Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch emot

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
gegen emot
entgegen emot
anfahren, anstoßen köra emot
entgegenschlagen, anstoßen an slå emot
gerade gegenüber mitt emot
entgegengehen emotVerb
empfangen ta emotVerb
schräg gegenüber snett emot
annehmen ta emotVerb
nimmt an tar emot
annehmen, entgegennehmen ta emot
entgegen fram emot
an,gegen,gegenüber mot,inemot,emot
ich nehme an jag tar emot
gegenüber
+ Dativ!
mittemot, mitt emotPräposition
widerstreben emot, bestridaVerb
entgegensetzen sätta upp emot
annehmen ta-r emotVerb
sie nimmt an hon tar emot
für und wieder för och emot
sich auf etwas (Akk.) freuen
freute sich
se fram emot ngt
såg fram
Verb
wider mot, emot, i stridPräposition
Vorschläge entgegennehmen
nahm entgegenhat entgegengenommen
ta emot förslag
toghar tagit
Verb
Besuch m empfangen
empfinghat empfangen
ta emot besök
tog emothar tagit emot
Verb
entgegennehmen
nahm entgegenhat entgegengenommen
ta emot, motta[ga]
tog emot / mottog
Verb
sich gegen etwas sträuben
sträubte sich

auch bildlich
streta emot ngt
stretade

även bildligt
Verb
empfangen (er empfängt)
empfinghat empfangen
ta emot, tar, tog, tagitVerb
ich habe nichts dagegen, dass... jag har inget emot att...
Hier gibt er einen kurzen Einblick, auf welche Annehmlichkeiten Reisemobilisten sich freuen dürfen.www.hymer.com Här kommer en kort inblick vilka bekvämligheter husbilsåkare kan se fram emot.www.hymer.com
Hier gibt er einen kurzen Einblick, auf welche Annehmlichkeiten Reisemobilisten sich freuen dürfen. Här kommer en kort inblick vilka bekvämligheter husbilsåkare kan se fram emot.
nicht abgeneigt sein, ...zu + Infinitiv inte ha ngt emot att + infinitiv
jemandem widersprechen
widersprachhat widersprochen
säga emot ngn, opponera sig mot ngnVerb
sich auf etwas freuen se ser såg sett fram emot
gastfrei gästfri
som gärna tar emot gäster
wenn es Ihnen nichts ausmacht. om ni inte har någonting emot det
ich freue mich darauf, dich zu sehen jag ser fram emot att se dig
annehmen, er nimmt an
nahm anhat angenommen

im Sinne von etwas entgegennehmen
mottaga, motta, ta emot
mottog / tog emothar mottagit / gatit emot
Verb
sich auf etw. freuen se ser såg sett fram emot någon
aufnehmen
Personen/Tiere ~
motta[ga], ta emot, inhysa
~ personer/djur
Verb
Zuhälterei f
Zuhälterei bedeutet, Prostituierte für sich arbeiten zu lassen und von deren Einnahmen zu leben. Teilweise handelt es sich dabei auch um den Betrieb eines Bordells.
koppleri n
Koppleri är en juridisk term för företeelsen att främja eller ta emot pengar som härrör från prostitution.
rechtSubstantiv
Parkscheinautomat m parkeringsautomat u
Automat som tar emot parkeringsavgift och visar betald parkeringstid eller ger en parkeringsbiljett som ska sättas på insidan av fordonets vindruta så att klockstämpeln på biljetten är läsbar utifrån
Substantiv
Pflegefamilie f, die Pflegekinder aufnimmt n familjehem, -met n
Ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt, Kallades tidigare "fosterhem".
Substantiv
Harnisch m
die den Körper bedeckende Rüstung eines Ritters. Ursprünglich als „harnasch“ bezeichnet und auf die gesamte Ausrüstung eines Ritters angewandt, wandelte sich die Bedeutung um ca. 1200 und beschrieb nur noch den zum Schutz des Oberkörpers bestimmten Teil der Rüstung.
harnesk et, kyrass u
Ett harnesk eller kyrass är en del av en rustning. Vanligen menas en bröstplåt av den typ som visas på bilden. Harnesket utvecklades från att tåla direktträff av tex pilar till att kunna stå emot svartkrutsvapen.
gesch, militSubstantiv
Flugzeugmodus, Flugmodus oder Offline-Modus n
Als Flugzeugmodus (kurz auch Flugmodus oder Offline-Modus) wird ein Betriebsmodus eines Mobiltelefons, Tablet-Computers, Notebooks oder anderen Kommunikationsgeräts (z. B. Smartwatch) bezeichnet, bei dem alle Funkeinheiten des Geräts und damit die drahtlosen Kommunikationsfunktionen deaktiviert sind, ohne dabei andere Gerätefunktionen auszuschalten.
flygplansläge, flygläge n
Flygplansläge kallas en funktion på en mobiltelefon, där man stänger av radioförbindelsen men där telefonen ändå är påslagen. Detta gör att det inte går att ringa eller ta emot samtal eller SMS men att det går att läsa redan mottagna SMS och lyssna på musik.
infSubstantiv
Boudoir n
Ein Boudoir bezeichnete ursprünglich einen kleinen, in der Regel elegant eingerichteten Raum, in den sich die Dame des Hauses zurückziehen konnte. Später wurde der Begriff eine allgemeine Bezeichnung für das Ankleidezimmer. Heute ist er noch immer gebräuchlich.
budoar u
En boudoir eller budoar (franska boudoir, litet damrum; av bouder, att vara sur, ”tjura”) är egentligen en vrå eller litet rum, dit en person drar sig tillbaka när han/hon är vid dåligt lynne, men används vanligen som beteckning för ett elegant rum, en enskild liten salong eller kabinett, där damer fullbordar sin klädsel eller tar emot sina närmare bekanta.
Substantiv
Heizkraftwerk n -e, KWK-Kraftwerk n
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bzw. Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme für Heizzwecke (Fernwärme oder Nahwärme) oder für Produktionsprozesse (Prozesswärme) in einem Heizkraftwerk. Es ist somit die Auskopplung von Nutzwärme insbesondere bei der Stromerzeugung aus Brennstoffen. In den meisten Fällen stellen KWK-Kraftwerke Wärme für die Heizung öffentlicher und privater Gebäude bereit, oder sie versorgen als Industriekraftwerk Betriebe mit Prozesswärme (z. B. in der chemischen Industrie).
kraftvärmeverk n
Kraftvärmeverk är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producerar kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar man alltså här en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80-90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent. Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät. Innehåll
technSubstantiv
gastfreundlich gästfri
som gärna tar emot gäster och tar väl hand om dem
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.09.2021 14:55:51
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken