Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch man's

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Winterschlussverkauf m Dekl. slutrea vintern u Substantiv
Dekl. Deich m -e skyddsvall en t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Zoll m Dekl. tull u Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
man sollte glauben man skulle kunna tro
man man
Pronomen
DA NO
man sagt man säger
Callboy -s prostituerad manSubstantiv
Ehe man sich's versieht,... Innan man vet ordet av,...Redewendung
man sammelt sich man samlas
wie buchstabiert man hur stavar man
Isle of Man Isle of Man
da sieht man! där ser man!
was sagt man? vad säger man?
was sagt man vad säger man
Man kauft Blumen Man köper blommor
achtsam, bedacht, vorsichtig mån
Männer m, pl mänSubstantiv
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Dekl. Mann Männer m Dekl. man, mannen, män, männen män u Substantiv
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
Wie buchstabiert man...? Hur stavar man till...?
... denn dann kann man ... ... för kan man ...
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.08.2022 9:57:47
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken