Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Стар

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Star m en stareSubstantiv
Sie steht Hon står
du stehst du står
er steht han står
Konjugieren stehen stå, stårVerb
ich stehe jag står
ich stehe jag står
Star m -e zoolo stare, -n, -arzooloSubstantiv
ich stehe jag står
was ist los? was gibt´s? vad står på?
stehen inf, sup, prät, präs stå, stått, stod, står
Wie geht's? Hur står det till?
was macht die Kunst? hur står det till?Redewendung
Ich stehe auf dem Dach n Jag står ovanpå taket.Substantiv
Wie steht's? Hur står det till?
Wie geht's, wie steht's? Hur står det till?
Konjugieren stehen
standhat gestanden
stå står stod stättVerb
Wie geht es dir? Hur står det till?
Der Hund steht innerhalb der Tür. Hunden står innanför dörren.
Der Räuber steht vor der Theke. Rånaren står framför disken.
stehen (mit allen Formen) stå står stod stått
Wie steht's?
Oder: Wie geht's?
hur står det till?Redewendung
Das Auto steht auf der Straße Bilen står gatan
ich stehe dafür ein, dass jag står för, att
sie steht auf einem Stuhl hon står en stol
es ist nicht menschenmöglich det står inte i människomakt
das steht mir immer vor Augen det står alltid för mig
Das Fahrrad lehnt am Baum cykeln står lutad mot trädet
was ist los? vad står på? vad har hänt?
nun ist er schön dran! ugs nu står han där vackert!
Dekl. Bein n
Beispiel:Sie steht auf einem Bein.
Dekl. ben -et - n
kroppsdel
Beispiel:Hon står på ena benet.
anatoSubstantiv
für etwas stehen stå står stod stått (för)
hier stimmt (et)was nicht, das geht nicht mit rechten Dingen zu det står inte rätt till
Es steht die Nummer 53 drauf Det står nummer 53 den
wie geht`s (ihm)? hur står det till (med honom)?
es steht schlecht mit ihm (od. um ihn), es ist schlecht um ihn bestellt det står illa till med honom
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
Der Stuhl steht rechts von der Maus. Stolen står till höger om musen.
Stern m -e astro / Star m -s (berühmte Person) stjärna stjärnan stjärnor (även bildl.)astro
es gießt in Strömen, es regnet Bindfäden regnet står som spön i backen
Talseätt
Redewendung
Lust f
Bsp.: Er hat ~ zu reisen
håg u
Ex.: hans ~ står till att resa
Substantiv
jemandem freistehen: Es steht ihm frei,... stå ngn fritt: Det står honom fritt att...
alles tun, was in jemandes Macht steht göra allt som står i ens makt
offen stehen: jemandem (Dativ) stehen alle Möglichkeiten offen stå öppen: alla möjligheter står öppna för ngnVerb
der, die, das (Relativpronomen)
Bsp.: Siehst du den Mann, der da drüben steht?
som (relativpronomen)
Ex.: Ser du mannen som står där borta?
jemandem (Dativ) bis zum Hals stehen ugs
stand

Das steht mir bis zum Hals/e
stå ngn upp i halsen (vard.)
stod

Det står mig upp i halsen
Verb
Menschenkette f
als Protestform
protestkedja, mänsklig kedja u
bildas av människor som står hand i hand
politSubstantiv
das Auto anschieben
schob an
skjuta bilen
sköt

t.ex. vid motorstopp när bilen står i vägen
Verb
diesem i det här huset=in diesem Haus, i den boken står ingenting nytt= in diesem Buch
Glaukom n, grüner Star m
Das Glaukom, auch Grüner Star genannt, bezeichnet eine Reihe von Augenerkrankungen unterschiedlicher Ursache, die einen Verlust von Nervenfasern zur Folge haben.
glaukom, grön starr u
ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn
medizSubstantiv
Wälzlager n -
Wälzlager sind Lager, bei denen zwischen einem sogenannten Innenring und einem Außenring, im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern, rollende Körper den Reibungswiderstand verringern.
rullningslager -et
Rullningslager är ett samlingsbegrepp för lager baserade på rullningsprincipen såsom kullager och rullager. Detta står i motsats till glidlager, där de roterande delarna glider mot varandra.
technSubstantiv
Interessenvertretung, Interessengruppe f
Eine Interessenvertretung, auch Interessengruppe genannt (seltener auch Interessensvertretung, Interessensgruppe[1]), soll die Interessen einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe definieren und vertreten.
särintresse n
Ett särintresse är en grupp av människor eller en idé inom politiken som står för ett förslag som är speciellt ägnat att gynna en begränsad grupp människors intressen (oftast de själva) snarare än samtliga människors intresse.
Substantiv
Kreditnehmer m låntagare u
Låntagare är den som tar ett lån och är motsatsen till långivare. Andra ord för låntagare är gäldenär och gemensamt för dessa är att denna person står i skuld till någon annan, vanligtvis en bank eller annan långivare.
finanSubstantiv
Schleppnetz n -e trål en -ar
Trål är det vanligast förekommande fiskeredskapet vid kommersiellt fiske och står mängdmässigt för merparten av världens fångster. En trål är ett strutformat/koniskt nätredskap som släpas efter en eller flera fiskebåtar (sk trålare).
Substantiv
Hüttenkäse m
Hüttenkäse (englisch Cottage Cheese) ist eine Frischkäsesorte. Besonderes Kennzeichen des Hüttenkäses ist seine körnige Struktur, weswegen er auch als körniger Frischkäse bezeichnet wird.
keso u
Keso är en typ av grynig färskost, med mild smak, av anglosaxiskt ursprung. I Sverige har mejeriföretaget Arlas varumärke Keso givit upphov till ordet keso ("kornig ostmassa"), som står med i Svenska Akademins Ordlista. Keso var ursprungligen en försvenskning av det spanska ordet queso, som betyder "ost".
culinSubstantiv
Katarakt f, ugs: Grauer Star m
Die Katarakt oder der graue Star bezeichnet eine Trübung der Augenlinse. Betrachtet man Menschen, die an einer fortgeschrittenen Katarakt erkrankt sind, kann man die graue Färbung hinter der Pupille erkennen, woher sich die Bezeichnung grauer Star ableitet. Die getrübte Linse kann in den meisten Fällen operativ durch ein künstliches Linsenimplantat ersetzt werden.
katarakt, grå starr u
Grå starr, katarakt, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens celler dör och blir grå. Detta leder till att ljuset mer eller mindre hindras från att nå näthinnan.
medizSubstantiv
bedingungsloses Grundeinkommen n, Bürgerlohn m
Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein sozialpolitisches Finanztransfermodell, nach dem jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage vom Staat eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche finanzielle Zuwendung erhält, für die keine Gegenleistung erbracht werden muss (Transferleistung); es wird meist als Finanzleistung diskutiert, die ohne weitere Einkommen oder bedingte Sozialhilfe existenzsichernd wäre.
villkorslös basinkomst en, medborgarlön u
Inkomst som regelbundet betalas ut av staten till samtliga medborgare i landet på en individuell basis, och som är helt ovillkorlig. Summan är densamma oavsett om personen jobbar mycket, lite eller inte alls. Den är också densamma oavsett hur mycket eller hur lite personen står till arbetsmarknadens förfogande (till skillnad från till exempel A-kassa)[1] Debatten om basinkomst, liksom det besläktade systemet negativ inkomstskatt, förekommer i många rika länder.
finanSubstantiv
Vaterunser n
Gegenwärtige ökumenische Fassung (erarbeitet durch die ALT 1970): Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herrens bön, även Fader vår eller Vår Fader
Enligt Svenska Folkbibeln: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. [Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen.]
religSubstantiv
Kuckucksuhr f gökur n
Ett gökur är en typ av pendelur som skjuter ut en gökfigur genom en lucka då klockan slår jämna slag, och markerar timslagen genom att med små luftbälgar imitera gökens läte. Under gökuret i varsin kedja hänger två järntyngder utformade som kottar. Med hjälp av tyngdkraften driver den ena kedjan själva uret, och den andra kedjan göken. Göken, som föreställs bo i klockan, döljs av en liten trädörr som öppnas när klockan slår jämna slag. På höger sida av uret finns en liten trädörr som ger åtkomst till urverket. Baksidan på uret kan öppnas för att komma åt större delar av urverket. Gökuret är utformat som ett litet hus med lutande tak. Högst upp i nocken är oftast en stor gök placerad. Jaktmotiv med gevär och bytesdjur är också mycket vanligt förekommande. Många gökur kommer från Tyskland. Varifrån klockan härstammar står oftast på urtavlan, som ofta har romerska siffror.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.11.2021 12:37:12
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken