Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch [ 3]

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
um 3 Uhr klockan 3
3. tredje
1/2/3... Mal n Abk 1/2/3... ggrAbk
Gitarrenkurs m gitarrkurs (3)Substantiv
Dekl. Bier n mit Alkoholgehalt unter 3,5% n folköl -etculinSubstantiv
dritte (3.) tredje
3. dritte tredje
Erwiderung f replik (3)Substantiv
Kreditbank f kreditbank (3)Substantiv
Zigarillo n u. m cigarill (3)Substantiv
Polizeidienststelle f polisstation (3)Substantiv
weibliche Bedienung f servitris (3)Substantiv
Karaffe f karaff (3)Substantiv
Parkmöglichkeit f parkeringsmöjlighet (3)Substantiv
Lieblingsfarbe f älsklingsfärg (3)Substantiv
Sahnesoße f gräddsås (3) uculinSubstantiv
Zollbestimmung f tullbestämmelse (3) uSubstantiv
Kleinlaster m
bis 3,5 Tonnen (t)
lätt lastbil u
totalvikt max 3 500 kg
VerkSubstantiv
Reisehandbuch n resehandbok (-böcker) (3) uSubstantiv
Frühlingsanfang m (20. 3. ) vårdagjämningen (20 mars) (best. form)Substantiv
Spruch m (3) fras, versSubstantiv
auswechseln
wechselte aus
byta ut (3)
bytte ut
Verb
Vergleichspreis m jämförpris, -et (!)(3)Substantiv
3-Zimmer-Mietwohnung f hyrestrea uSubstantiv
Bauwerk n en byggnad (3)Substantiv
Geschwindigkeit f en hastighet 3Substantiv
Gewebe n en vävnad 3anatoSubstantiv
spätest; spätestens
~ um 3 Uhr, ~ (am) Samstag
senast (ej senare än)
~ kl 3, ~ på lördag
Es ist halb 3 Den är halv tre
sie (3. Person Plural) de, dom (talspråk, ugs.)
Unterrichtsstunde f
Kurzform: Stunde
lektion (3)
i skolan
Substantiv
Rundreise f rundtur, -en, -er (3)Substantiv
Bestimmung f bestämmelse, n, -r,, (3)Substantiv
wollten (1.+3. P. pl.) ville
Befriedigend (eine 3 im Zeugnis) Godkänt, neues schwed. Notensystem: E n
Betyg enligt det nya systemet: E
Substantiv
ihr
3. Person Singular Dativ
henne
Sie
Akkusativ, 3. Person Singular
henne (objektfall)Substantiv
unterbrach
1.+3. Person Singular
avbröt
Sie
3. Person Plural, Nominativ
dom, deSubstantiv
sah ein insåg
1.-3. Person, Sg./Pl.
Verb
Possesivpron. reflex. 3 Si. u. Pl. sin sitt sina
Es ist (genau/ ungefähr) 3 Uhr. Klockan är (precis/ ungefär) tre.
Tag m der deutschen Einheit (3. Oktober) Tysklands nationaldag -en
ihr, ihre
Possessivpronomen 3. Person Singular
hennes
wäre
Konjunktiv, 1:a + 3:e person singular
vore
Konjunktiv
Ein Reisemobil so deutlich unter 3,5 Tonnen zu bauen ist ein riesiger Erfolg für HYMER und die gesamte Reisemobil-Branche.www.hymer.com Att konstruera en husbil tydligt under 3,5 ton är en enorm framgång för HYMER och hela husbilsbranschen.www.hymer.com
Unterstufe f -n (in der schwedischen Grundschule: 1.-3. Klasse) lågstadium, -stadiet
dauern, dauert, dauerte, hat gedauert
Der Film dauerte über 3 Stunden
vara, varar, varade, har varat
Filmen varade i över tre timmar
Verb
Jagdgenossenschaft recht f jaktlag -et; bei mehr als 3-4 Mitgliedern: jaktklubb -en -ar urechtSubstantiv
Winkel m 1 vinkel vinklen vinklar 2 vinkelhake, -mått 3 vrå, hörna, skrymselSubstantiv
Krankenschwester f
in Schweden wird die Qualifikation durch ein 3-jähriges Hochschulstudium erworben
sjuksköterska -n -orSubstantiv
Metalle pl der Seltenen Erden
Zu den Metallen der Seltenen Erden gehören die chemischen Elemente der 3. Gruppe des Periodensystems (mit Ausnahme des Actiniums) und die Lanthanoide – insgesamt also 17 Elemente. Nach den Definitionen der anorganischen Nomenklatur heißt diese Gruppe chemisch ähnlicher Elemente Seltenerdmetalle.
sällsynta jordartsmetaller pl
metaller vars oxider förekommer sparsamt i naturen. Hit räknas periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantanoiderna.
chemiSubstantiv
Glyzerin n, Glycerol {n, auch Glyzerin n
Trivialname und die gebräuchliche Bezeichnung von Propan-1,2,3-triol
propantriol, även känt som glycerin et / en eller glycerol uchemiSubstantiv
Querruder n
Querruder (englisch aileron) sorgen bei fast allen 3-Achs-gesteuerten Flugzeugen für die Flugsteuerung um die Längsachse.
skevroder n
Ett skevroder är en del av vingen på ett flygplan, en yta längst ut som kan vinklas uppåt och nedåt, som används för att styra hur planet rör sig (roterar) runt sin längdaxel.
technSubstantiv
Pfannkucheneis, Tellereis n
Meereistyp, der aus vorwiegend kreisförmigen Eisstücken mit einem Durchmesser von 30 cm bis 3 m besteht
pannkaksis u
typ av is som kan bildas i kraftigt skiktade havsområden, som Skagerrak och Kattegatt utanför den svenska västkusten. Ett alternativt namn är tallriksis eller i Bohuslän uppsköddsis.
Substantiv
darüber 1 över (åt) den[na] (det[ta], dem, dessa); däröver, däråt; över, åt 2 under tiden, innan dess 3 fördenskullAdverb
Standesamt n -ämter byrå för borgerlig vigsel
I Tyskland har denna myndighet följande uppgifter: 1) genomföra vigslar, 2) registrera födelser och 3) utfärda dödsintyg
Substantiv
Begleiter m
Der schwedische Begriff bezeichnet Personen, die im Auftrag der Kommune Personen mit anerkannten Behinderungen begleiten und sie unterstützen.
Dekl. ledsagare u
Ledsagare är benämningen på en person som fullgör en kommuns ledsagarservice enligt 9 § 3 st lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Substantiv
Kaution f garanti(-summa), säkerhet u
Måste i Tyskland ofta erläggas av hyresgästen när den får ett hyresavtal; beloppet motsvarar ofta 2-3 månadskallhyror och återbetalas av hyresvärden när avtalet löper ut
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.11.2022 2:15:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken