Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch to dig one's heels toes feet in

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Äthyl Dekl. eten Substantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Deich m skyddsvall t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Zoll m Dekl. tull u Substantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Entnahme -n m
in Bezug auf Geld
uttag n
t.ex. av pengar, på bank e.d.
Substantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
in, hinein inEN
liegt in ligger in
einmauern
mauerte in
mura in
murade in
Verb
in die Stadt in till stan
'nein ugs
süddeutsch für ,,hinein''
in
herein, hinein in
hinein in
in inne
herein,hinein in
hinein in
in i (rumsbet. äv. friare vanl.)
in iDA IS NO
dich digDA
drinnen, herein, hinein in
in iDA IS NO
dich, dir digDA
Dir digDA
dir, dich dig
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.07.2021 22:30:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken