Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch to resign one's job

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Äthyl Dekl. eten Substantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Deich m Satz skyddsvall t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havet SatzSubstantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Job m jobb -et -Substantiv
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
Arbeit f --en, Job m -s jobb, -etSubstantiv
sog., sogenannte/r/s s.k. = kallad / kallat / kallade
siehe oben
Abkürzung: s.o.
se ovan
Förkortning: s.o.
Panda m -s panda uzooloSubstantiv
Avocado f -s avokado -enbotanSubstantiv
Repertoir -s n repertoar -en -erSubstantiv
Genie n -s geni et -erSubstantiv
Drink m -s drink -en -ar
Webcam f -s webbkamera -en -or uelektSubstantiv
Trockendock n -s torrdocka -en -or (sjöterm) uSubstantiv
Opossum n -s n opossum en -arzooloSubstantiv
Scheck m -s check; -en; -arfinanSubstantiv
Schock m -s chock, -en, -ermedizSubstantiv
Clan -s m klan uSubstantiv
Schaumparty f -s skumparty nSubstantiv
Single f -s singel -en -armusikSubstantiv
Champignon m -s champinjon -en -erbiolo, culinSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2021 10:12:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken