Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch machte mit / war dabei - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Konjugieren ankommen hamnaVerb
mitmachen, dabei sein
machte mit / war dabei
vara med noterna
vara med på det
Verb
mit dabei sein vara med
Lachsspieß mit Safransauce laxspett mit saffransås
machen
machte
göra, gör, gjorde, gjortVerb
war var (Prät. von "vara")Verb
rechtslastig sein
war rechtslastigrechtslastig gewesen
vara höger
var höger-

Präsens: är höger
politVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
är, varaVerb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara (är)Verb
Konjugieren sein
warist gewesen
vara är var varitVerb
klebrig sein
war klebrigklebrig gewesen
klibba -r -de -t verb
vara klibbig
Verb
dabei därvid
war varaVerb
jemanden mit jemandem bekanntmachen
machte bekannt
presentera/föreställa ngn för ngnVerb
er war dabei zu schreiben han höll att skriva
Mit Vergnügen! Mycket gärna!
mit Vornamen i förnamn
gleichwertig mit likvärdig medAdjektiv
spielen mit leka,-er med
mit Missbilligung f med ogillande -etSubstantiv
Mit wem Med vem
helfen mit hjälpa med
mit Hinterradantrieb m bakhjulsdriven adjSubstantiv
dabei sein vara med
beginnen mit börja
mit Freude med glädje
verrechnen mit göra upp med, avräkna, cleara
mit Güte med lämpor
mit Rückgaberecht öppet köp
mit/aushelfen hjälpa till
hierbei, dabei härvid
dabei sein vara med (är)
zusammen mit i samband med
zufrieden (mit) belåten, tillfreds, tillfredsställd, nöjd (med)Adjektiv
f Apfelkuchen m mit Vanillesauce äppelkaka en med vaniljsås en
Konjugieren schneiden
schnittgeschnitten

mit Messer
skära
skarskuren

Präsens: skär Supinum: skurit
Verb
mit Gas med gas
Konjugieren mit jemandem schlafen
schlafenschliefgeschlafen
att älska med någon
älskaälskadeälskat
Verb
mit Todesverachtung f dödsföraktande adjSubstantiv
paritätisch mit i paritet medVerb
identisch (mit) identisk (med)
es war det varVerb
mit dir med dig
mit mir med mig
Krach machen
machte
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

föra oväsen
Verb
haltmachen
machte halt
göra halt
gjorde halt
Verb
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
höhere Mächte pl högre makter pl
Unfug machen
machte
busa
busade

göra rackartyg
Verb
Streitmacht f -mächte pl krigsmakt en, stridskrafter plmilitSubstantiv
Feuer machen
machte
elda, -r, göra eld
eldade / gjorde
Verb
sichtbar machen
machte
synliggöra
synliggjorde
Verb
Großmacht f -mächte stormakt, -en; -erSubstantiv
Besatzungsmacht f -mächte pl ockupationsmakt -en -ermilit, politSubstantiv
Freudensprünge machen
machte
ta glädjeskutt
tog
Verb
Feierabend machen
machte
sluta arbetet (för dagen)
slutade
Verb
Überstunden pl machen
machte
jobba övertid, jobba över
jobbade
Verb
lies mit läs med
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.07.2019 1:24:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon