Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Deutsche

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. ein Deutscher, der Deutsche m Dekl. en tysk, tysken u Substantiv
Deutsche tyskaSubstantiv
Deutsch, Deutsche tyska (-n) (I)
Deutsche (Pl.) tyskar
Deutsche, deutsch tyska
die deutsche Nationalmannschaft tyska landslaget
übersetzen
übersetzte

Bsp.: ins Deutsche ~
översätta
översattehar översatt

Ex.: ~ till tyska
Verb
Tümpel m, Pfuhl m - für deutsche Verhältnisse auch "See" göl (-en; -ar)Substantiv
mit dem Schneepflug m bahnen (keine Deutsche f Uebersetzung für dieses Verb n ) ploga
~ snö
Verb
übersetzen aus einer Sprache in eine Sprache
übersetzte

Bsp.: aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen
översätta från ett språk till ett språk
översatte

Ex.: översätta från engelska till tyska
Verb
staatliche Rentenversicherung f
Der Deutsche Rentenversicherungsbund in Berlin ist der staatliche Rentenversicherungsträger und entscheidet über die staatliche Rente in Deutschland
Pensionsmyndigheten u
Svenska Pensionsmyndigheten i Östersund tar beslut om allmän pension i Sverige
Substantiv
Kopenhagener, Plunder - m
Kopenhagener Gebäck, meist kurz Kopenhagener oder Plunder genannt, ist die deutsche Bezeichnung für dänisches Wienerbrød (d. h. Wiener Gebäck)
wienerbröd n
Wienerbröd är ett bakverk som i grunden består av wienerdeg, som blir luftig och frasig vid bakning. Det finns i många varianter med olika fyllningar och garnityr.
Substantiv
Zwergpinscher m
Der Zwergpinscher, aufgrund der an ein Reh erinnernden Farbe auch Rehpinscher genannt, ist eine von der FCI anerkannte deutsche Hunderasse.
dvärgpinscher u
Dvärgpinscher är en hundras från Tyskland.
zooloSubstantiv
Deutsche Mark
Die Deutsche Mark (abgekürzt DM und im internationalen Bankenverkehr DEM, umgangssprachlich auch D-Mark oder kurz Mark, im englischsprachigen Raum meist „Deutschmark“) war von 1948 bis 1998 als Buchgeld, bis 2001 nur noch als Bargeld die offizielle Währung in der Bundesrepublik Deutschland und vor deren Gründung in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands und den westlichen Sektoren Berlins.
tyska mark u
D-Mark, tyska mark eller även Deutsche Mark (DM) var den valuta som användes i Västtyskland och det återförenade Tyskland fram till införandet av euron år 2002. Valutakoden var DEM. Valutaenheten 1 mark indelades i 100 pfennig.
finanSubstantiv
Kraftfahrzeugsteuer f -n
Die deutsche Kraftfahrzeugsteuer (Abkürzung: KraftSt) ist seit dem 1. Juli 2009 eine Bundessteuer. Unter den Begriff Fahrzeug fallen alle nicht permanent schienengeführten Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger.
fordonsskatt -en
Fordonsskatt är en skatt för de flesta motordrivna fordon som personbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, traktorer för att fordonet skall få användas på allmän väg.
finanSubstantiv
Desktop m -s
Der Desktop (vom englischen desk top für „(die) Tischplatte“) ist in der EDV die Arbeitsfläche einer Benutzerschnittstelle (heute meist auf der Basis einer grafischen Benutzeroberfläche). Der Desktop bildet die unterste Fensterebene. Deutsche Begriffe für Desktop sind „Arbeitsfläche“, „Arbeitsoberfläche“, „Schreibtischplatte“ oder „Schreibtischoberfläche“.
skrivbord n
En skrivbordsmetafor, informellt kallat ett skrivbord, är en gränssnittsmetafor som visas som en yta i ett grafiskt användargränssnitt, som projiceras bakom fönstren. Användaren kan ofta placera objekt på skrivbordet, som då åskådliggörs som ikoner.
infSubstantiv
Maräne f, Felchen m
Coregonus ist eine Gattung von Fischarten aus der Ordnung der Lachsartigen (Salmoniformes). Deutsche Namen sind Reinanken, Renken, Felchen, Coregonen, Schnäpel, Maränen usw. Dabei kann ein deutscher Name für verschiedene Arten stehen; viele Arten haben mehrere Namen je nach Region.
sik -en -ar u
Sikar (Coregonus) är ett släkte i familjen laxfiskar. Sikar lever i de nordliga och tempererade delarna av Europa, Asien och Amerika. Deras föda består av ryggradslösa djur, men ibland även av småfisk och rom. Av arten siklöjan säljs den saltade rommen som kaviar under namnet löjrom.
zooloSubstantiv
Hauswurz f -en
Der botanische Name der Gattung leitet sich von den lateinischen Worten semper für ‚immer‘ und vivus für ‚lebend‘ ab und bedeutet soviel wie „Immerlebend“. Der deutsche Trivialname Hauswurz hat seinen Ursprung im althochdeutschen Begriff Wurz, der damals für ‚Wurzel‘ oder ‚Pflanze‘ verwendet wurde.
taklök ubotanSubstantiv
Kermesbeere f
Die Kermesbeeren (Phytolacca) sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Kermesbeerengewächse (Phytolaccaceae). Der deutsche Name stammt vom persischen Wort kermes für "rot". Der botanische Name Phytolacca kommt zum Teil vom griechischen Wort φυτών (phyton) für "Pflanze" und zum anderen vom lateinischen lacca für "Lack" und bezieht sich auf das Aussehen der Beeren.
kermesbär n
Kermesbär (Phytolacca) är arter i ett släkte av storvuxna (2 m) örter, som växer vilda i Amerikas, Sydostasiens och Nya Zeelands medelvarma trakter.
botanSubstantiv
Kandis m
Mit Kandis werden Kristalle aus Zucker bezeichnet, die aus konzentrierten Zuckerlösungen in mehreren Tagen auskristallisieren. Das Wort wurde aus dem Persischen ins Arabische und über das Italienische ins Deutsche übernommen. Kandis wird zum Süßen von Tee und anderen Heißgetränken verwendet und hat eine große Bedeutung in der ostfriesischen Teekultur.
kandisocker, bröstsocker n
godis som huvudsakligen består av kristalliserat rörsocker, och har stora gulbruna kristaller av varierande storlek
culinSubstantiv
Dienstbarkeit f, in Österreich+Schweiz auch Servitut n
dingliches Nutzungsrecht an einer fremden Sache Das deutsche Sachenrecht unterscheidet verschiedene Dienstbarkeiten an Grundstücken: 1) Nießbrauch als umfassendes Nutzungsrecht, 2) die dem jeweiligen Eigentümer eines anderen Grundstücks zustehende Grunddienstbarkeit, 3) die einer bestimmten Person zustehende beschränkte persönliche Dienstbarkeit, 4) das Dauerwohnrecht und das Dauernutzungsrecht nach § 31 Wohnungseigentumsgesetz.
servitut n
I svenskt lagspråk (Lag om servitut 14 juni 1907) återgavs servitut som "besvär och last", som lagts å fastighet "till förmån för annan fastighet eller ock för grufva"; även till förmån för en gruvas innehavare medges nämligen servitut. I svensk rätt är förmånen av servitutet knutet till en viss fastighet. Däremot är i Sverige de så kallade personalservituten okända.
rechtSubstantiv
Bockwindmühle f
Die Bockwindmühle (auch Ständermühle, Kastenmühle oder Deutsche Windmühle) ist der älteste Windmühlentyp in Europa. Kernmerkmal dieses Mühlentyps ist es, dass das gesamte Mühlenhaus auf einem einzelnen dicken Pfahl (dem „Hausbaum“) steht, der senkrecht in einem unterhalb der eigentlichen Mühle befindlichen hölzernen Stützgestell (dem namengebenden „Bock“) befestigt ist. Auf dem Bock kann die gesamte Mühlenmaschinerie mittels der Hebelwirkung des Außenbalkens in den Wind gedreht werden.
Bockwindmühle
Stubbkvarn (även kallad fot- eller stolpkvarn) är en äldre typ av väderkvarn, som utmärks av att hela kvarnhuset vrids kring en "stubbe" eller "stolpe".
Substantiv
vogelfrei
Das Wort vogelfrei bezeichnet in der Gegenwart jemanden, über den die Strafe der Acht verhängt worden ist. Diese negative Bedeutung setzt aber erst im 16. Jahrhundert ein. Sie hat sich dann über die Barockdichtung und die Erklärung in Jacob Grimms Deutsche Grammatik (1819) allgemein durchgesetzt.
fredlös, fågelfri (biltog)
Biltog, från fornsvenska biltugher, är ett straff i den svenska rättshistorien, som innebar att den dömde var fredlös i hela riket, varigenom vem som helst kunde döda honom. Straffet utdömdes för brott mot edsöre,och var mildare än dödsstraff eftersom det fanns möjlighet till förlikning.
gesch, rechtAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2022 20:03:05
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken