Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch to curse under one's breath - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
während des ... under ...Präposition
unter, während under
HIER: während + Genitiv underPräposition
unter; darunter under
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
siehe oben
Abkürzung: s.o.
se ovan
Förkortning: s.o.
sog., sogenannte/r/s s.k. = kallad / kallat / kallade
Retortenbaby n -s provrörsbarn -etSubstantiv
Papaya f -s papaya -en -orbotanSubstantiv
Homepage -s f hemsida -n -or -ornaSubstantiv
Genre n -s genre -en -r
Baguette n -s baguette -en -r
Ballon -s m ballong -en -er uSubstantiv
Niveau n -s nivå -n -er uSubstantiv
Erdnussflip -s m Dekl. ostbåge -en -ar culinSubstantiv
Waffenembargo n -s vapenembargo nrecht, politSubstantiv
Küchenchef m -s kökschef -en -er uSubstantiv
Musikfestival -s n musikfestival, -en, -erSubstantiv
Zwischensaison f -s mellansäsong, -en -er uSubstantiv
Countdown m -s nedräkning -en -arSubstantiv
Hobby n -s hobby enSubstantiv
Gobelin m -s gobeläng en -erSubstantiv
Wischmopp m -s mopp, golvmopp en -arSubstantiv
Drogentest m -s drogtest en -erSubstantiv
Ensemble n -s ensemble en -rSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2020 12:06:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken