Zweck dient, Wasserdampf von höherem als atmosphärischem Druck (p > 1,013 bar absolut) oder Heißwasser mit Temperaturen oberhalb von 100 °C für Heiz- und Betriebszwecke zu erzeugen.
Dekl. ångpanna
Ett aggregat som producerar mättad eller överhettad ånga med visst tryck genom upphettning av vatten till kokning.
technSubstantiv
Dampfentsafter m
Dampfentsafter sind für die Verarbeitung von mehreren Kilogramm Obst geeignet. Er besteht in der Regel aus drei Teilen: In den unteren flachen Behälter wird Wasser zur Dampferzeugung gefüllt. Darauf wird der Auffangbehälter gesetzt, der einen sich nach unten verjüngenden Trichter enthält. Der Auffangbehälter besitzt zudem einen Ablauf an dem ein Schlauch angeschlossen ist, der durch eine Klammer zusammengequetscht wird. In den Auffangbehälter wird der Fruchtkorb eingesetzt, der mit zahlreichen Löchern versehen ist und manchmal ebenfalls die Form eines sich verjüngenden Trichters aufweist. Der Fruchtkorb wird mit einem Deckel geschlossen, bei neueren Entsaftern besteht dieser meist aus Glas, damit der Vorgang beobachtet werden kann ohne den Deckel abnehmen zu müssen (wodurch Dampf und damit Energie verloren ginge).
saftmaja u
En saftmaja (Saft-Maja) är ett tredelat kärl, oftast av aluminium men finns även i rostfritt stål som fungerar på induktionshäll. För beredning av saft. Den understa delen fylls med vatten, som av värmen från spisplattan kokas upp, och ånga tränger upp genom ett högt placerat hål i nästa del av kärlet. Översta delen har en perforerad botten, och i den lägger man de bär och andra frukter (eller t ex rabarber) som ska saftas. Av värmen från vattenångan spricker de, och saften från dem rinner genom perforeringshålen ner i mellandelen av kärlet, varifrån saften sedan kan tappas av genom ett sidorör, som oftast förses med en gummislang och slangklämma.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2021 10:03:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken