Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lag vor - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vor Anker liegen
lag
ligga för ankar
låg
navigVerb
liegen
laghat gelegen
ligga, ligger
låghat legat
Verb
liegen
laghat gelegen
ligga, -er
låghar legat
Verb
in Trümmern liegen
lag
ligga i spillror
låg
Verb
vor utanför (framför)Präposition
brachliegen landw, auch fig
lag brach
ligga i träda (även bildligt)
låg
fig, landwVerb
auf der Lauer liegen
laghat gelegen
ligga lur
låghar legat
Verb
offen zutage liegen
laghat gelegen
ligga i öppen dag
låghar legat
Verb
jemandem (Dativ) zu Füßen liegen
lag
ligga för någons fötter
låg

(bildligt)
figVerb
vor allem framförallt
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor (zeitl.) för...sedan
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor; fig angesichts införfig
vor Christus före Kristus
vor, in i
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vor (präteritum) för...sedan
Angst f vor ängslan f för
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
fahren vor köra före
Viertel vor kvart iDA
(vor)bringen komma fram med
vor Augen för ögonen
vor allem främst
stehen vor stå framför
vor, angesichts inför
vor (zwölf) i (tolv)
für, vor för
Mannschaft f lag (ett)Substantiv
vor (örtlich) framför
laut Gesetz enligt lag
auf der Hand liegen
lag
ligga i öppen dag, stå klart
låg/stod
figVerb
herumliegen
lag herum

z.B. Müll auf dem Boden
ligga och skräpa
låg/skräpade
Verb
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma, förekommer, förekom, förekommit
anträffas
Verb
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
vorkommen
kam vorist vorgekommen
förekomma (4)
förekomhar förekommit
Verb
vor einigen Jahren häromåret
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
nach wie vor alltjämt
ich habe vor jag kommer att
vor; voran, voraus framför
10 vor 8 tio i åtta
nach wie vor alltjämnt
Angst haben vor vara rädd för
vor einer Woche för en veckan sedan
nach vorne vor fram
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
Gründonnerstag, vor Karfreitag skärtorsdag -en
vor einem Jahr för ett år sedan
vor, hervor, raus fram
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
zu (vor Infinitiv) att
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
vor Schreck erstarrt stel av skräckAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 06.12.2019 14:41:48
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon