Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Verbindung

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Verbindung f förbindelse -n -erSubstantiv
Verbindung f förbindelse (-n, -r, -rna)Substantiv
Verbindung aufnehmen kontakta, -r
Verbindung f --en förbindelse, -n VSubstantiv
Verbindung, Anschluss koppling -en -ar
Verbindung, Beziehung förbindelse-n-er
Kontakt, Verbindung kontakt-en-er
Zusammenfügung, Verbindung f sammanfogning uSubstantiv
Zusammenhang m, Verbindung f ett samband -etSubstantiv
Verbindung; Verkehr; Kommunikation kommunikation-en-er
Verbindung f -n (techn.) skarv ,-en ,-ar (förbindelse)technSubstantiv
Verbindung f herstellen
stellte her
etablera förbindelse
etablerade
Verb
Verknüpfung, Verflechtung (auch fig, Verbindung f sammanflätning -en (även bildligt) ufigSubstantiv
Reihenhaus
Reihenhaus ohne Verbindung der Häuser
Dekl. kedjehus n
ab ca. 5 Wohneinheiten från ca. 5 enheter
Substantiv
Verbindung (auch chemisch), Genossenschaft, Verband, Verein(igung) förening, -enSubstantiv
Kontakt aufnehmen mit + Dativ, sich in Verbindung setzen mit + Dativ kontakta ngn -r -de -t, ta kontakt med ngnVerb
mit/zu jemandem (Dativ) Kontakt aufnehmen, sich mit jemandem (Dativ) in Verbindung setzen
nahm auf / setzte
ta kontakt med någon
tog
Verb
Dekl. Ethen n
Ethen (auch Äthen, Ethylen oder Äthylen) ist eine gasförmige, farblose, brennbare, süßlich riechende organische Verbindung mit der Summenformel C2H4.
Dekl. eten n
Eten eller etylen är ett kolväte[1] med summaformeln C2H4.
Substantiv
Umspannwerk n
Ein Umspannwerk ist Teil des elektrischen Versorgungsnetzes eines Energieversorgungsunternehmens und dient der Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen.
ställverk et (elkraft)
Ett ställverk för elkraft är en anläggning (nod) i kraftnätet som möjliggör att kraftens väg från ingående ledningar kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt.
elektSubstantiv
Glasfasernetz n
Übertragungsmedium zur Datenkommunikation in Form einer Verbindung mehrerer Glasfaserkabel-Systeme (auch Lichtleiter) zu einem Netzwerk
fibernät n
Fibernät i en stad kallas ofta stadsnät (metropolitan area networks, MAN). Fiberkabeln kan vara flera kilometer lång. Utrustningen klarar idag i allmänhet 100 Mbit/s, men är utbyggbar till 1000 Mbit/s.
infSubstantiv
Niqab m
Gesichtsschleier, der von einigen muslimischen Frauen getragen wird. Er wird in Verbindung mit einem Tschador oder einem anderen, zumeist schwarzen Gewand getragen.
niqab, nikab u
ogenomskinlig slöja som bärs framför ansiktet av vissa muslimska kvinnor tillsammans med en abaya eller hijab och på så sätt endast lämnar ögonen oskylda. Användandet av niqab är utbrett framförallt i Saudiarabien och kring Persiska viken. En niqab är vanligen svart och används tillsammans med andra svarta plagg.
Substantiv
Summenformel f -n
Eine Summenformel (auch Bruttoformel genannt) dient in der Chemie dazu, die Art und Anzahl der Atome einer chemischen Verbindung anzugeben.
summaformel en, -formler pl
Summaformel är en kemisk formel som anger antalet atomer av olika atomslag i en molekyl genom en beskrivning med de kemiska tecken tätt inpå varandra, till skillnad från en strukturformel som också grafiskt redogör för deras position i förhållande till varandra.
chemiSubstantiv
abbauen, zersetzen
baute ab / zersetzte

Zerlegung einer chemischen Verbindung in kleinere Moleküle oder gar die Elemente durch physikalische, chemische oder biologische Einflüsse
bryta ner, spjälka
bröt nerhar brutit ner

en process där ett ämnes beståndsdelar delas upp
biolo, chemiVerb
Leiterplatte f -n, Leiterkarte f -n, Platine f -n techn
Träger für elektronische Bauteile. Sie dient der mechanischen Befestigung und elektrischen Verbindung. Nahezu jedes elektronische Gerät enthält eine oder mehrere Leiterplatten.
kretskort, mönsterkort -et
En platta av ett isolerande material med ett tryckt mönster av elektriska ledare.[1] I facklitteraturen förekommer även den engelska förkortningen PCB (printed circuit board). Med kretskort menas ett mönsterkort med påmonterade elektroniska komponenter, men i många fall används benämningen mönsterkort synonymt med kretskort.
technSubstantiv
Alkohol-Zündschlosssperre f
Eine Alkohol-Zündschlosssperre, auch: Alkohol-Wegfahrsperre, ist die technische Verbindung eines Gerätes zur Atemalkoholbestimmung mit einer Wegfahrsperre. Zweck dieser Geräte ist es mittels einer Zündsperre Autofahrten unter Alkoholeinfluss zu verhindern.
alkolås n
Alkolås är en anordning i fordon som någon måste blåsa i innan ett fordon startas. Om mätaren ger utslag att den som blåser druckit mer alkohol än vad alkolåset är programmerat att acceptera, innebär det att fordonet inte kan startas. På så vis hoppas man minska antalet trafikolyckor där föraren är onykter.
technSubstantiv
Sitzung, Session f
Eine Sitzung (englisch session) bezeichnet in der EDV eine stehende Verbindung eines Clients mit einem Server (siehe auch Client-Server-System). Den Anfang einer Sitzung bezeichnet man als Login, das Ende als Logout.
session u
Session (datorteknik), ett semipermanet interaktiv informationsutbyte mellan datorer eller datorer och användare
inforSubstantiv
Spannschloss n -schlösser pl
Eine Spannschraube ist eine Doppelschraube mit einem Rechts- und einem Linksgewinde, die zwei Bauteile mit entsprechenden Innengewinden durch Zugspannung zusammenhält. Durch Drehung in die eine oder andere Richtung spannt die Schraube oder sie lockert die Verbindung.
vantskruv en -ar
En vantskruv är en så kallad förbandsskruv som används för att spänna och kunna justera vant, stag eller andra vajrar och linor.
Substantiv
Schäkel
Ein Schäkel ist ein hufeisen- oder U-förmiger Bügel, dessen Enden mit einer durchgehenden Schraube zusammengehalten werden. Schäkel werden zum Verbinden von Ketten miteinander oder zum befestigen mit Ösen oder Ringen benutzt. Schäkel sind auch gebräuchlich als Befestigung von Tauwerk und vielem Anderen auf Booten, da sie leicht gelöst werden können, aber eine sichere Verbindung darstellen.
schackel
Schackel är en hästsko- eller U-formad bygel av metall där bygeländarna förbinds med en genomgående skruv. Schackel används till att skarva kedjor med varandra eller förankra dem till öglor och ringar. Schackel är också vanliga fästelement för tågvirke och mycket annat på båtar med funktionen att lätt kunna lossas men ändå sitta säkert fast.
Substantiv
Schambein n
Das Schambein (lat. Os pubis) ist ein platter, winkelförmiger Knochen und Teil des Beckens. Es ist beidseitig vorhanden, wobei beide Schambeine in der Mittellinie durch die Schambeinfuge (Symphysis pubica) – eine faserknorpelige Verbindung – verbunden sind, damit sich die Beckenknochen geringfügig zueinander bewegen können. Nach vorn-oben ist das Schambein mit dem Darmbein (Os ilium) und nach unten (bei Tieren nach hinten) mit dem Sitzbein (Os ischii) knöchern verwachsen.
blygben n
Blygdbenet (pubis) är en skelettdel som utgör den främre delen av bäckenet.
anatoSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.12.2021 11:13:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken