Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch to live in a fool's paradise - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Entnahme -n m
in Bezug auf Geld
uttag n
t.ex. av pengar, på bank e.d.
Substantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
geblümt blomig -t -aAdjektiv
Dekl. Gärung -en f
Wein, Bier, Sauerkraut u.ä.
jäsning u
Vin, öl, surkål o. dyl.
bioloSubstantiv
in, hinein inEN
liegt in ligger in
einmauern
mauerte in
mura in
murade in
Verb
Dekl. Schleier m
Kopfbekleidung v.a. in Bezug auf Nonnen
dok n
huvud­kläde med slöja särskilt för nunna
Substantiv
Vitamin A n A-vitamin nbiolo, chemiSubstantiv
beste / r / s bäst/ a
klassisch klassik -t -aAdjektiv
in die Stadt in till stan
groß stor, -t, -aAdjektiv
à la carte à la carte
wichtig viktig -t -aAdjektiv
Flüsschen n åSubstantiv
in iDA IS NO
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
in i (rumsbet. äv. friare vanl.)
herein, hinein in
hinein in
'nein ugs
süddeutsch für ,,hinein''
in
in inne
herein,hinein in
in iDA IS NO
hinein in
drinnen, herein, hinein in
sich einfühlen (in) leva sig in (i)Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.09.2020 19:50:29
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken